czwartek, 4 listopada 2021

Materiały negocjacyjne PKO BP

Pakiet ugodowy PKO BP składa się z szeregu solidnie przygotowanych dokumentów. Klient banku otrzymuje projekty umów (wzorce umowy), symulacje salda długu, symulacje rat stałych i malejących, informację o ryzyku oprocentowania, a także wyjaśnienia czym są różne modele oprocentowania. W pakiecie znajduje się także informacja o sytuacji kredytobiorcy w kontekście przysługujących mu praw z zakresu działania Dyrektywy 93/13/EWG.
~~~


Spis Treści | Pakiet ugodowy | PKO BP manipuluje | Przygotowanie o mediacji | Udział w mediacji | Zakres mediacji | Pakiet negocjacyjny | Przeliczenie umowy na PLN - kurs z dnia płatności | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Przeliczenie umowy na PLN - kolejność spłat | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Oprocentowanie bazowe | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Oprocentowanie - marża | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Oprocentowanie stałe | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady prawne - abuzywność | Argument banku | Argument kredytobiorcy nr.1 | Argument kredytobiorcy nr.2 | Argument kredytobiorcy nr.3 | Argument kredytobiorcy nr.4 | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - umowa adhezyjna | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - informacja o stałej stopie | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - zawarcie umowy złotowej | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - zaległość | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - zwolnienie z długu | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w ugodzie - pozostałe | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w aneksie - podniesienie oprocentowania | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Wady oświadczeń woli w aneksie - ryzyko cen nieruchomości | Argument banku | Argument kredytobiorcy | Propozycja kredytobiorcy | Bezumowne korzystanie | Argument banku | Argument kredytobiorcy nr.1 | Argument kredytobiorcy nr.2 | Uwagi


~~~

1. Pakiet ugodowy

Udostępnimy przez PKO BP pakiet dokumentów  - pozornie kompletny i solidny jest jednak dla zwykłego klienta kakofonią informacyjną. Kakofonią, przez którą nie ma szans się przebić. Dla mnie jako osoby rozeznanej w tym temacie wiele elementów jest trudnych do zrozumienia i w swojej masie męczących. Bank w tym zakresie niestety nie wykonał pokładanych w nim nadziei, ponownie manipulując klientem i ukrywając fakty. Należy nawet powiedzieć, że posunął się do manipulacji i podawania nieprawdy, co jest dyskwalifikujące, biorąc pod uwagę stan, w którym się teraz znajdujemy. Bank miał szansę odbudować swoje zaufania - zamiast tego ponownie oszukuje swojego klienta. Zaznaczam, że 99% z nas nie ma pojęcia co te papiery znaczą. Dodam, że jeden z moich czytelników przekazując mi dokumenty powiedział, że jego prawnik uznał, że są w porządku. Z niniejszego opracowania wynika, że prawnik się mylił.

Mediacje z PKO BP, tylko z nazwy są ugodą, będąc de facto dyktatem banku, który nie jest skłonny do ustępstw. Czy to są mediacje? Moim zdaniem nie. To co widzimy jest dyktatem banku pod auspicjami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. PKO BP manipuluje

Dokumenty PKO BP zawierają zapisy toksyczne, niezgodne z prawem i nieszanujące klienta. Jako takie mogą być uznane za podstawę nieważności ugody z powodu złamania zasad zaufania społecznego. Dla przykładu podam, że bank podaje, możliwy wachlarz rozwiązań sądowych włączając całkowicie niezgodne z prawem decyzje Sądów; nawet gdy Sąd popełnił taki błąd nie są to prawdziwe rozsądzenia spraw, które się powtórzą. Nie powtórzą się, bo Sędziowie się uczą, a ci który wyrokują permanentnie nie uczciwie, co prawda ie ponosząc a to kary, zostają podani weryfikacji w Sądach Apelacyjnych czy też Sądzie Najwyższym. Bank nie podaje żadnych sygnatur ani informacji o prawomocności wyroków. Jest to manipulacja banku i moim zdaniem oszustwo.

3. Przygotowanie o mediacji

Przygotowując się do mediacji z bankiem należy złożyć oświadczenie o braku zgody na utrzymanie postanowień abuzywnych w mocy, świadomości o skutkach nieważności umowy oraz zgodnie na te skutki.

Należy także przygotować wezwanie do zapłaty o zwrot każdej płatności dokonanej na rzecz banku w ramach umowy. Wezwanie jest wynikiem nieważności umowy. Jak wiemy umowy denominowanej nie da się utrzymać po eliminacji z niej zapisów abuzywnych dotyczących przeliczeń walutowych. Umowa ma także inne wady, które po krótce opisuję w niniejszym opracowaniu.

Mając te oświadczenie oraz wezwanie do zapłaty, jesteśmy technicznie przygotowaniu do mediacji. Dzieje się tak dlatego, że od złożenia w banku oświadczenia, bankowi liczy się bieg przedawnienia, który wynosi lat trzy. Bank ma trzy lata na skuteczne przeprowadzenie mediacji. nie w/g swojego dyktatu, ale prawdziwych mediacji uwzględniających żądania stron. Wezwanie do zapłaty daje dodatkowy argument w postaci odsetek karnych. Bank zwlekając zwiększa swój dług o koło 5.5% (sprawdzić z ustawą) wartości roszczeń będących postawą wezwań. Dla przeciętnego długu określanego jako 300.000 zł jest to 16.500 zł rocznie.

4. Udział w mediacji

Nie wiem, jak wyglądają mediacje przed KNF, ale widząc co robi urząd przypuszczam, że jest to raczej groteska. Sugeruję wziąć udział w mediacjach z pełnomocnikiem - może być to prawnik, ale może być ktokolwiek obeznany w temacie, a nawet osoba nieobeznana. Ważne jest abyście Państwo mieli świadka. Warto także mediację nagrać na telefon - nawet jeżeli oficjalnie jest to nielegalne - na wypadek, gdyby niezbędne było wrócenie do argumentów. W trakcie spotkania mediacyjnego nie podejmujemy żadnych nowych decyzji, operując w ramach siatki argumentacyjnej którą mamy przygotowaną. Stres wynikający z tego wydarzenia 95% z nas odbierze jasność umysłu. Nie dajemy się zakrzykiwać. Gdy czegoś nie rozumiem, prosimy o przesłanie na piśmie. Gdy nie jesteśmy pewni nie odpowiadamy. Nie dajemy na siebie wywrzeć presji czasu, okazji, etc. Gdy coś takiego się stanie, zgłaszamy to do mediatora z wnioskiem o odnotowanie w aktach.

Mając wysłane do banku oświadczenie, jesteśmy Panami mediacji. To bank ma się z nami ułożyć, bo to on jest winien całej sytuacji.

5. Zakres mediacji

Zakres mediacji zaczyna się od rozliczenia stron w wartościach nominalnych, co jest rozwiązaniem zgodnym z prawem. Identyczne rozwiązanie wystąpi po zakończeniu sporu sądowego, który pochłonie czas i środki wydane na pełnomocników. W przypadku sporu sądowego bank ryzykuje przedawnienie swoich roszczeń, które jest bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę manipulacje o oszustwa do których bank posuwa się w dokumentach ugodowych. Sąd mając co prawda w dyspozycji art.117/1 Kc, nie uwzględni prawa banku z uwag na jego całkowicie antyspołeczną postawę. Taka jest moja ocena. Bank miął wiele lat na rozwiązanie problemu. Akcja ugodowa jest jego szansą. Szansą, którą może jednak z powodu swojej buty zmarnować. Dodam tyko, że bank podaje, że jego umowy są zgodne z prawem.... Postępując tak kpi sobie z systemu prawa, oraz pluje w twarz wymiarowi sprawiedliwości, który po wielu latach skwapliwych analiz doszedł do całkowicie innego wniosku.

Umowa denominowana nie podlega odfrankowieniu, więc ten element odpada. Oparcie się o WIBOR jest rozwiązaniem medialnie uczciwym, ale niosącym ryzyko z uwagi na brak legalności wskaźnika WIBOR przed 2017 rokiem. Okazuje się, że WIBOR był ustalany przez grupę (chyba nawet kartel) baków zebranych w ramach ACI Polska Sp. z o.o. Organizacja ta ustalała sobie wskaźnik WIBOR poza jakąkolwiek kontrolą, a zasady na których się opierała nie były rynkowe, tj. nie musiało dochodzić do obiecanych transakcji. Zresztą z powodu braku legalności KNF przeniósł w 2017 roku obsługę WIBOR do GPW w Warszawie. De facto WIBOR jaki znaliśmy w latach 2005-2008 przestał istnieć w 2017 roku. Czy warto więc opierać umowę o coś to jest pozbawione podstaw prawnych? Moim zdaniem nie. Wyjściem z tego impasu jest zastosowanie stopy stałej na 5 lat. Jest to jedna z propozycji banku, który jednak narzuca zbyt wygórowane oprocentowanie. Uczciwy procent to 3%, co jest celem inflacyjnym NBP powiększonym o 0.5%. Rozwiązanie całkowicie uczciwe, biorąc pod uwagę pozycję banku.

6. Pakiet negocjacyjny

Niniejsze opracowanie jest katalogiem argumentów, których winien użyć klient banku w trakcie mediacji. A każdej z sekcji znajduje się argument banku, kontrargument kredytobiorcy oraz propozycja chroniąca interes kredytobiorcy.

Ciekaw jestem jak na taki pakiet zareaguje mediator KNF. Mediator, który jak możemy przypuszczać jest stronniczy. Gdyby było inaczej KNF wykorzystałby istniejące struktury mediatorów znajdujące się przy sądach powszechnych.

Proszę przygotować się do mediacji. Przeczytać wszystkie dokumenty; rozumieć je. Nie ufać bankowi ani mediatorowi. Ludzie ci stoją po drugiej stronie; nie dbają o konsumenta tylko o swój interes. Proszę nie podejmować decyzji ad hoc. Nie dawać się łapać na okazje czy też oferty ostatniej szansy. Proszę pamiętać, że to bank ma problem. Nie ma problemu aby nie dogadać się - ugoda nie jest łaską banku (jak to podaje w swoich materiałach), tylko aktem łaski z naszej strony. Bank ma trzy lata na przyjęcie naszej oferty lub zaoferowanie ugody którą przyjmiemy. Potem jego roszczenia są przedawnione. 


Powodzenia!

7. Przeliczenie umowy na PLN - kurs z dnia płatności

Źródło: ZESTAWIENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ USTALENIA POZOSTAŁEJ DO SPŁATY KWOTY KREDYTU W PLN

8. Argument banku

a) Wpłaty CHF przeliczane są po kursie średnim z dnia płatności.

9. Argument kredytobiorcy

a) W przypadku nieważności bank zwraca CHF w wartości z dnia zwrotu tj. walutę obcą lub w walucie polskiej w/g kursu z dnia płatności tj. aktualnie > 4 zł/CHF

10. Propozycja kredytobiorcy

a) Przeliczenie wpłat CHF w/g kursu z dnia przeliczenia umowy z CHF na PLN.

11. Przeliczenie umowy na PLN - kolejność spłat

Źródło: ZESTAWIENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ USTALENIA POZOSTAŁEJ DO SPŁATY KWOTY KREDYTU W PLN

12. Argument banku

a) Każda dotychczasowa spłata kapitału i odsetek w PLN (kolumna 10 zestawienia) w pierwszej kolejności jest przeznaczona na spłatę raty odsetkowej (kolumna 14 zestawienia). Jeśli z danej spłaty zostanie nadwyżka to jest przeznaczana na spłatę raty kapitałowej (kolumna 13 zestawienia)

13. Argument kredytobiorcy

a) Proponowane przeliczenie nie jest uczciwe bijąc w interes klienta. Jest samo w sobie abuzywne z uwagi na przewagę banku w zakresie wiedzy o algorytmach rozliczania. Bank zastosował algorytm nieuczciwy.

b) Nadpłata w spłacie winna być kierowana na spłatę długu. Tak postąpiłby konsument mając kapitał do nadpłaty. Jest to bezsporne i oczywiste. Nie wiem, dlaczego bank zawarł tak nieuczciwy zapis w algorytmie konwersji,

14. Propozycja kredytobiorcy

a) Nadwyżka spłaca dług tj. każda dotychczasowa spłata kapitału i odsetek w PLN (kolumna 10 zestawienia) w pierwszej kolejności jest przeznaczona na spłatę raty kapitałowej (kolumna 13 zestawienia). Jeśli z danej spłaty zostanie nadwyżka to jest przeznaczana na spłatę raty odsetkowej (kolumna 14 zestawienia)

15. Oprocentowanie bazowe

Źródło: ZESTAWIENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ USTALENIA POZOSTAŁEJ DO SPŁATY KWOTY KREDYTU W PLN

16. Argument banku

a) Stawka bazowa na dzień rozpoczęcie umowy PLN to 5.87%

b) Takie są zapisy historyczne WIBOR

17. Argument kredytobiorcy

a) Czy bank uznałby, że mam zdolność kredytową na 7.62% w/g art.70 Prawa bankowego?

b) Pamiętamy, że bank uznał, że nie mam takiej zdolności i dlatego zaoferowano mi umowę denominowaną w CHF

c) Nigdy nie zaciągnęłabym długu na procent 5.87% plus marża 1.75% tj. 7.62%

d) WIBOR był ustalany w ramach kartelu ACPI Polska bez kontroli nadzorcy i w/g nieuczciwych reguł

18. Oprocentowanie - marża

Źródło: ZESTAWIENIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ USTALENIA POZOSTAŁEJ DO SPŁATY KWOTY KREDYTU W PLN

19. Argument banku

a) Stawka marży 1.75%

b) Bo tak podaje KNF na swojej stronie internetowej

20. Argument kredytobiorcy

a) Marża publikowana na stronach KNF nie jest wiarygodna. Nie zawiera informacji statystycznych min / max ani nie wiadomo jakie jest źródło tych danych. Aktualnie KNF odpowiada na pytanie na temat wiarygodności tych danych. KNF sam tego nie wie i wniósł o przesunięcie terminu udzielenie odpowiedzi na 8 grudnia 2021.

b) KNF jest bezpośrednio zainteresowany skutkami niniejszej ugody, tak więc stawki, które publikuje mogą być uznane za złamanie natury świadczenia w zakresie obiektywności.

c) KNF udaje bezstronność, choć w rzeczy samej jest stroną ugody

d) Nigdy nie zaciągałabym długu na procent 7.62%. To jest oczywiste, bo nie maiłbym nawet zdolności kredytowej

e) WIBOR jako teoretyczna cena pożyczki na rynku między bankowym, zawiera zyska banku. W sytuacji ugody marża jest więc nie na miejscu, biorąc pod uwagę nielegalność umowy kredytu.

21. Propozycja kredytobiorcy

a) Ustalenie marży na poziomie 0%, maksimum 0.5% ponad podstawę oprocentowania

22. Oprocentowanie stałe

Źródło: SYMULACJA PORÓWNAWCZA DLA KREDYTU ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ I STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ PO ZAWARCIU UGODY

23. Argument banku

a) Oprocentowanie stałe jest atrakcyjne; średnio tylko ok. 1% droższe od oprocentowania zmiennego

24. Argument kredytobiorcy

a) Kalkulacja okazana przez bank jest manipulacją, ponieważ za 6 lat WIBOR nie będzie miał wartości takiej jak teraz.

b) Zachowanie banku jest niegodne, łamiąc wymóg dobrej woli oraz zasady współżycia społecznego

25. Propozycja kredytobiorcy

a) Proponuję uczciwą stawkę 0.5% ponad cel inflacyjny NBP tj. 2.5%, co da 3% oprocentowania stałego

26. Wady prawne - abuzywność

Źródło: INFORMACJA O SYTUACJI KREDYTOBIORCY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UGODY DO UMOWY NR

27. Argument banku

a) Umowa zawiera zapisy, które mogą być uznane za abuzywne

b) Sąd może nakazać wykonanie umowy

28. Argument kredytobiorcy nr.1

a) Bank podał szereg możliwości sądowego rozpatrzenie sporu, nie podając jednak żadnych sygnatur, w szczególności wyroków czy też uchwał Sądu Najwyższego. Podana informacja jest więc manipulacją ukierunkowaną na niedostatecznie poinformowanego klienta. I jako takie jest nieuczciwe.

b) Jest bardzo źle, że w trakcie mediacji bank posuwa się od manipulacji. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji jest to zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami raz zasadami współżycia społecznego.

c) Zaznaczam, że bank jest instytucją zaufani aspołecznego o czym świadczy kodeks dobrych praktyk opublikowany przez ZBP, której to izby gospodarczej bank jest członkiem.

29. Argument kredytobiorcy nr.2

a) Umowa zawiera zapisy abuzywne. Identyczne zapisy są uznane przez SOKiK jako łamiące Dyrektywę 93/13. Istotne poglądy UOKiK są także jednoznaczne.

b) Zapisy są abuzywne a nie mogą być za takie uznane. Wyrok Sądu jest deklaratywny tj. potwierdza stan faktyczny. Jestem konsumentem i nie negocjowałam z bankiem tych zapisów, które są w umowie z mocy wzorca umowy.

c) Abuzywność zapisów powoduje, że nie możliwa do wykonania tj. jest ona nieważna

30. Argument kredytobiorcy nr.3

a) Ustalanie wartość świadczenia - zarówno banku jak i kredytobiorcy w trakcie trwania stosunku prawnego według subiektywnych ocen banku (§4 umowy) jest złamaniem zasady określoności świadczenia. Są to pierwsze strony rozdziału o świadczeniu, podręcznika z prawa zobowiązań.

b) Umowa, która nie określa świadczeń, nie określa także zobowiązań, co prowadzi do jej nieważności z art.58 z powodu złamania ustawy w zakresie wymogów art.69 Prawa bankowego

c) Złamanie ustawy z mocy art.58 powoduje, że wszelkie roszczenia banku są przedawnione, z powodu art.120 Kc oraz art.118 Kc

d) Zaznaczam, że mogę nie podnosić przedawnienia roszczeń banku, o ile dojdziemy do porozumienia

31. Argument kredytobiorcy nr.4

a) Procedując w ramach przepisów abuzywnych bank ma trzy lata na doprowadzenie do skutecznej ugody tj. takiej, która nie obraża mnie jako konsumenta. Ugody, która uwzględnia pozycję banku oraz moją, w świetle nielegalności umowy.

b) Złamanie ustawy z mocy art.385/1 powoduje, że wszelkie roszczenia banku będą przedawnione po trzech latach, z powodu art.120 Kc oraz art.118 Kc z uwzględnieniem uchwały SN CZP 6/21

c) Zaznaczam, że wszelkie roszczenia banku będą przedawnione w po trzech latach. Mogę tego nie podnosić o ile dojdziemy do porozumienia

32. Propozycja kredytobiorcy

a) Wezwania do zapłaty o zwrot nienależnych świadczeń zostają zapomniane

b) Odsetki wynikające z wezwania do zapłaty o zwrot nienależnych świadczeń zostają zapomniane. Jest to dla świadczeń nienależnych na poziomie 300.000 zł około 20.000 zł rocznie co w skali trzech lat, które bank ma na zawarcie kolejnej ugody daje t około 60.000 zł. (Proszę to sobie przeliczyć!)

c) Rezygnuję z podniesienie przedawnienia roszczeń banku. Bank aktualnie proceduje z mocy skutków art.385/1. Jak doskonale wiemy umowa nie jest ważna z mocy art.58 Kodeksu cywilnego

d) Pominięcie faktu nieważności umowy, co pozwoli utrzymać interesy partnerów banku w szczególności towarzystw ubezpieczeniowych, których umowy są zależne od umowy kredytu. Pozwoli to zaoszczędzić bankowi solidnego skandalu i utraty wiarygodności u partnerów.

e) Eliminacja kosztów sądowych banku, co pozwoli zaoszczędzić bankowi kilkadziesiąt tysięcy złotych na prawnika banku

f) Eliminacja zwroty kosztów sądowych kosztów sądowych klienta, które bank poniesie z powodu przegranego procesu. Jest to kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych

g) Rozliczenie wpłat CHF w/g wartości z dnia płatności, co pozwoli bankowi zaoszczędzić około 100.000 złotych (POLICZYĆ!) z uwagi na wzrost kursu CHF o 100%. Zaznaczam, że w przypadku procesu bank musi zwrócić CHF w wartości z dnia zwrotu świadczenia tj. w walucie obcej lub w/g kursu średniego NBP.

h) Oparcie ugody na analogi do sankcji "kredytu darmowego" znanej z ustawy o kredycie konsumenckim tj. rozliczeniu strony według nominalnych wartości dokonanych świadczeń.

i) Finalnie spłacam pozostałe saldo w ratach bez oprocentowania.

j) Rozwiązanie powoduje sytuację po wyroku potwierdzającym nieważność z zastosowaniem art.320 Kpc. Eliminując jednak przedawnienie roszczeń banku, poniesienie przez bank kosztów sądowych oraz kosztu odsetek za zwłokę zwrotu świadczeń.

33. Wady oświadczeń woli w ugodzie - umowa adhezyjna

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

34. Argument banku

a) Kredytobiorca oświadcza, że zawarcie Ugody oraz Aneksu, o którym mowa poniżej, jest dobrowolne, jak również̇ że miał możliwość́ negocjowania postanowień́ Ugody oraz Aneksu;

35. Argument kredytobiorcy

a) Umowa jest narzucona. W żadnej części materiałów informacyjnych nie ma informacji o możliwości negocjacji jej zapisów.

b) Złożenie proponowanego przez bank oświadczenia będzie kłamstwem, wyrażonym pod wpływem przymusu i jako takie jest obarczone błędem oświadczenie woli.

36. Propozycja kredytobiorcy

a) usunięcie zapisu

37. Wady oświadczeń woli w ugodzie - informacja o stałej stopie

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

38. Argument banku

a) Kredytobiorca miał także możliwość́ zgłaszania wątpliwości w kwestiach związanych z różnicami pomiędzy stosowaniem stopy zmiennej a stałej stopy obowiązującej w danym okresie kredytowania, jak też w zakresie zmiany stopy procentowej oraz otrzymał wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące zgłaszanych przez siebie wątpliwości.

39. Argument kredytobiorcy

a) nie jest to prawdą

b) Złożenie proponowanego przez bank oświadczenia będzie kłamstwem, wyrażonym pod wpływem przymusu i jako takie jest obarczone błędem oświadczenie woli.

40. Propozycja kredytobiorcy

a) usunięcie zapisu

41. Wady oświadczeń woli w ugodzie - zawarcie umowy złotowej

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

42. Argument banku

a) §1 Strony potwierdzają, iż miały wolę zawarcia Umowy w dacie jej zawarcia oraz mają wolę utrzymania jej w mocy przez cały okres kredytowania, z uwzględnieniem zmian wynikających z Ugody.

43. Argument kredytobiorcy

a) nie jest to prawdą

b) Złożenie proponowanego przez bank oświadczenia będzie kłamstwem, wyrażonym pod wpływem przymusu i jako takie jest obarczone błędem oświadczenie woli.

44. Propozycja kredytobiorcy

a) usunięcie zapisu

45. Wady oświadczeń woli w ugodzie - zaległość

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

46. Argument banku

a) Zadłużenie Kredytobiorcy z tytułu niezapłaconych kosztów i opłat związanych z Umową wynosi

47. Argument kredytobiorcy

b) nie jest to prawdą

c) Nie zalegam w żaden w/g tego co przedstawił bank.

d) Złożenie proponowanego przez bank oświadczenia będzie kłamstwem, wyrażonym pod wpływem przymusu i jako takie jest obarczone błędem oświadczenie woli.

48. Propozycja kredytobiorcy

a) usunięcie zapisu

49. Wady oświadczeń woli w ugodzie - zwolnienie z długu

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

50. Argument banku

a) Bank zwalnia Kredytobiorcę z długu (umarza zadłużenie Kredytobiorcy) w kwocie .............................. PLN stanowiącej różnicę̨ między kwotą zadłużenia wskazaną w ust. 3, a kwotą zadłużenia wskazaną w ust. 8 z wyjątkiem odsetek bieżących, a Kredytobiorca dokonane zwolnienie z długu przyjmuje.

51. Argument kredytobiorcy

b) nie jest to prawdą

c) podany przez bank dług nie istnieje, ponieważ wynika z nieważnej czynności prawnej

52. Propozycja kredytobiorcy

d) usunięcie zapisu o zwolnieniu z długu

e) zapis, że dług nie istnieje - nowacja art.506 Kc.

53. Wady oświadczeń woli w ugodzie - pozostałe

Źródło: UGODA DO UMOWY NR

54. Argument banku

a) marża w/g KNF

b) rozliczanie świadczeń

55. Argument kredytobiorcy

a) argumentacja podana powyżej

56. Propozycja kredytobiorcy

a) akceptacja rozwiązań przedstawionych powyżej

57. Wady oświadczeń woli w aneksie - podniesienie oprocentowania

Źródło: ANEKS DO UMOWY NR ............................................................ („ANEKS”) - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UGODY DO UMOWY NR

58. Argument banku

a) marża oprocentowania kredytu ulega podwyższeniu o 0,9 punktów procentowych

59. Argument kredytobiorcy

a) nie zgadzam się

60. Propozycja kredytobiorcy

a) zmiana na 0.1%

61. Wady oświadczeń woli w aneksie - ryzyko cen nieruchomości

Źródło: ANEKS DO UMOWY NR

62. Argument banku

a) Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ponosi ryzyko: (...) zmiany cen rynkowych zabezpieczeń – polegające na możliwym spadku cen wartości nieruchomości stanowiących przedmiot hipotecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

63. Argument kredytobiorcy

a) nie zgadzam się

b) ryzyko zmiany cen nieruchomości jest po stronie banku, który m.in. jest odpowiedzialny za bańkę cenową na rynku nieruchomości

64. Propozycja kredytobiorcy

a) usunięcie zapisu

65. Bezumowne korzystanie

Źródło: INFORMACJA O SYTUACJI KREDYTOBIORCY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UGODY DO UMOWY NR

66. Argument banku

a) Bank może dochodzić roszczenie za bezumowne korzystanie z kapitału

67. Argument kredytobiorcy nr.1

b) Umowa ma wady prawne z winy banku a nie konsumenta

c) Konsument jest użytkownikiem z dobrej wierze, a bank użytkownikiem w złej wierze

d) Bank ma prawo do wezwanie do zapłaty kosztu za bezumowne korzystani od czasu wszczęcia o to powództwa, jak stanowi art.224 Kc

e) Podnoszenie tego argumenty przez bank jest sprzeczne z zasadami dobrej wiary, tym bardziej, że znajdujemy się w fazie mediacji.

68. Argument kredytobiorcy nr.2

a) W przypadku procesu o zwrot wartości świadczeń dochodzić będę wartości ekonomicznej w/g art.405 Kc co stanowi wartość świadczeń w dniu płatności powiększone o wskaźnik inflacji. Będzie to sporo pieniędzy.

b) W przypadku procesu o zapłatę podniosę przedawnienie roszczeń banku, który miał co 13 lat na reakcję na nielegalność swojej umowy, a już na pewno 6 lat od 2015 roku, w którym ogólnie znane stały się wady prawne umowy.

c) Bank przez ostatnie 6 lat udawał, że wszystko jest ok, co robi do tej pory, czego dowód znajdujemy w treści ugody.

d) W trakcie procesu wniosę o zdjęcie klauzuli poufności z treści ugody jako wzorca umowy, aby wykazać złą wolę banku, wykorzystującego nierównowagę informacyjną stron.

e) Problemy z rozliczeniem nieważnej umowy wynikają tylko i wyłącznie z postawy banku, co odbiera mu prawo do skorzystania z art.5 czy też art.117/1 Kc.

69. Uwagi

Jak policzyć odsetki karne?

a) Do każdego świadczenie nienależnego należy wystawić wezwanie do zapłaty w którym jest termin płatności

b) Od przekroczenia terminu, który podaliśmy w wezwaniu, liczymy odsetki karne w/g ustawowych zasad. Aktualnie jest to około 5.5% rocznie.

Jak policzyć zysk banku na rozliczeniu CHF?

a) Dla każdej płatności CHF liczymy jej wartość w dniu płatności w/g historycznego kursu CHF NBP średni.

b) Dla każdej płatności CHF liczymy jej wartość na dziś, bo t może być hipotetyczna data zwrotu CHF przez bank.

c) Liczymy różnicę.


###

0 komentarze:

Prześlij komentarz