niedziela, 6 grudnia 2020

Co tu kombinować z TS UE? Umowy kredytu są nieważne z uwagi na złamanie natury świadczenia art.353 Kc

Według fudamentalnych zasad prawa, żadna ze stron umowy nie ma prawa do ustalania wysokości świadczenia. Jest chyba tylko jeden wyjątek - ustalanie ceny w przypadku akcji ratunkowej na morzu - wyjątek taki definiuje prawo morskie. 500 słów.