czwartek, 26 listopada 2015

Komentarz do drugiej wersji projektu (24 listopada 2015) ustawy restrykturyzacyjnej kredytów z lat 2005-2008 przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta.

Komentarz do drugiej wersji projektu (24 listopada 2015) ustawy restrykturyzacyjnej kredytów z lat 2005-2008 przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta.

niedziela, 22 listopada 2015

Nominalizm w umowach cywilno-prawnych w latach 1933, 1964, 1990, oraz 2015


Niniejsza analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie czym jest, w myśl postanowień kodeksu cywilnego, świadczenie pieniężne. Poszukuję odpowiedzi na pytanie: jakie są jego cechy i rodzaje? W jaki sposób świadczenie pieniężne jest aplikowane do postanowień umów nazwanych. Rozważania są prowadzone w sposób uniwersalny, mając jednak na celu odniesienie postanowień kodeksu cywilnego w zakresie świadczeń z użyciem pieniądza do problemu pieniądza pochodzącego z pożyczki bądź kredytu czyli pieniądza dłużnego, pieniądza obarczonego długiem. Tekst ma 1300 słów, 5 stron. Zawiera jedną tabelę, dwa diagramy oraz referencje.