piątek, 14 grudnia 2018

Umowa kredytu jako podtyp umowy o dzieło

Umowa kredytu należy do jednych z bardziej niezrozumiałych stosunków prawnych. Nie jest prawdą, że jest to udziwniona umowa pożyczki. W wyniku jej wykonania najczęściej nie dochodzi zresztą do samej pożyczki tylko do płatności na rzecz osoby trzeciej. W tej sytuacji bardziej odpowiednim stwierdzeniem jest, że umowa kredytu jest instrumentem pieniężnym będącym podtypem... umowy o dzieło. Zapraszam do zapoznania się z bardzo prawniczym ale i syntetycznym tekstem, który pomoże rozwiać wątpliwości o naturze długu wynikającego z wykonania umowy kredytu. 1000 słów.

sobota, 8 grudnia 2018

Odpowiedź RPO na List otwarty z czerwca 2018 w sprawie utrzymania statusu instytucji zaufania publicznego przez banki w Polsce

Z uwagi na publiczną formę listu otwartego z czerwca 2018 r. oraz publiczną funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich publikuję odpowiedź urzędu z września 2018. Proszę zauważyć w jaki sposób RPO bagatelizuje rolę funduszy windykacyjnych (ostatni akapit). Niepokoi także fakt, że zajmuje się tylko konsumentami z nie obywatelem czyli także przedsiębiorcą. Zapraszam do zapoznania się z naszą korespondencją.

piątek, 7 grudnia 2018

Harmonogram jako podstawa unieważnienia umowy

Każda umowa kredytu zawiera zapis mówiący, że plan spłaty długu oraz zapłaty odsetek, czyli tzw. harmonogram, jest jej integralną częścią. Jest to o tyle interesujące, że w przypadku umów "frankowych", nikt harmonogramu nie widział ani przed ani w trakcie zawierania umowy. Cywilista zada trafne pytanie czy można zawrzeć umowę nie znając jej treści. Dodatkowo harmonogram wyraża zobowiązanie kredytobiorcy w walucie obcej. Pierwszy problem powoduje,  że harmonogram nie wiąże konsumenta, drugi powoduje nieważność umowy waloryzowanej oraz indeksowanej. Także tej umowy, która została zawarta z przedsiębiorcą. 2000 słów.

niedziela, 2 grudnia 2018

Stosowanie wzorca umowy prowadzi do wykorzystania znajdujących się w nim postanowień

Tytuł niniejszego felietonu powinien znaleźć się wypisany na ścianach i budynkach katedr i instytutów prawa w Polsce. Szczególnie tych zajmujących się prawem ochrony konsumenta. 2000 słów o naszej niewiedzy w zakresie stosowania postanowienia wzorca umowy oraz jego wykorzystania. Zróbmy z tej wiedzy dobry uczynek.

wtorek, 20 listopada 2018

Wykażmy w Sądzie, że umowy denominowane PKO BP łamią zasadę walutowości

Spory sądowe z bankiem PKO BP dotykają zasady walutowości obowiązującej przed 2009 rokiem. Bank odrzuca zarzut złamania obowiązku wyrażania zobowiązania w pieniądzu polskim, zasłaniając się generalnym zezwoleniem dewizowym. Nie robi tego jednak skutecznie. Kilka słów o tym jak poradzić sobie z pełnomocnikami PKO BP. 1000 słów.

sobota, 17 listopada 2018

Pat na wokandzie - czy mec.Orski skutecznie reprezentuje swoich klientów?

Z uwagi na szereg artykułów, w których promowałem pracę oraz postawę mecenasa Orskiego, tym razem pozwalam sobie na jego krytykę. Ponieważ moimi wczesnymi tekstami mogłem wprowadzić w błąd moich czytelników, czuję się w obowiązku to skorygować, publikując opinie przeciwstawne acz zgodne z rzeczywistością. Uczymy się wszyscy cały czas - także ja. Starając się utrzymywać poziom obiektywnego postrzegania rzeczywistości, zapraszam do przeczytania komentarza do wyroku XVI C 768/17. 1500 słów.

czwartek, 15 listopada 2018

Głupiec czy figurant, czyli o aferze KNF

O co chodzi w aferze KNF? Dlaczego Gazeta Wyborcza ogłosiła tę aferę na podstawie świadectwa jednego z większych oszustów nowoczesnej Polski? Jaka była rola M.Chrzanowskiego? Czy był tak głupi, czy jednak stał się ofiarą rozgrywek służb? Czy Getin bank może upaść? Czy ten los podzielą Millenium oraz mBank? 700 słów dotykających losu 700.000 polskich rodzin. Wersja 2 uzupełniona o biografię.

Kategorie:

sobota, 29 września 2018

Dbajmy o zaufanie - weryfikacja tożsamości

Internet jest wspaniałym narzędziem. Możemy się komunikować, wymieniać wiedzą i wspierać. Z drugiej jednak strony jest równie niebezpiecznym. Biznes wykorzystuje sieć do marketingu, a agencje Public Relations do wywierania wpływu na rynek. To jest naturalne i nieuniknione. Anonimowość jest także wielką pokusą dla nie zawsze uczciwych uczestników dyskusji publicznych. Kilka słów o budowaniu zaufania i eliminacji nieuczciwości.

piątek, 28 września 2018

Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego

Zapraszam Państwa do nowego forum - miejsca nieskrępowanej wymiany wiedzy na temat naszych umów, ustaw, procedur sądowych oraz zasad współpracy z kancelariami prawniczymi. Mile widziani wszyscy, których troską jest jakość stosunków na styku konsument - bank, konsument - Sąd, oraz konsument - prawnik. Nowe forum nie ma na celu zastąpić jakiekolwiek innego miejsca, znajdującego się w sieci Internet. Ma uzupełnić dostępną ofertę, o miejsce do spokojnego rozwoju wiedzy. Bez afery, bez emocji, bez trolli, hejtu i obelg. Ma być trochę jak uniwersytet po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bazaru. Ufam, że się uda. 

czwartek, 27 września 2018

Nowacja jako metoda legalizacji nielegalnej umowy

Krótka notka obrazująca bardzo ciekawy przypadek. Umowa GetinBank (wygląda na Noble Bank vel. Metrobank) - indeksowana z 2007. Aneks w 2009 uznający dług w CHF i zmieniający hipotekę. Notatka dotyczy natury nowacji. Ufam, że rozpocznie ciekawą dyskusję. 1000 słów.

czwartek, 20 września 2018

Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta w wersji epub

W rok po publikacji pierwszego wydania, oddaję do Państwa dyspozycji drugie wydanie książki "Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta". Tym razem w wersji przeznaczonej dla czytników e-book. Wydanie 2 zawiera korekty literówek, adresów hyperlinków, oraz zawiera poprawiony schemat umowy kredytu.W dalszym ciągu użycie obwarowane jest licencją TPK 1.0.  Zapraszam do przeczytania oraz stosowania w trakcie sporów sądowych. 200 stron. 32.000 słów.

piątek, 31 sierpnia 2018

Zrozumieć RRSO

Zrozumieć RRSO - czy jest to proste zadanie? Z jednej strony tak dobrze nam znany z reklam oraz naszych umów RRSO, jest z drugiej strony na tyle niezrozumiały, że wiele banków błędnie go oblicza. Dzieje się tak pomimo, że ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku wraz z czterema nowelizacjami wprowadzonymi przed 2011 rokiem, w sposób niezwykle precyzyjny definiuje jak należy RRSO rachować i które elementy kosztu długu mają być w tych obliczeniach uwzględnione. Tekst omawia RRSO w świetle ustawy o kredycie konsumenckim z lat 2001-2011, ze szczególnym uwzględnieniem cezury z lutego 2006. 3800 słów.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

sobota, 18 sierpnia 2018

niedziela, 12 sierpnia 2018

Treści na blogu obwarowane są licencją użycia TPK 2.0

Dziękuję osobom, które przekazały na moje konto darowizny w ramach podziękowania za prowadzenie bloga, a także w ramach licencji TPK 2.0 Są to sumy skromne, ale cieszą. Z uwagi na komercyjne korzystnie z wiedzy zgromadzonej na blogu, przez prawników prowadzących działalność komercyjną, treści zawarte na blogu zostają od teraz obwarowane licencją użycia TPK 2.0.

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na prawną naturę pieniądza

Umowy denominowane spędzają sen z oczu kredytobiorców oraz reprezentujących ich prawników. Nie wiedząc zupełnie jak te kontrakty podważyć, prawnicy bardzo często stosują tzw. "wykładnię waloryzacyjną" będącą wykładnią celowościową. Jest ona wygodna, będąc ugruntowaną w argumentacji umów indeksowanych oraz waloryzowanych, nie znajduje jednak oparcia w warsztacie wykładni umów. Zderzając wykładnię normatywną umowy z jej wykładnią celowościową, należy przyznać prymat wykładni celowościowej. Umowa kredytu ma jeden prosty cel - jest nim zapłata na rzecz osoby trzeciej, nie jest nią natomiast spekulacja. Z powodu cywilistycznej natury pieniądza, umowa denominowana musi mieć wbudowaną klauzulę przeliczeniową z waluty obcej na polską. Nie jest to dodatek do umowy, ułatwiający jej wykonanie, tylko jej element wymagany, bez którego nie będzie spełniać swojej roli, ponieważ bank nie może zapłacić za nieruchomość pieniądzem zagranicznym. Z mocy prawa, tylko waluta polska może być użyta do zapłaty tj. zwolnienia ze zobowiązania pieniężnego wyrażonego w pieniądzu polskim. 2500 słów. Wersja 2

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Bankowy tytuł egzekucyjny czyli o tym jak sektor bankowy odrywa się od systemu państwowego

Bankowy tytuł egzekucyjny stał się swoistym papierkiem lakmusowym wskazującym na pozycję systemu bankowego w systemie Państwa polskiego. W ostatnich latach, 700.000 polskich rodzin zostało poddane solidnej nauce czym jest "autonomia woli stron" oraz jak wygląda podejście Państwa do Konstytucji RP. Zupełnie przewrotnie, wprowadzając b.t.e. w 1997 roku Państwo Polskie zdało egzamin. Ustawodawca wyznaczył granicę, którą niestety zniwelowała niekompetencja przedstawicieli systemu Sądownictwa. Filar państwowości, gwarantujący przestrzeganie prawa zawiódł. Na fali braku wiedzy i generalnej ignorancji czekająca nas przyszłość nie wygląda już tak kolorowo. Aktualnie Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje ostatnich szlifów realizacji planu oderwania systemu bankowego od aparatu Państwa. Po jego zakończeniu bank będzie już tylko przedsiębiorstwem dbającym o interes inwestorów, a NBP z art.227 Konstytucji RP zostanie fasadowym dowódcą bez armii. Zapraszam do przeczytania historii bankowego tytułu egzekucyjnego. 3500 słów.  

sobota, 30 czerwca 2018

Analiza 
umowy hipotecznej indeksowanej
 GE Money Bank (2006)

Konstrukcja umowy z bankiem dotyczącej kredytu hipotecznego jest najczęściej bardzo skomplikowanym konglomeratem stosunków prawnych składających się zarówno z oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy jak i szeregu klauzul pomocniczych. Typowa umowa kredytu skonstruowana jest często ze wsparciem umowy pożyczki, ubezpieczenia, oraz szeregu innych stosunków prawnych jak np. zadośćuczynienie za utratę korzyści. Bardzo często zdarza się także, że umowy zawierają nienazwane stosunki prawne, co prowadzi do pytania czy bank ma prawo takie konstrukcje prawne tworzyć. Niniejsza analiza jest próbą dokonania wykładni umowy GE Money Bank z 2006 roku, prowadząc do weryfikacji jej zgodności z systemem prawa. 14.000 słów.

wtorek, 19 czerwca 2018

czwartek, 14 czerwca 2018

Banki, kantory, politycy, prawnicy

Naszła mnie tym razem poetycka muza z elementem rewolucyjnym. W wyniku tego spotkania napisałem słowa walecznego marsza z nutą rapu. Nucąc sobie ten tekst zrozumiałem dlaczego w miejskich slumsach wykombinowano rap - aby wykrzyczeć to co na sercu leży. 540 słów. 6 zwrotek.

czwartek, 31 maja 2018

Profesor A.Brzozowski uderza pięścią w stół i mówi STOP!

Nie ma w Polsce wielu cywilistów rozumiejących zagadnienia pieniądza, pożyczki, kredytu czy też utrzymania wartości zobowiązania. Katedry prawa nie uczą tych zagadnień, lub też robią to nieskutecznie. W bibliotekach brakuje literatury prawniczej, a w periodykach branżowych drukuje się publicystykę, której nikt porządnie nie zrecenzował. Skutkuje to kompletnym nieporządkiem, wręcz anarchią w zakresie stosunków cywilno prawnych związanych z długiem pieniężnym. Tekst jest rozbudowanym komentarzem do prelekcji A.Brzozowskiego na temat waloryzacji umownej w kontekście kontraktów kredytowych, zawiera odwołania to transkrypcji prelekcji, która z kolei prowadzi do materiału filmowego. 5500 słów.

niedziela, 13 maja 2018

Ukryty, ale skuteczny - stosujmy art.479/43 kpc, stosujmy Rejestr UOKiK

Ochrona konsumenta narzucona Polsce przez dyrektywę Rady 93/13/Ewg, została w Polsce zaimplementowana w 2000 r. w sposób tak bardzo chroniący konsumentów, że na kilka miesięcy po wybuchu kryzysu kredytowego w styczniu 2015 r. władze Polski zdemontowały jeden z największych i najważniejszych elementów tego systemu - Rejestr klauzul niedozwolonych. Wersja 3

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Licencjonowanie wywodu prawniczego

Ustawa o ochronie praw autorskich, definiuje że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wywód prawniczy jest takim samym utworem jak każdy inny i podlega takim samym mechanizmom obrony. Niniejszy tekst przedstawia propozycję systematyzacji oraz ucywilizowania współpracy pomiędzy kancelariami prawniczymi w zakresie wspólnej pracy nad rozwojem wiedzy w ramach wzajemnego wsparcia i poszanowania. 2.900 słów. 

środa, 18 kwietnia 2018

Spór sądowy z bankiem nie musi być kakofonią informacyjną

Czy spór sądowy musi być kakofonią informacyjną? Czy też raczej musi być oparty na tej jedynej bezpiecznej linii argumentacyjnej zgodnej z wypracowanym już i względnie bezpiecznym orzecznictwem? Jak sprawdzić czy prawnik jest tym właściwym fachowcem i jak poradzić sobie z bezpardonowym atakiem lub też prymitywną obroną banku? Zapraszam do przeczytania tekstu, przybliżającego ten aspekt kryzysu kredytowego. 1800 słów.

środa, 11 kwietnia 2018

M.Skrobacki vs. mBank, czyli jak unieważniono "stary porfel"
Z uwagi na fakt, że mecenas Skrobcki bez ustalenia, nielegalnie powołuje się na niniejszy wpis w swoich materiałach reklamowych, informuję, że nigdy nie zezwalałem mu na promowanie jego osoby przy pomocy mojego bloga. 


sobota, 7 kwietnia 2018

Uwagi do umowy indeksowanej Getin bank 2007

Zostałem poproszony o przegląd umowy kredytowej indeksowanej Getin bank z 2007 roku. Umowa jest nielegalna z wielu powodów, aczkolwiek większość z nich jest aktualnie ignorowana przez prawników koncentrujących się na klauzulach abuzywnych. 3200 słów.

wtorek, 3 kwietnia 2018

O określeniu kwoty kredytu

System prawa zapisany jest stosując język stosowany w danym obszarze politycznym, w szczególności po to aby uczestnicy obrotu gospodarczego zagwarantowany mieli fundament na którym mogą oprzeć wzajemne kontakty gospodarcze. Pomimo dołożenia przez ustawodawcę wszelkich starań w celu czytelności przepisów, co wymagane jest w celu pewności stosowania prawa, pewne fragmenty ustaw są trudne do interpretacji z uwagi na zawiłość gramatyczną (tak: prawo dewizowe) lub też stosowanie wieloznacznych wyrazów bądź określeń (tak: prawo bankowe). Tym razem zmierzę się ze słowem "określić" w kontekście przepisu definiującego umowy kredytu. 3600 słów.

piątek, 2 marca 2018

czwartek, 1 marca 2018

niedziela, 25 lutego 2018

O oddaniu do dyspozycji

Oddanie kwoty środków pieniężnych jest doniosłym wyróżnikiem umowy kredytu od umowy pożyczki. Jest to także wielki dorobek myśli prawniczej. Nie trywializujmy "oddania do dyspozycji", bo kiedyś komornik zajmie dostępne środki na naszych kartach kredytowych, oraz dostępne limity w ramach debetów. Ale wtedy będzie za późno. Kilkaset słów rozważań o umowie kredytu.

środa, 21 lutego 2018

niedziela, 18 lutego 2018

Budujmy razem wiedzę!

Drugie podejście do wspólnego budowania wiedzy. Pierwsze oparte ba blogu, zupełnie nie zadziałało. Nikt nic nie wpisał. Tym razem spróbujemy z Wiki. Musi się dać. Poniższy list skierowałem do znanych mi kancelarii prawniczych. Jest on także kierowany do nas wszystkich.

sobota, 17 lutego 2018

Główne tezy prelekcji J.Pisulińskiego wygłoszonej podczas konferencji na temat 93/13/Ewg w grudniu 2016

Narracja świata nauki, starającego się ratować swoim autorytetem, zupełnie zdegenerowanych kolegów z sektora bankowego, opowiada naprawdę straszne rzeczy na temat skutków uznania postanowienia umowy za nieuczciwe. Sądy dopiero zaczynają dostrzegać przepisy ochrony konsumenta. W tej kakofonii pełzających przed wielkim biznesem prawniko-przedsiębiorco-zombie-naukowców (PPZN), czasem można usłyszeć uczciwy głos. Wsłuchajmy się w ocenę sytuacji prof. dr hab. J.Pisulińskiego z Krakowa. 400 słów.

niedziela, 4 lutego 2018

Do trzech razy sztuka - apel o podjęcie działań!

Po kilkunastu miesiącach zajmowania się problemem umów kredytowych z lat 2005-2008 mam wrażenie, że wszyscy zaczynają sobie już zdawać sprawę z ogromu tragedii w wielu płaszczyznach oraz niezmiernie trudnego wyjścia z tego impasu. Poniższy tekst prezentuje, ufam że rozsądną, propozycję zakończenia tej tragicznej sytuacji. Ufam, że spotka się ze zrozumieniem i zainteresowaniem decydentów. Jest to oczywiście szkic, wymagający obróbki. 4500 słów.

piątek, 26 stycznia 2018

Gdzie jest Cezary Stypułkowski?

Zadaję sobie pytanie co się stało z niezwykle aktywnym medialnie po 2015 roku Prezesem mBank S.A. Cezarym Stypułkowskim? Znikł z mediów. Ostatnio widziano go rok temu na platformie dyskusje.biz, gdzie niestety porzucił swoich adwersarzy. Dla porządku przedstawiam trzy ostatnie kierowane doń apele. 3300 słów.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

LIST OTWARTY do dr hab. M.Bączyka, prof.UMK

List otwarty skierowany do Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Mirosława Bączyka, prof.UMK, osoby będącej "ojcem" umowy kredytu i swoistego protektora sektora bankowego od roku 1987, a także naukowca co bez podstawy prawnej mianowany jest tytułem profesora zwyczajnego na stronie Sądu Najwyższego. 1300 słów (12 minut czytania) oraz bogata literatura tematu.

niedziela, 14 stycznia 2018

Model umowy kredytu

Umowa kredytu jest strasznym dziwadłem, które jest uznawane przez prawników za jakiś magiczny byt o niemal boskiej mocy udostępniania nieistniejącego kapitału z którego następnie kredytobiorca sobie korzysta aż do spłaty długu. Nic bardziej błędnego. Jest to całkowicie zwykły stosunek prawny bazujący na standardowych elementach księgi zobowiązań np. zapłaty na rzecz osoby trzeciej. 1 diagram. 0 słów.

niedziela, 7 stycznia 2018

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na brak możliwości kupna przez bank wykorzystanej sumy z kwoty kredytu

Umowy denominowane spędzają sen z oczu prawników reprezentujących kredytobiorców w sporach sądowych. Wiodąca argumentacja bazuje na wykazywaniu, że umowy te są umowami wyrażonymi w złotym polskim. W aktualnej formie nie sądzę jednak aby zyskała ona aprobatę Sądu. Pazerność i ślepota banków doprowadziła do przeoczenia jednak ważnego elementu w umowach denominowanych - umowa kupna wymaga przeniesienia własności. 1500 słów wykazujących nielegalność umów denominowanych.

wtorek, 2 stycznia 2018

M.Kopernik w: Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

500 lat temu Mikołaj Kopernik trafnie nazwał wiele z cech wyróżniających pieniądz, oraz zdefiniował prawa ekonomiczne z nim związane. Zapraszam do przeczytania całkiem nieznanej a niezwykle istotnej nauki M.Kopernika na temat pieniądza. Artykuł należy do cyklu: "Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu", będąc pierwszą w nim publikacją. 800 słów.

Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

Przedstawiam Państwu szkic do historii teorii pieniądza, nominalizmu oraz waloryzacji w systemie prawa polskiego. Tym razem w wielu odcinkach, jako że temat wychodzi daleko poza ramy pojedynczego eseju. 1000 słów.