wtorek, 23 listopada 2021

Urzędnicy UOKiK łamią art.6 Dyrektywy 93/13/EWG

Z mocy art.31a ustawy o uokik Prezes Urzędu może wydać i ogłosić wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu. Po przeniesieniu kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy z SOKiK do urzędu UOKiK, procedura stała się nie tylko nietransparentna, ale także uzależniona od prywatnego uznania urzędnika. Wnieśmy więc do urzędu UOKiK petycję o wykładnię aktualnych zasad kontroli abstrakcyjnej.

czwartek, 4 listopada 2021

Materiały negocjacyjne PKO BP

Pakiet ugodowy PKO BP składa się z szeregu solidnie przygotowanych dokumentów. Klient banku otrzymuje projekty umów (wzorce umowy), symulacje salda długu, symulacje rat stałych i malejących, informację o ryzyku oprocentowania, a także wyjaśnienia czym są różne modele oprocentowania. W pakiecie znajduje się także informacja o sytuacji kredytobiorcy w kontekście przysługujących mu praw z zakresu działania Dyrektywy 93/13/EWG.