sobota, 28 stycznia 2017

Mecenas Krzysztof Orski pokazał jak zwyciężać mamy!

Z wielką przyjemnością przygotowałem notkę na temat procesu wygranego przez mec.Krzysztofa Orskiego o unieważnienie umowy kredytu denominowanego BPH z 2006 r. 2100 słów.
Wersja 2. Zmiany zaznaczone na niebiesko

środa, 25 stycznia 2017

Quo vadis doctrina? Komentarz do opinii prof.Z.Ofiarskiego sporządzonej dla ZBP 24.10.2016

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski wspólnie z dr hab. Zbigniewem Kuniewiczem, prof. US, przygotowali na zamówienie Związku Banków Polskich opinię prawną dotyczącą wybranych problemów związanych z umowami o kredyty denominowane lub indeksowane do waluty obcej w świetle skutków uznania wybranych klauzul umów za niedozwolone. Tekst zawiera komentarz tej opinii. 4000 słów.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Przyczynek do wykładni określenia "kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska"

Od daty wprowadzenia nowych przepisów Prawa bankowego w ramach tzw. ustaw antyspreadowych, przedstawiciele sektora bankowego oraz prawnicy nie mogą sobie poradzić z wykładnią nowych przepisów, czyli prawidłowym ich odczytaniem. Przedstawiam przyczynek do wykładni znaczenia sformułowania "kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska". Dwie strony.

sobota, 21 stycznia 2017

Granica wyrażania opinii przez profesora nauk prawa na przykładzie aktywności prof.Z.Ofiarskiego

Uczelnia wyższa jest w Polsce bardzo często państwową jednostką organizacyjną [1], w związku z czym jej pracownicy nie tylko są pracownikami uczelni, ale pośrednio stają się funkcjonariuszami publicznymi, w szczególności gdy pełnią na uczelni funkcje kierownicze [2]. Z orzecznictwa ETPC wynika, że funkcjonariusze publiczni i pracownicy służby cywilnej poddani są specyficznemu nakazowi lojalności wobec zatrudniającego ich podmiotu publicznego. Tym samym są zobowiązani do powściągliwości podczas publicznego zabierania głosu [3]. Zasada ta znajduje także potwierdzenie w Kodeksie Etycznym Polskiej Akademii Nauk, który nakazuje pracownikowi nauki koncentrować się na rozwoju wiedzy (1.7) i unikania wychodzenia w dyskursie publicznym poza swoje kompetencje, zwłaszcza nie używa nauki do propagandy (2.10). Główną motywacją pracownika nauki powinna być pasja poznawcza i chęć wzbogacenia dorobku nauki. Celem zaś powinno być poznanie prawdy (2.3). W niniejszym tekście zastanawiam się czy prof. Z.Ofiarski spełnia wymogi zajmowanej przezeń pozycji w społeczeństwie, angażując się otwarcie w sprawy związku branżowego banków komercyjnych.

piątek, 20 stycznia 2017

Frankowicze są wkręcani w matactwa prezesa

Prezes mBank S.A. po raz kolejny wypowiada się publicznie na temat rzekomej zgodności z prawem działalności reprezentowanego przez niego banku w ramach udzielania i obsługi tzw. kredytów waloryzowanych. Tym razem rozszerza jednak swoją narrację o kredyty indeksowane i denominowane, stając się nijako reprezentatem, swoistym rzecznikiem prasowym, znaczącej części sektora bankowego, uwikłanego w problemy z prawem. Niniejszy tekst jest odpowiedzią na publikację "Cezary Stypułkowski: Frankowicze są wkręcani w procesy" opublikowaną w Rzeczypospolitej 12 stycznia 2017.
Wersja 2. Dodane zmiany są zaznaczone kolorem niebieskim. 

Kim Pan jesteś Panie Stypułkowski?

Cezary Stypułkowski jest jedną z szarych eminencji establishmentu ekonomicznego utworzonego w wyniku wdrożenia postanowień zawartych przy "okrągłym stole". Od lat w ważnych instytucjach w randze prezesa, typowo działający w niewidoczny dla ogółu, jak wypada na tym stanowisku. Ostatnio jednak z niewiadomych mi przyczyn niezwykle aktywny medialnie w obszarze wywierania wpływu na opinię publiczną w zakresie tak zwanych kredytów hipotecznych odnoszonych do wartości ceny sprzedaży franka szwajcarskiego, potocznie zwanych "kredytami frankowymi". Niniejszy tekst jest próbą syntezy dostępnych informacji biograficznych o najmłodszym prezesie III RP. 1300 słów.

wtorek, 3 stycznia 2017

Wniosek o podjęcie działań przez UOKiK wobec mBank S.A. w związku z pozycją 5743 rejestru klauzul niedozwolonych

Wniosek o podjęcie działań przez UOKiK w sprawie nieprzerwanego stosowania przez przez mBank S.A. klauzul znajdujących się we wzorcu umowy, pomimo umieszczenia tych zapisów w rejestrze klauzul niedozwolonych

Opis teoretyczny: http://styczynski.blogspot.com/2017/01/wzorzec-umowy-proba-definicji.html


Wzorzec umowy - próba definicji

Wzorzec umowy jest elementem systemu prawa, którego zrozumienie nastręcza wielu problemów. Niniejszy tekst jest próbą zrozumienia czym jest ów tajemniczy wzorzec umowy. W tekście dochodzę do konkluzji, że wzorzec umowy nie jest wzorem umowy, ale jednocześnie wzór umowy jest wzorcem umowy. Zwyczajowo już zaznaczam, że przedstawiam punkt widzenia amatora prawa, jednak jest on podparty zapoznaniem się z szeregiem publikacji omawiających ten trudny temat. 1900 słów.