czwartek, 24 października 2019

W zgodzie z prawem: zmiana długu PLN na CHF

Zaprojektowanie i wykonanie umowy walutowej przeznaczonej na zakup za złotówki i rozliczanej w złotówkach z zastosowaniem oprocentowania waluty obcej oraz własnych tabel kursowych jest jak najbardziej możliwe i było też możliwe 15 lat temu. Wymagało jednak poszanowania prawa i zastosowania odrobiny niepewności i statystyki oraz dbałości o klienta. Wcale nie trzeba przywiązywać klienta klauzulami przymuszającymi, aby ten z lojalności do kredytodawcy z nim pozostał i to nawet płacąc więcej. Wystarczy traktować go uczciwie i poważnie. Tekst o tym czego nie zrobiły banki. 1000 słów.

niedziela, 6 października 2019

Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie

Warszawa, 6 października 2019 

Ryszard Styczyński
rstyczynski@gmail.com
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

00-498, Warszawa
Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 
przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie 


Dział prasowy Banku Millenium w ramach komentarza do wyroku TS UE w sprawie C-260/18 podał do wiadomości publicznej, publikując na swojej stronie internetowej, informacje które mogą wpłynąć na błędne zachowania inwestorów, powodując ich reakcję sprzeczną z reakcją którą mogliby podjąć, gdyby bank podał informacje zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Tekst komunikatu ukazał się na stronie banku: 
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/komentarz-banku-millennium-odnosnie-wyroku-tsue-z-3-pazdziernika-2019-roku-w-indywidualnej-sprawie-dotyczacej-walutowego-kredytu-hipotecznego-udzielon?mv=1c , gdzie podano fakty niezgodne z prawdą.

Odpowiadając na ten akt dezinformacji należy podkreślić, że:


  1. Nie jest prawdą, że wyrok TS UE dotyczy sprawy indywidualnej. Wyrok TS UE jest aktem wiążącej wykładni prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz Sądów w całej Unii Europejskiej. 
  2. Nie jest prawdą, że Sąd ma prawo do uzupełnienia umowy po stwierdzeniu abuzywności jej zapisów. Jest to jedna z decyzji TS UE w sprawie C-260/18.
  3. Nie jest prawdą, że każdy przypadek wady prawnej umowy kredytowej emitowanej przez Bank Millenium jest indywidualny. Bank Millenium oferował umowy indeksowane na masowym rynku konsumenckim, na którym zasadą jest stosowanie produktu typu bierz-lub-rezygnuj.  Bank Millenium operując na rynku masowym posługuje się tzw. wzorcem umowy. 
  4. Nie jest prawdą, że w dacie zawierania umów kredytowych indeksowanych do CHF, Bank Milenium stosował standardowe wzorce umowy, umożliwiające wykonanie i obsługę umów w walucie indeksacji. Dowodem na to są wyroki SOKiK zakończone wpisem do Rejestru klauzul niedozwolonych 3178, 3179.


Rozumiem, że Giełda jest zainteresowana i że jest to jej jednym z najważniejszych celów, aby inwestorzy lokujący środki w walory rejestrowane na Warszawskiej Giełdzie nie byli poddawani dezinformacji. Ufam, że Giełda posiada skuteczne i ostateczne środki służące zatrzymaniu tego procederu.


Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński
http://styczynski.blogspot.com


PS. Załączam wydruk pdf komunikatu wraz z wyciągiem z Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.

czwartek, 3 października 2019

Próba odczytania co tak naprawdę powiedział TS UE w wyroku C‑260/18

Odczytanie wyroku TS UE w sprawie  C‑260/18 nie jest łatwe. Sędziowie Trybunału posłużyli się dosyć złożonymi zdaniami z wieloma przeczeniami, których rozbiór może wymagać niestandardowych technik. Zapraszam do wspólnego odczytania co właściwie powiedział TS UE. Wersja 2