czwartek, 30 listopada 2017

Abuzywność waloryzacji kursem waluty obcej

Z uwagi na fakt, że mecenas Skrobcki bez ustalenia, nielegalnie powołuje się na niniejszy wpis w swoich materiałach reklamowych, informuję, że nigdy nie zezwalałem mu na promowanie jego osoby przy pomocy mojego bloga. 

poniedziałek, 27 listopada 2017

Bankowość na wadze Temidy

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w felietonie na platformie dyskusja.biz "Frankowicze na wadze", wywodzi że banki doskonale wiedziały co robią udzielając toksycznego długu 700.000 polskich rodzin. Zapraszam do przeczytania polemiki. 2200 słów. 

sobota, 25 listopada 2017

Umowa złotowa może zawierać błędy prowadzące do sankcji kredytu darmowego

Zajmując się obszarem umów kredytowych, przyjmujemy zupełnie błędne założenie, że wadami prawnymi obarczone są tylko umowy odnoszone do walut obcych. Rzeczywistość jest jednak bardziej zaskakująca. Arogancja systemu bankowego jest tak wielka, że przedsiębiorstwa te naruszają nawet bardzo postawowe elementy systemu prawa. Jednym z takich elementów jest dosyć prosta ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku (aktualnie z 2011). Zapraszam do zapoznania się z analizą umowy BPH S.A. z 2007 roku. 1500 słów.

sobota, 18 listopada 2017

Frankowicze walczą o lepsze jutro

Rozgłaszana przez długie miesiące propaganda mająca na celu stygmatyzację "frankowiczów" jako grupy, która dba tylko o swój interes, okazała się nietrafiona. Dzięki aktywności konsumentów uwikłanych w kredyty odnoszone do walut obcych, zyskuje całe społeczeństwo. 1200 słów, 9000 znaków.

sobota, 11 listopada 2017

Wyniki testu ze stosunków kredytowych - wszyscy jesteśmy prawnikami!


Wiele miesięcy temu napisałem tekst w którym snułem wizję, w której wszyscy znamy zakamarki prawa. Muszę nieskromnie przyznać, że były to wizjonerskie słowa. Wynik testu składającego się z 264 pytań w 27 kategoriach wypadł 45 osobom, które odważyły się na zmierzenie z tym testem, ponadprzeciętnie dobrze. 

wtorek, 7 listopada 2017

Sąd jest od sądzenia nie od studiowania - I C 776/16

Latem tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział I Cywilny) wydał wyrok unieważniający umowę PKO BP. Wyrok cieszy, bo Sąd orzekł zgodnie z wolą kredytobiorców, którzy wnosili o unieważnienie umowy. I to jest najważniejsze. Pokazuje jednak, że z orzeczeń nie można czerpać prawdy. Do tej trzeba dotrzeć samemu. Notatka krótka. 900 słów.