czwartek, 24 marca 2016

LIST OTWARTY DO UKNF W SPRAWIE PUBLIKACJI "INFORMACJA w zakresie skutków..."

LIST OTWARTY DO UKNF
W SPRAWIE PUBLIKACJI
INFORMACJA w zakresie skutków projektu ustawy w zakresie skutków projektu ustawy
o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe z 17 marca 2016 r.


piątek, 11 marca 2016

Rzymska gwarancja bankowa constitutum debiti alieni jako protoplasta umowy kredytu

Historia rozwoju nowoczesnej wiedzy prawniczej na temat kredytu bankowego w Polsce zaczęła się prawdopodobnie wraz z artykułem prof. Grzybowskiego (1976), który to postulował wprowadzenie nowej formy prawnej mającej na celu umożliwienie udzielania pożyczek pomiędzy uspołecznionymi jednostkami gospodarczymi operującymi na majątku państwowym. Kontynuatorzy dokonań prof.Grzybowskiego, głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozwijali jego dorobek, nie potrafiąc się jednak wyrwać z narzuconych przezeń ram. Ten stan spowodował niekorzystne ukształtowanie oraz poziomu wiedzy w zakresie zasad działania kredytu bankowego. Niniejszy tekst stawia sobie za zadanie być przyczynkiem do dyskusji na temat prawdziwej jego natury. Tekst jest krótki, składając się z dwóch stron i 800 słów.

Zakup mieszkania za pomocą kredytu bankowego - zagadka

Oto prawie detektywistyczna zagadka. Na kilku obrazkach przedstawiam przebieg zakupu mieszkania za pomocą kredytu bankowego. Zapraszam do wspólnej zabawy polegającej na rozszyfrowaniu poniższego. Do zabawy wystarczy ogólne pojęcie oraz kodeks cywilny.

środa, 9 marca 2016

Rozwój wiedzy na temat waloryzacji umownej piórem prof. Radwańskiego

Przedstawiam Państwu artykuł będący krytyką 2 stron (słownie dwóch) mieszczących dorobek prof. Zbigniewa Radwańskiego (1924-2012) w zakresie waloryzacji umownej. Te dwie strony umieszczone w, wydawanym przez wiele lat, podręczniku akademickim na temat zobowiązań było jednym z przyczynków do katastrofy, której aktualnie doświadczamy. Artykuł okraszony jest przykładami klauzul waloryzacyjnych w brzmieniu podanym przez autora oraz w formie, moim zdaniem, poprawnej. Zapraszam do przeczytania. 10 stron, 3500 słów, ufam, że ważnych.

środa, 2 marca 2016

Kredyt jako narzędzie umorzenia wierzytelności

W ramach rozważań nad naturą kredytu bankowego, postawiłem nieco humorystyczną hipotezę, że sprzedający mieszkanie, użytkując pieniądze banku, musi mu je oddać. Jeden z czytelników w odpowiedzi na moje dywagacje napisał co następuje:
Kredytobiorca, nie wchodząc w posiadanie tych środków, wykorzystuje je zatem do realizacji celu zaciągnięcia kredytu, czyli zakupu nieruchomości. W wyniku transakcji zakupu, wcześniejszy właściciel nieruchomości staje się właścicielem bankowych pieniędzy. Kredytobiorca staje się właścicielem nieruchomości.
Te słowa zainspirowały mnie do intrygujących przemyśleń, prowadzących do całkiem ciekawych wniosków. Poniższy tekst jest szkicem. Jednak szkicem wartym zastanowienia. Szkicem prowadzącym do wniosku na temat nominalizmu świadczenia zwrotnego wynikającego z umowy o kredyt bankowy.  8 stron.