wtorek, 12 marca 2019

piątek, 1 marca 2019

Umowa kredytu, czyli pożyczka w systemie realnego socjalizmu

Umieszczenie umowy kredytu w przepisach regulujących funkcjonowanie banków, jest wyjątkiem w europejskim dorobku prawa. Stan ten jest pozostałością po okresie realnego socjalizmu, w którym sektor bankowy był głównym elementem administracyjno-finansowym aparatu państwa. W 30 lat po transformacji ustrojowej, należy zerwać z ideami realnego socjalizmu, przekazując umowę kredytu do kanonu prawa prywatnego. Przed tym konieczne jest jednak prawidłowe odczytanie znaczenia przepisu, który jest dużo bardziej doniosłym stosunkiem prawnym niż tylko pożyczką pieniądza bankowego. 6500 słów.