niedziela, 27 czerwca 2021

Od lat krzyczymy, że banki komercyjne kreują pieniądz. Ja twierdzę, że nie jest to prawdą.

Pieniądz tworzymy nasza pracą. System w którym żyjemy wypracował najbardziej demokratyczną formę tworzenia pieniądza jaką wymyślił człowiek. Pieniądza nie tworzy urzędnik ani chciwy bankier - tworzy go każdy nas.

poniedziałek, 14 czerwca 2021

UOKiK odpowiada na ważne kwestie dotyczące prawa ochrony konsumenta, czyli Petycja nr.25

W 2019 roku zadaliśmy UOKiK szereg pytań, korzystając w przepisu  petycjach. Odpowiedzi zostały opublikowane na stronie UOKiK w styczniu 2020 roku, jednak dokument ten zaginął w informacyjnym gąszczu. Co więcej nie jest to dokument tekstowy, tak więc trudno się do niego odwołać czy też wyszukać via google. Ten wpis jest kopią informacji UOKiK. Publikowany na tym blogu ponownie tym razem ze spisem treści i możliwością linkowania poszczególnych pytań.

wtorek, 8 czerwca 2021

Umowy denominowane sa nieważne z uwagi na brak określenia zobowiązań

Zobowiązanie to byt prawniczy. Podobnie Świadczenie. Są to elementy tzw. języka prawa, mając swoją definicję w ustawie art.353 Kc. Osoby znające zasady wykładni przepisów prawa rozumieją doniosłość tych dla laika zwykłych słów. Zobowiązanie i świadczenie to fundamentalne elementy prawa zobowiązań. Takie prawnicze 2 + 2. Czy jednak prawnicy zwracają na to uwagę. Moim zdaniem nie.