niedziela, 23 października 2016

Pożyczka denominowana w walucie obcej - rozważania o zobowiązaniu, świadczeniu i prawie dewizowym

Rozumienie kredytu denominowanego przysparza sporo problemów. Prawnicy skłaniają się do naginania rozumienia tego typu kontraktu do umowy waloryzowanej, oraz stosują w celu jego neutralizacji klauzule niedozwolone. Stosują także, sprzeczną ze  słownictwem specjalistycznym, nazwę "denominowany do". Niniejszy tekst jest próbą naszkicowania aktualnych sposobów rozumienia tego zagadnienia. Z uwagi na złożoność problemu niniejszy artykuł porusza tylko jego fragment, będąc pierwszym z cyklu analiz umowy kredytu bankowego denominowanej w pieniądzu obcym.