piątek, 20 stycznia 2017

Kim Pan jesteś Panie Stypułkowski?

Cezary Stypułkowski jest jedną z szarych eminencji establishmentu ekonomicznego utworzonego w wyniku wdrożenia postanowień zawartych przy "okrągłym stole". Od lat w ważnych instytucjach w randze prezesa, typowo działający w niewidoczny dla ogółu, jak wypada na tym stanowisku. Ostatnio jednak z niewiadomych mi przyczyn niezwykle aktywny medialnie w obszarze wywierania wpływu na opinię publiczną w zakresie tak zwanych kredytów hipotecznych odnoszonych do wartości ceny sprzedaży franka szwajcarskiego, potocznie zwanych "kredytami frankowymi". Niniejszy tekst jest próbą syntezy dostępnych informacji biograficznych o najmłodszym prezesie III RP. 1300 słów.


Aby zrozumieć medialną aktywność Prezesa Stypułkowskiego i jego nieprzerwaną pogardę dla praw Rzeczypospolitej, należy cofnąć się w czasie do lat 70. Czytając dostępne w prasie informacje, buduje się obraz kolejnego wspaniałego dziecka systemu komunistycznego. Tym razem mamy do czynienia z urodzonym w 1956 r. synem dyrektora mazurskiego Państwowego Gospodarstwa Rolniczego. Po ukończeniu dobrego liceum w Olsztynie, trafia na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiuje prawo. Był działaczem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, podobno bez temperamentu, jednak ten brak temperamentu pcha go na przewodniczącego Komisji Statutowej III zjazdu ZSMP (to takie młodzieżowe PZPR) w grudniu 1980 roku. Dowiadujemy się tego z pięknej cenzurki wystawionej w 2010 r. przez dziennikarza Gazety Wyborczej - Witolda Gadomskiego [1]. Sam autor zaznacza zresztą, w dalszej części notki ocieplającej wizerunek Stypułkowskiego, że był on dawnym działaczem młodzieżowym i współpracownikiem rządu PRL w czasie stanu wojennego. Czyli młody Stypułkowski był takim komunistycznym działaczem ZSMP bez temperamentu. Znaczy palił ale się nie zaciągał, nie pił a miał pomroczność jasną, bełkotał z powodu choroby filipińskiej, etc. 

Sam red.Gadomski wykazywał się troską o sektor bankowy, krytykując np. projekt ustawy Kancelarii Prezydenta RP [2]. Nie mam pojęcia dlaczego to robi. Mogę tylko przypuszczać, że organicznie broni osiągnięć II Etapu Reformy Gospodarczej z 1986 roku, zwanej potocznie przełomem okrągłego stołu z 1989 r. [3], także [4].

Cezary Stypułkowski ukończył wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1979 roku, pozostając w ramach pracy naukowej na Katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową. Już w 1981 r., czyli jako 25 latek, za sprawą swego mentora - prof.Ludwika Bara, zostaje doradcą Ministra ds. Reform Gospodarczych w Urzędzie Rady Ministrów. Był to okres realizacji I Etapu Reformy Gospodarczej [5], także [3], dla większości z nas odbierany jako "stan wojenny" [6].

W 1985 r. Stypułkowski został doradcą prezesa Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. W latach 1987–1988 doradca premiera oraz sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Reformy Gospodarczej  [7], tym razem już jej II etapu. W roku 1988, przed wyjazdem do USA na stypendium Fulbrighta, pozyskany przez służby wywiadu i zarejestrowany jako TW Michał [8]. Twierdzi, że nie wykonywał żadnych działań, jednak pozostaje kwestią otwartą czy można w słowa C.Stypułkowskiego wierzyć, widząc że podstawowa technika agenta to zaprzeczać, zaprzeczać, zaprzeczać. W 1989 r. broni, na macierzystej uczelni, doktorat "Pozycja ministra przemysłu jako organu założycielskiego przedsiębiorstw".

Życiorys C.Stypułkowskiego pokazuje go jako osobę będącą uczestnikiem obu etapów przeprowadzanych bezkompromisowo, z pogardą dla obywateli Polski, reform gospodarczych PRL oraz transformacji PRL do stanu aktualnego. Pokazuje go także jako osobę darzoną przez kierownictwo aparatu komunistycznego największym zaufaniem, co owocuje skierowaniem go na stanowisko dyrektora generalnego Banku Handlowego na początku 1991 roku - miał wtedy 34 lata [1]. 

Źródło: http://www.astroman.com.pl/?mod=magazine&a=read&id=783

Podkreślę wagę tej promocji - Bank Handlowy był głównym operatorem transferów dewizowych w  PRL. W ostatnich latach Polski ludowej, bank był głównym operatorem operacji związanych z aferą FOZZ (1986-1990), w wyniku której znikły z kraju miliardy dolarów [9]. 

Wiedzę o aferze odkrył Ś.P. Michał Falzmann (1953-1991), który jako inspektor NIK [10], udokumentował nieprawidłowości w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i doprowadził do ich ujawnienia [11]. Zapłacił za swoje odkrycie życiem. Życie stracił także jego przełożony Walerian Pańko, w przeddzień zapowiedzianego ogłoszenia wyników analiz Michała Falzmanna w Parlamencie; zginął w wypadku samochodowym Życie także podobno stracili policjanci którzy pojawili się na miejscu wypadku samochodowego.Sam Stypułkowski zaprzecza aby miał jakiekolwiek związki z aferą FOZZ, jest to jednak tylko półprawdą, ponieważ prawdopodobnie miał styczność z inspektorami NIK, którzy przeprowadzali kontrolę do połowy 1991 r. Stypułkowski był prezesem Banku Handlowego od lutego 1991 roku, co oznacza, że musiał mieć styczność z kontrolą NIK, która trwała jeszcze przez 2-4 miesiące od jego zatrudnienia, do czerwca 1991 r. Jako prezes banku musiał mieć widzę o dochodzeniu oraz o operacjach FOZZ. Należy także pamiętać, że FOZZ to nie koniec podejrzanej aktywności banku. Bank Handlowy był także wykorzystywany do drenażu dewiz z Polski w latach 1991-1992 [12], czyli okresie gdy Prezesem był Stypułkowski. 

Prezesurę Banku Handlowego, który stał się po fuzji z 2001 roku, Citibankiem, C.Stypułkowski stracił 2003 roku, prawdopodobnie w wyniku tragedii związanej ze śmiercią 3 młodych osób, zabitych w wyniku wypadku drogowego, którego był on sprawcą [13]. Sprawa została fachowo „posprzątana” przez współpracownika z dawnego Banku Handlowego, który, według informacji prasowych, wydawał się negocjować z władzami lokalnym. Sprawa zakończyła się umorzeniem m.in. z powodu zniknięcia komputera pokładowego z auta Stypułkowskiego, który miał być głównym dowodem na przekroczenie prędkości [14]. 

Sam Stypułkowski po tym wydarzeniu przeniesiony zostaje do PZU, gdzie prezesuje sobie do 2006 roku [15], którą to posadę traci wraz ze zminą atmosfery politycznej po wyborach parlamentarnych. 

W roku 2006, prawdopodobnie w wyniku odświerzenia znajomości zawartych w trakcie prywatyzacji Banku Hanlowego, Stypułkowski zostaje zatrudniony na stanowisku dyrektora zarządzającego d/s bankowości inwestycyjnej w Europie centralnej i wschodniej w międzynarodowym - takim raczej dużym i raczej krwiożerczym banku J.P.Morgan [16]. Zaznaczę, że bankowość inwestycyjna to taki sektor w którym pracownicy zajmują się zawodowo spekulacją. Możemy tylko dywagować, że jego rolą było takie czy inne wspieranie J.P. Morgan przy drenowaniu kapitału z regionu Europie centralnej i wschodniej, aczkolwiek jego oficjalna biografia milczy w tym zakresie. Milczy na ten temat także światowy internet, a na stronach jpmorgan nie ma ani o nim, ani o jego działalności ani słowa. Notka W.Gadomskiego informuje o udziale Stypułkowskiego w utworzeniu w 2007 roku joint venture Generali PPF Holding, dodając że ta warta 2.5mld euro transakcja była jedną z największych w tym tym regionie. Wątpię, aby  Stypułkowski odgrywał w tej inicjatywie kluczową rolę, ponieważ zaczął on swoją pracę w J.P.Morgan w grudniu’2006, a Generali PPF Holding powstał w październiku’2007 [17]. Gdyby Cezary Stypułkowski odgrywał kluczową rolą w tej operacji, byłby nie tylko najmłodszym prezesem III RP, ale także najsprawniejszym menedżerem międzynarodowego biznesu. Osobiście w to nie wierzę.

Natomiast informacje znalezione w innych polskich gazetach wskazują na działalność banku J.P. Morgan w zakresie opcji walutowych oraz spekulacji na warszawskiej giełdzie, w okresie zatrudnienia Stypułkowskiego. W czasie kontraktu Stypułkowskiego  J.P. Morgan był jednym z głównych graczy na rynku opcji walutowych w Polsce, obok UniCredit i Citibank [18]. Manipulacje na giełdzie w 2008 roku, czyli także w czasie kontraktu Stypułkowskiego, zostały wykryte i są potwierdzone przez KNF [19]. Jednocześnie w tych latach w Polsce szalała także akcja kredytowa. Zbieg okoliczności? Trudno uwierzyć. Finansiści doskonale widzieli co robią, potrzebują tylko stosownych informacji od osób ze środowiska atakowanego kraju - Stypułkowski mógł tych informacji dostarczyć. Są to tylko moje przypuszczenia, ale bardzo prawdopodobne. Należy pamiętać, że J.P. Morgan jako bank amerykański wiedział o kryzysie w USA zapewne już w roku 2006 lub 2007. W tym czasie banki amerykańskie zajmowały się transferem swoich strat do Europy, czego możemy się dowiedzieć np. z hollywoodzkiej produkcji The Big Short [20]. 

W roku 2010, C.Stypułkowski zostaje odesłany z J.P. Morgan i skierowany do BRE Bank, który to już zaczynał odczuwać skutki akcji kredytowej lat 2005-2008. Dla porządku dodam, że BRE Bank był także elementem afery FOZZ [11].

Puzzle związane z życiorysem cudownego dziecka  reformy rolnej, partii komunistycznej, II etapu reformy gospodarczej [21] oraz grubej kreski [22] zaczynają składać się w czytelną całość. C.Stypułkowski wydaje się być dyrektorem zarządzającym interesami jego mocodawców, którzy wysyłają go na kolejne odcinki w celu pilnowania ich interesów. 


Widzieliśmy jego zatrudnienie w Banku Handlowym, dziwnym trafem w momencie dokumentowania afery FOZZ przez NIK. W tym samym banku wykonywano także operacje związane ze sztywnym kursem dolara w latach 1991-1992 [23], w czasie gdy Stypułkowski był już prezesem [24]. Następnie praca w J.P. Morgan w czasie ataku spekulacyjnego na kraje europy wschodniej. Krótka kariera w PZU, wynikająca z wyrzucenia go z Citi bo zabójczym wypadku, pokazuje, że było on prowadzony przez niewidzialną rękę rynku. No a teraz ta sama niewidzialna ręka, pacha go w mediach do opowiadania jakie to banki są zdeterminowane w ochronie pieniędzy depozytariuszy. 

Życiorys C.Stypułkowskiego pozwala zrozumieć, jego głębokie przekonanie o nieomylności jego myśli oraz nietykalności jego osoby, a także jego pogardę dla systemu prawa. Jest on przekonany, że nikt inny tylko on, lub też jego mocodawcy, wyznaczają co jest prawdą a co nią nie jest. W sumie tego nauczyli go mentorzy, gwałcący Polskę przez powojenne dekady. Został on najwyraźniej do tego typu operacji namaszczony jeszcze w latach transformacji. Ufam, że ten okres historii Polski oraz "nietykalności" reliktów PRL został zakończony. Z drugiej strony jako człowiek zapewne znający niewygodne fakty oraz osoby z nimi związane, może po wszech czasy pozostawać szarą, nietykalną, i hołubioną eminencją okresu transformacji. Dzieckiem spłodzonym przy okrągłym stole pod wpływem grubej kreski w akcie ocieplania trwającej przez pięć dekad komunistycznej orgii. Kim Pan jesteś Panie Stypułkowski?


###

Źródła

 1. Burzliwy żywot najmłodszego prezesa, http://wyborcza.pl/1,76842,8228184,Burzliwy_zywot_najmlodszego_prezesa.html
 2. Prezydent obiecał kryzys, http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,20439406,prezydent-obiecal-kryzys.html
 3. Balcerowicz, Socjalizm Kapitalizm Transformacja, http://czytelnia.pwn.pl/balcerowicz.php 
 4. Stenogramy z prac Komisji Kodyfikacyjnej a latach 1986-1989 przygotowującej prawo do transformacji ekonomicznej i politycznej, https://flic.kr/s/aHskBXUjyD
 5. I etap reformy gospodarczej, https://pl.wikipedia.org/wiki/I_etap_reformy_gospodarczej
 6. Stan wojenny w Polsce (1981–1983), https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981–1983)
 7. Życiorys, http://tiger.edu.pl/aktualnosci/2012/03/Stypulkowski-Cezary_wersja_polska.pdf
 8. Prezes mBanku w archiwach SB, http://archiwum.gf24.pl/prezes-mbanku-w-archiwach-sb/
 9. FOZZ, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Obsługi_Zadłużenia_Zagranicznego 
 10. Michał Falzmann, https://pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Falzmann
 11. Raport Falzmanna, http://www.raportnowaka.pl/doc/FOZZ%20protokol%20Falzmanna.pdf
 12. Pytanie Posła Wojciech Błasiaka, 2 kadencja, 45 posiedzenie, 3 dzień (17.03.1995), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/c5ea45c3571fab11c12574e90049b1e2?OpenDocument
 13. Stypułkowski uniknął odpowiedzialności dzięki funkcjonariuszom służb specjalnych, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gazeta-Polska-Stypulkowski-uniknal-odpowiedzialnosci-dzieki-funkcjonariuszom-sluzb-specjalnych-1472987.html
 14. Esbeckie mataczenie prezesa, http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/esbeckie-mataczenie-prezesa/639vl
 15. Stypułkowski odwołany z funkcji prezesa PZU, https://www.wprost.pl/92724/Stypulkowski-odwolany-z-funkcji-prezesa-PZU
 16. J.P.Morgan informuje o zatrudnieniu Stypułkowskiego, http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/jpmorgan-hires-cezary-stypulkowski-for-central-and-eastern-european-investment-banking-156321315.html
 17. Generali and PPF Group: signing of final contract creates Generali PPF Holding B.V, http://www.ppf.eu/en/press-releases/generali-and-ppf-group-signing-of-final-contract
 18. Banki wywożą z Polski miliardy złotych, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/banki-wywoza-z-polski-miliardy-zlotych/yb36s
 19. KNF podejrzewa JP Morgan o wielką manipulację na GPW, http://wyborcza.pl/1,75248,5977445,KNF_podejrzewa_JP_Morgan_o_wielka_manipulacje_na_GPW.html
 20. The Big Short. Wielokrotnie nagradzany film o kryzysie w USA, https://plus.google.com/+RyszardStyczynski/posts/M1DU7pAfCkM
 21. II Etap Reformy Gospodarczej, https://pl.wikipedia.org/wiki/II_etap_reformy_gospodarczej
 22. Gruba kreska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Gruba_kreska
 23. Sztywny kurs dolara pomiędzy majem 1990 a październikiem 1991, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztywny_kurs_walutowy
 24. Cezary Stypułkowski - Wiek 44 lata Prezes Zarządu Banku Handlowego od dnia 20 lutego 1991 r., http://www.bankier.pl/wiadomosc/BANK-HANDLOWY-W-WARSZAWIE-SA-Nr-63-2000-Informacja-dot-wyboru-Rady-Nadzorczej-i-Zarzadu-Banku-112932.html

0 komentarze:

Prześlij komentarz