niedziela, 13 grudnia 2015

Dewaluacja zasad prawa w zakresie nominalizmu i waloryzacji na przykładzie kontynuacji dorobku prof. W.Czachórskiego

Przedstawiam Państwu komentarz do rozdziału traktującego o pieniądzu, nominalizmie i waloryzacji znajdującego się w jednym z klasycznych podręczników do prawa zobowiązań „Zobowiązania – zarys wykładu” autorstwa prof. Witolda Czachórskiego. Jest to komentarz gorzki, pokazujący w jaki sposób zniekształcono idee prawa, wpływając na stan umysłu polskich prawników. Jest to jeden z tekstów kluczowych pokazujących w jaki sposób doprowadzono do pogwałcenia ustawy, wprowadzenie tego pogwałconego stanu do umysłów studentów prawa a w konsekwencji do przyzwolenia na skonstruowanie tak zwanych waloryzowanych umów kredytowych. Tekst zawiera referencje oraz bazuje na ogólno dostępnych źródłach. Jest wynikiem wielu godzin pracy w czytelni Biblioteki Narodowej, dzięki zasobom której mogłem prześledzić rozwój myśli na temat waloryzacji umownej. Tekst jest długi, zawierając 6200 słów oraz 45.000 znaków, jednak ufam, że wart poświęconego czasu zarówno na jego przygotowanie, jak i przeczytanie. Zachęcam do przekazania tego tekstu prawnikom z którymi pozostajecie Państwo w kontakcie, oraz dyskusji.

środa, 2 grudnia 2015

Określanie wartości vs. ustalanie wysokości świadczenia pieniężnego. Art.358-1 §2 odczytany na nowo.

Waloryzacja umowna, będąca fundamentem umów waloryzowanych, od samego początku wzbudza nasze zainteresowanie. Intuicyjnie czujemy, że banki nagięły prawo w celu obejścia prawa dewizowego lub też próby zagarnięcia zysków wynikających z różnic kursowych i sprzedania nam kredytów po pozornie zaniżonym procencie. Od kwietnia tego roku publikuję artykuły obnażające łamanie prawa w wielu aspektach. Niebieska teczka, zaprezentowana ZBP, koncentrowała się także na tym aspekcie. Niniejsza analiza jest kolejnym dowodem na to że król jest nagi, że prawnicy pracujący dla banków popełnili rażące błędy.  Błędy za które płacimy oraz płaci Polska. Błędy, które powodują psucie prawa i demoralizację i dezorientację kolejnych pokoleń prawników. Analiza podparta jest komentarzem do art.358-1 §2 odnalezionym w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego z 1991 roku.

czwartek, 26 listopada 2015

Komentarz do drugiej wersji projektu (24 listopada 2015) ustawy restrykturyzacyjnej kredytów z lat 2005-2008 przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta.

Komentarz do drugiej wersji projektu (24 listopada 2015) ustawy restrykturyzacyjnej kredytów z lat 2005-2008 przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta.

niedziela, 22 listopada 2015

Nominalizm w umowach cywilno-prawnych w latach 1933, 1964, 1990, oraz 2015


Niniejsza analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie czym jest, w myśl postanowień kodeksu cywilnego, świadczenie pieniężne. Poszukuję odpowiedzi na pytanie: jakie są jego cechy i rodzaje? W jaki sposób świadczenie pieniężne jest aplikowane do postanowień umów nazwanych. Rozważania są prowadzone w sposób uniwersalny, mając jednak na celu odniesienie postanowień kodeksu cywilnego w zakresie świadczeń z użyciem pieniądza do problemu pieniądza pochodzącego z pożyczki bądź kredytu czyli pieniądza dłużnego, pieniądza obarczonego długiem. Tekst ma 1300 słów, 5 stron. Zawiera jedną tabelę, dwa diagramy oraz referencje.