niedziela, 25 lutego 2018

O oddaniu do dyspozycji

Oddanie kwoty środków pieniężnych jest doniosłym wyróżnikiem umowy kredytu od umowy pożyczki. Jest to także wielki dorobek myśli prawniczej. Nie trywializujmy "oddania do dyspozycji", bo kiedyś komornik zajmie dostępne środki na naszych kartach kredytowych, oraz dostępne limity w ramach debetów. Ale wtedy będzie za późno. Kilkaset słów rozważań o umowie kredytu.

środa, 21 lutego 2018

niedziela, 18 lutego 2018

Budujmy razem wiedzę!

Drugie podejście do wspólnego budowania wiedzy. Pierwsze oparte ba blogu, zupełnie nie zadziałało. Nikt nic nie wpisał. Tym razem spróbujemy z Wiki. Musi się dać. Poniższy list skierowałem do znanych mi kancelarii prawniczych. Jest on także kierowany do nas wszystkich.

sobota, 17 lutego 2018

Główne tezy prelekcji J.Pisulińskiego wygłoszonej podczas konferencji na temat 93/13/Ewg w grudniu 2016

Narracja świata nauki, starającego się ratować swoim autorytetem, zupełnie zdegenerowanych kolegów z sektora bankowego, opowiada naprawdę straszne rzeczy na temat skutków uznania postanowienia umowy za nieuczciwe. Sądy dopiero zaczynają dostrzegać przepisy ochrony konsumenta. W tej kakofonii pełzających przed wielkim biznesem prawniko-przedsiębiorco-zombie-naukowców (PPZN), czasem można usłyszeć uczciwy głos. Wsłuchajmy się w ocenę sytuacji prof. dr hab. J.Pisulińskiego z Krakowa. 400 słów.

niedziela, 4 lutego 2018

Do trzech razy sztuka - apel o podjęcie działań!

Po kilkunastu miesiącach zajmowania się problemem umów kredytowych z lat 2005-2008 mam wrażenie, że wszyscy zaczynają sobie już zdawać sprawę z ogromu tragedii w wielu płaszczyznach oraz niezmiernie trudnego wyjścia z tego impasu. Poniższy tekst prezentuje, ufam że rozsądną, propozycję zakończenia tej tragicznej sytuacji. Ufam, że spotka się ze zrozumieniem i zainteresowaniem decydentów. Jest to oczywiście szkic, wymagający obróbki. 4500 słów.