piątek, 26 stycznia 2018

Gdzie jest Cezary Stypułkowski?

Zadaję sobie pytanie co się stało z niezwykle aktywnym medialnie po 2015 roku Prezesem mBank S.A. Cezarym Stypułkowskim? Znikł z mediów. Ostatnio widziano go rok temu na platformie dyskusje.biz, gdzie niestety porzucił swoich adwersarzy. Dla porządku przedstawiam trzy ostatnie kierowane doń apele. 3300 słów.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

LIST OTWARTY do dr hab. M.Bączyka, prof.UMK

List otwarty skierowany do Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Mirosława Bączyka, prof.UMK, osoby będącej "ojcem" umowy kredytu i swoistego protektora sektora bankowego od roku 1987, a także naukowca co bez podstawy prawnej mianowany jest tytułem profesora zwyczajnego na stronie Sądu Najwyższego. 1300 słów (12 minut czytania) oraz bogata literatura tematu.

niedziela, 14 stycznia 2018

Model umowy kredytu

Umowa kredytu jest strasznym dziwadłem, które jest uznawane przez prawników za jakiś magiczny byt o niemal boskiej mocy udostępniania nieistniejącego kapitału z którego następnie kredytobiorca sobie korzysta aż do spłaty długu. Nic bardziej błędnego. Jest to całkowicie zwykły stosunek prawny bazujący na standardowych elementach księgi zobowiązań np. zapłaty na rzecz osoby trzeciej. 1 diagram. 0 słów.

niedziela, 7 stycznia 2018

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na brak możliwości kupna przez bank wykorzystanej sumy z kwoty kredytu

Umowy denominowane spędzają sen z oczu prawników reprezentujących kredytobiorców w sporach sądowych. Wiodąca argumentacja bazuje na wykazywaniu, że umowy te są umowami wyrażonymi w złotym polskim. W aktualnej formie nie sądzę jednak aby zyskała ona aprobatę Sądu. Pazerność i ślepota banków doprowadziła do przeoczenia jednak ważnego elementu w umowach denominowanych - umowa kupna wymaga przeniesienia własności. 1500 słów wykazujących nielegalność umów denominowanych.

wtorek, 2 stycznia 2018

M.Kopernik w: Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

500 lat temu Mikołaj Kopernik trafnie nazwał wiele z cech wyróżniających pieniądz, oraz zdefiniował prawa ekonomiczne z nim związane. Zapraszam do przeczytania całkiem nieznanej a niezwykle istotnej nauki M.Kopernika na temat pieniądza. Artykuł należy do cyklu: "Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu", będąc pierwszą w nim publikacją. 800 słów.

Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

Przedstawiam Państwu szkic do historii teorii pieniądza, nominalizmu oraz waloryzacji w systemie prawa polskiego. Tym razem w wielu odcinkach, jako że temat wychodzi daleko poza ramy pojedynczego eseju. 1000 słów.