wtorek, 27 grudnia 2016

Czy banki pobierają odsetki zgodnie z zasadami prawa?

Przedstawiam Państwu artykuł na temat odsetek. Tekst leżakował ponad rok. Obawiałem się go opublikować, ponieważ wyraża treści kontrowersyjne. Po dłuższym zastanowieniu, uświadomiłem sobie, że w obszarze systemu bankowego w Polsce nie ma ryzyka publikacji kontrowersyjnego tekstu, ponieważ cały system jest jedną wielką kontrowersją. Nabierając dystansu i czytając tekst ponownie, zrozumiałem także, że jest to analiza prawidłowa. Dodatkowej pewności dodał mi odnaleziony w sieci blog na temat bankowości Islandii [1], w którym autor wykazuje całkowitą uznaniowość zasad stosowania odsetek w obrębie danego Państwa. Poniższy tekst traktuje właśnie o zasadach naliczania odsetek. Tekst powstał przy współpracy z jednym z Państwa - kredytobiorcą, który poświęcił swój czas na zgłębienie teorii odsetek. Tekst został napisany pod koniec listopada 2015, na długo przed moimi artykułami na temat natury kredytu, aczkolwiek zawarte w nim treści są spójne z późniejszymi odkryciami. Pomimo, że jest to tekst raczej stary zdecydowałem się go opublikować w prawie niezmienionej formie. Artykuł ma 20 stron, 3700 wyrazów, wersja 3 

czwartek, 22 grudnia 2016

Konferencja WPiA - tezy prof.Bagińskiej zanegowane przez TSUE

Wczoraj dotarła do nas wiadomość o orzeczeniu TSUE w sprawie ochrony konsumenta w Hiszpanii. Jest zadziwiające, że w tym samym dniu TSUE wydał także wyrok w sprawie C-119/15, która była podstawą prelekcji prof. E.Bagińskiej wygłoszonej podczas konferencji WPiA 9 XII 2016 roku. Wyrok ten przepełnia czarę goryczy, kompromitując Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako instytucję naukową. 1300 słów, wersja 2 z dodaną transkrypcją prelekcji.

środa, 21 grudnia 2016

Kompromitacja prelegentów WPiA UW 9 XII 2016

Wygrana praw ochrony konsumenta przed TSUE, i kompromitacja polskich profesorów prawa. Dzisiaj dotarła do nas informacja o wyroku Trybunału. Wyrok wydano na korzyść kredytobiorców, którym banki muszą zwrócić kilka miliardów euro.

niedziela, 18 grudnia 2016

Waloryzacja umowna - rozważania w tle PZP 14/92

Zwykło się w Polsce mówić, że nie komentuje się wyroków sądów. Prowadzi to jednak do ich bezrefleksyjnego powtarzania w postaci, często wyrwanych z kontekstu myśli. Ufam, że nie łamię prawa, dopuszczając się komentarza niezwykle mądrego i ciekawego orzeczenia z 1992 r. na temat zasad walutowości, nominalizmu i waloryzacji. 1400 słów. 9 stron.


środa, 14 grudnia 2016

Komentarz do konferencji WPiA UW 9 XII 2016

Konferencja WPiA UW na temat skutków eliminacji klauzul niedozwolonych z umów, zgodnie z moimi przypuszczeniami okazała się wydarzeniem niebywałym. Moje intuicje niestety okazały się prawidłowe w znakomitej większości. Z czterech prelegentów, trzech zrobiło dokładnie to co co napisałem na tydzień przed konferencją, czyli wystrychnęła konsumentów na dudka. Honor świata nauki uratował prof. Jerzy Pisuliński z Krakowa, przedstawiając obiektywny pogląd na temat interpretacji prawa krajowego i wspólnotowego. Notatka ma 7 stron, 1300 słów.

wtorek, 13 grudnia 2016

Historia kołem się toczy 1981, 2016

Stan wojenny 1981 roku. 35 lat temu płaciliśmy za błędy minionej dekady. Dziś ponownie płacimy za błędy minionej dekady. Historia kołem się toczy.  Notka nietypowa, napisana pod wpływem koncertu Gintrowskiego, ale ufam, że trafna. Szczególnie po konferencji 9 XII 2016. Raptem kilka słów.

wtorek, 6 grudnia 2016

Przygotowania do konferencji WPiA UW

Zbliża się konferencja WPiA UW na temat skutków eliminacji klauzul niedozwolonych z umów. Czytając tematy prelekcji mam nieodparte wrażenie, że plejada autorytetów prawa postawiła sobie za zadanie prześcigać się w pomysłach jak rozmiękczyć interpretacje prawa unijnego aby wystrychnąć konsumentów na klasycznego dudka.  Ufam, że się mylę, ale jak na razie tak to odbieram. I dlatego do notatki dodaję obrazek dudka.

piątek, 2 grudnia 2016

Rozprawa o oderwaniu od rzeczywistości nauk prawa oraz bankowości w Polsce

Ostatnie dekady doprowadziły do wielkiego zamieszania w obszarze kredytu bankowego. Należy stwierdzić, że nikt w pełni nie rozumie tego zagadnienia oraz nie potrafi posługiwać się terminami określającymi stosunki kredytowe, a prawdziwą wierzą Babel są stosunki dłużne w których dług jest wyrażony lub odniesiony do waluty obcej. Niniejszy szkic podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie jak doszło do tej niezrozumiałej sytuacji. 4100 słów.