niedziela, 30 czerwca 2019

Przedmiotowo istotne elementy umowy kredytu

Umowa kredytu jest jednym z bardziej zagadkowych stosunków prawnych. Powiedziano o niej wiele, jednak niewiele z tego wynika. Przeważnie przedstawiciele doktryny tłumaczą art.69 Prawa bankowego..... cytując go, co nie wnosi zupełnie nic do zrozumienia natury tego stosunku prawnego. W niniejszym tekście przedstawiam 5 istotnych elementów umowy kredytu, które pozwolą określić czy rozpatrywana umowa jest umową kredytu, czy też nią nie jest. Porównuję także umowę kredytu z pożyczką. 1.110 słów wersja 2

czwartek, 27 czerwca 2019

Dyskusja - Czy banki miały franki?

W dniu 27 maja 2019 r. w ripoście na tekst Ernesta Pytlarczyka przekazałem do Business Insider artykuł do publikacji. Pomimo obietnic artykuł do tej pory się nie ukazał. [Stanisław Adamczyk] 

Autor zezwolił mi na publikację artykułu. Jest to tekst publikowany na licencji autora; nie podlega pod licencję bloga.

sobota, 22 czerwca 2019

Umowa kredytu hipotecznego jako umowa kauzalna

Obrót gospodarczy zna dwa typy umów zobowiązaniowych: kauzalne i abstrakcyjne. Do abstrakcyjnych należy weksel, który może istnieć bez powodu. Każdy może wystawić weksel, co natychmiast tworzy jego dług. Przy umowach kauzalnych wymagane jest istnienie przyczyny. Przykładowo umowa sprzedaży nie może istnieć bez przedmiotu zmieniającego właściciela oraz płaconej ceny - podstawą umowy sprzedaży jest zakup jej podmiotu. W świetle tych rozważań pozostaje spytać czy umowa kredytu jest umową abstrakcyjną czy kauzalną. 700 słów.

środa, 12 czerwca 2019

Przywitajmy Forum Prawników Finansowych

Prawnicy znani z mediów społecznościowych zbliżonych do ośrodka osób uwikłanych w kryzys kredytowy utworzyli forum współpracy - Forum Prawników Finansowych. Inicjatywa ta jest unikalnym uzupełnieniem Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego, które z powodzeniem działa skupiając merytoryczne dyskusje na temat aspektów prawnych.