sobota, 28 maja 2016

Roboczy komentarz do orzeczenia XVII AmC 2939/14

Przedstawiam Państwu roboczy komentarz do orzeczenia sądu UOKiK wydanego w sprawie przeciw mBank. Orzeczenie jest bardzo ważne pokazując stosunek banku bo bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ale także braki w wiedzy sądu w obszarze waloryzacji umownej oraz umowy kredytu. Tekst jest w formie szkicu w którym komentuję zdania zawarte w orzeczeniu. Tekst jest długi, zawierając ok.11.000 słów i ok. 50 stron wydruku.