poniedziałek, 7 listopada 2022

Zabór KZP podstawą zastosowania art.58 Kc

Radca prawny dostarczając usługę pomocy prawnej, reprezentuje interes klienta, kierując się starannością oraz zasadami kodeksu etyki. Czy jednak jest to zawsze prawdą? Zapraszam do przeczytania tekstu, który pokazuje jak pełnomocnicy depczą fundamenty procedury cywilnej oraz swojej profesji kradnąc pieniądze pochodzące z majątku swoich klientów w ramach tzw. KZP i jakie są tego konsekwencje. 1800 słów.