środa, 26 kwietnia 2017

Stop kłamstwom w odpowiedziach na reklamacje!

Uwaga! Zbieramy kłamliwe odpowiedzi na reklamacje kierowane do banków. Stop kłamstwom w odpowiedziach!

Szanowni Państwo,


każdy z nas kierował reklamacje do banków. Każdy otrzymał jakąś odpowiedź. Przeważnie były to odpowiedzi niezgodne z naszymi intencjami, a bardzo często po prostu niezgodne z prawem. Nie uwzględniając naszych reklamacji, przy jednoczesnym niezgodnym z prawem przedstawieniem swojego stanowiska, bank najprawdopodobniej złamał prawo. Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych jest tutaj bezwzględna. Dodatkowo działając w połączeniu z Kodeksem Etyki Bankowej, a także Rekomendacjami KNB/KNF, powoduje, że bank stawia się w bardzo złym świetle.
Najwyższy czas abyśmy dokonali inwentaryzacji i analizy naszych doświadczeń związanych z reklamacjami i poinformowali o tych praktykach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - urząd, który posiada możliwości reagowania na tego typu nieuczciwe zachowania przedsiębiorców. Jest to jedna z dostępnych dróg wywierania nacisku na banki, którą musimy wykorzystać.


Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przygotowało formularz do zgłaszania reklamacji. Bardzo proszę aby każdy z Państwa zgłosił przy jego pomocy historię swoich reklamacji. 

Dokumenty proszę zgłaszać pod następującym adresem: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/skany-reklamacji/


Dokumenty powinny być oczywiście w formie elektronicznej, najlepiej w formacie PDF. Format taki można uzyskać darmowymi programami na tzw. mądry telefon np. Scanbot, CamScanner, lub też innymi narzędziami dostępnymi w internecie np. Online2PDF.com, gdzie można skonwertować pliki graficzne do formatu PDF a także połączyć wiele plików w jeden.


Bardzo ważnym jest aby przed przesłaniem dokumentów usunąć z nich dane wrażliwe, czyli imię, nazwisko, PESEL, adres, a także numer umowy. Proszę jednak zostawić kwoty, procenty, daty, etc. Najprościej zamaskować dane jeszcze przed sfotografowaniem, zasłaniając odpowiednie fragmenty.


Przed wysłaniem plików możecie Państwo poprzedzić ich nazwy datą w formacie RokMiesiącDzień, zawrzeć informację o temacie oraz dodać numer reklamacji np.:

1. 20170420_Reklamacja_NWW_123AC
2. 20170515_Odpowiedź_NWW_123AC 

Format taki ułatwi nam pracę, a Państwu katalogowanie swoich plików z reklamacjami. Nie jest to jednak konieczne. Proszę tylko pamiętać aby nazwy plików nie zawierały nazwiska, ani innych danych wrażliwych.


Tak przygotowane dokumenty proszę przesyłać parami: reklamacja i odpowiedź banku, oznaczając bank, kategorię reklamacji (nww, rejestr, klauzula abuzywne, etc.), datę reklamacji, oraz posiadając możliwość dodania komentarza. Jeżeli posiadacie Państwo więcej reklamacji, proszę je przesłać jako osobne zgłoszenia, zawsze posługując się parą: pismo do banku, odpowiedź, plus ew. dodatkowe pliki np. korespondencję w sprawie z rzecznikiem finansowym.


Docelowo wszystkie przesłane dokumenty zostaną przez nas (zobaczymy czy starczy rąk do pracy) zweryfikowane, sprawdzone, skatalogowane i przekazane do UOKiK. 

Zatwierdzone reklamacje zostaną także upublicznione na stronie: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/odpowiedzi-na-reklamacje/ 

, gdzie znajdują się już moje reklamacje. Proszę pamiętać, że publikacja na tej stronie nastąpi dopiero po zatwierdzeniu reklamacji przez administratora.


Ufam, że zestaw reklamacji pomoże nam nauczyć się właściwie i skutecznie komunikować się z bankami w trybie reklamacyjnym, a także uzmysłowi bankom, że nie warto kłamać w odpowiedziach na nasze reklamacje. Do uczciwości w odpowiedziach, banki zobligowane są przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, a za podawanie nieprawdy prawo definiuje określone sankcje zarówno w zakresie prawa materialnego jak i karnego. Urzędnicy banków powinni o tym pamiętać za każdym razem gdy podpisują swoim imieniem i nazwiskiem odpowiedź, która zawiera nieprawdę.


Ufam, że każdy z nas prześle swoją korespondencję i że pozwoli nam to wywrzeć presję na banki w celu zgodnego z prawem reagowania na nasze zarzuty. Jeżeli tak się stanie, to nasz sukces przybliży się o .... chociażby i odrobinę. Warto o to walczyć.


Naszą siłą jest nasza różnorodność. Pracując razem wygramy!

-Ryszard Styczyński

0 komentarze:

Prześlij komentarz