poniedziałek, 23 stycznia 2017

Przyczynek do wykładni określenia "kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska"

Od daty wprowadzenia nowych przepisów Prawa bankowego w ramach tzw. ustaw antyspreadowych, przedstawiciele sektora bankowego oraz prawnicy nie mogą sobie poradzić z wykładnią nowych przepisów, czyli prawidłowym ich odczytaniem. Przedstawiam przyczynek do wykładni znaczenia sformułowania "kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska". Dwie strony.Po ogłoszeniu nowelizacji prawa bankowego z 2011 r. w ramach pakietu tzw.ustaw antyspreadowych, umowa kredytu art.69 Prawa bankowego wzbogaciła się o punkt 4a) mówiący, że:

w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

Od daty wprowadzenia nowych przepisów przedstawiciele sektora bankowego oraz prawnicy nie mogą sobie poradzić z wykładnią tego przepisu, czyli prawidłowym jego odczytaniem. Z grzeczności pomijając przykłady nieporadnego odczytania art.69 ust.2 pkt 4a), pozwolę przypomnieć źródło tego zapisu w piśmiennictwie branżowym, gdzie uważny interpretator prawa musi zwrócić swoją uwagę na postawie dyrektywy znaczenia specjalnego będącej częścią wykładni językowej.Rekomendacja S, będąca zbiorem dobrych praktyk bankowych wydaną przez Komisję Nadzoru Bankowego, z 2006 roku zawiera określenia identyczne lub tożsame z treścią punktu art.69 ust.2 pkt 4a). Kluczowa jest rekomendacja 5.2.2 pkt c)

5.2.2. W każdej umowie, która dotyczy walutowych ekspozycji kredytowych powinny znaleźć się co najmniej zapisy dotyczące:a) wartości ekspozycji kredytowej w walucie obcej (w przypadku ekspozycji kredytowych indeksowanych kursem waluty obcej dopuszcza się poinformowanie klienta o wysokości ekspozycji kredytowej i wysokości rat kapitałowo- odsetkowych w walucie obcej odrębnie po wypłacie kredytu),b) wysokości rat kapitałowych i rat odsetkowych w walucie obcej,c) sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego, w szczególności, wyliczana jest wartość rat kapitałowo-odsetkowych,

, zawierająca treść prawie identyczną z treścią art.69 ust.2 pkt 4a)

w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

Natomiast rekomendacje 5.1.5 oraz 5.1.7 zawierają informacje o walucie kredytu lub zastosowaniu indeksacji.

Rekomendacja 5.1.5

Rekomenduje się, aby banki w pierwszej kolejności oferowały klientom kredyty, pożyczki lub inne produkty w złotych. Bank może złożyć klientowi ofertę kredytu, pożyczki lub innego produktu w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej dopiero po uzyskaniu od klienta banku pisemnego oświadczeni

Rekomendacja 5.1.7

Rekomenduje się, aby bank przedstawiając klientowi ofertę kredytu, pożyczki lub innego produktu, w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej

Zastosowanie określenia "kredyt w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej" jest tożsame z użytym w art.69 ust.2 pkt 4a) "kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska"

Podsumowując,
  • "kredyt denominowany w walucie obcej"  jest synonimem "kredyt w walucie obcej" a oznacza umowę wyrażoną w walucie obcej z możliwą klauzulą przeliczeniową do waluty polskiej
  • "kredyt indeksowany do waluty obcej" jest synonimem "kredyt indeksowany do waluty innej niż waluta polska". 


Pozostawiam otwartym pytanie czy w/w konstrukcje są legalne.

Nie są dopuszczalne określenia "klauzula denominacyjna", czy też  "kredyt denominowany do waluty obcej"

Dlaczego prawnicy udają że jest inaczej? Nie wiem. 

Osoby zainteresowane wykonaniem wykładni zachęcam do zapoznania się z następującymi opracowaniami:


###

Żródła

  1. Rekomendacja S, https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013._tcm75-34880.pdf
  2. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939
  3. Waloryzowany kredyt hipoteczny, https://plus.google.com/+RyszardStyczynski/posts/RX81gC1taEX
  4. Historia najnowsza kredytu walutowego, http://styczynski.blogspot.com/2016/09/historia-najnowsza-kredytu-walutowego.html

0 komentarze:

Prześlij komentarz