środa, 12 czerwca 2019

Przywitajmy Forum Prawników Finansowych

Prawnicy znani z mediów społecznościowych zbliżonych do ośrodka osób uwikłanych w kryzys kredytowy utworzyli forum współpracy - Forum Prawników Finansowych. Inicjatywa ta jest unikalnym uzupełnieniem Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego, które z powodzeniem działa skupiając merytoryczne dyskusje na temat aspektów prawnych.

środa, 1 maja 2019

Sąd Najwyższy wyrokiem II CSK 19/18 apeluje aby Sądy powszechne szanowały zasady prawa

Sąd Najwyższy ponownie wypowiedział się na temat umowy kredytu. Tym razem rozpatrywał kwestie prawne związane ze stosowaniem przepisów w wynikających z Dyrektywy Rady 93/13/EWG w odniesieniu do umowy kredytowej indeksowanej w wydaniu banku Santander z 2008 roku. Sąd wypowiedział niezwykle ważne słowa kształtujące system prawny w Polsce. Wywody które znajdujemy w wyroku II CSK 19/18 są bardzo ważnym sygnałem dla wszystkich uczestników życia gospodarczego w Polsce. Nie są to jednak wywody skierowane do amatorów, ponieważ tym razem SN posługuje się argumentacją ad absurdum 1500 słów.

wtorek, 12 marca 2019

piątek, 1 marca 2019

Umowa kredytu, czyli pożyczka w systemie realnego socjalizmu

Umieszczenie umowy kredytu w przepisach regulujących funkcjonowanie banków, jest wyjątkiem w europejskim dorobku prawa. Stan ten jest pozostałością po okresie realnego socjalizmu, w którym sektor bankowy był głównym elementem administracyjno-finansowym aparatu państwa. W 30 lat po transformacji ustrojowej, należy zerwać z ideami realnego socjalizmu, przekazując umowę kredytu do kanonu prawa prywatnego. Przed tym konieczne jest jednak prawidłowe odczytanie znaczenia przepisu, który jest dużo bardziej doniosłym stosunkiem prawnym niż tylko pożyczką pieniądza bankowego. 6500 słów.

sobota, 9 lutego 2019

Naszą siłą jest szukanie prawdy i uczciwość

Natrafiłem kilka dni temu na komentarz jednego z aktywistów udzielających się na platformie Facebook, znajdujący się pod artykułem "Nielegalne umowy pełne nieuczciwych postanowień", informujący że moje wywody stanowią stan wiedzy na 2015 rok. Zwróciłem uwagę, że nie jest to prawdą, czego zresztą ten Pan jest świadom. Nie odpowiedział. Krótki tekst na temat uczciwości. 750 słów.

niedziela, 3 lutego 2019

Nielegalne umowy pełne nieuczciwych postanowień

Podobno iTunes (a wraz z nim iPod - prekursor iPhone) został wymyślony na narciarskim stoku. Mnie w trakcie zimowych szaleństw naszło pytanie dlaczego dostrzegamy abuzywność tylko w tabelach kursowych. Gdy się nad tym zastanowiłem, wyszło mi że jest to co najmniej bez sensu. Na tej kanwie napisałem tekst nie tylko o abuzywności, ale także o nielegalności umów z powodu złamania ustaw kodeks cywilny, o kredycie konsumenckim, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dotykam praw przedsiębiorcy oraz przypominam że Rejestr jest prejudykatem. Zastanawiam się także jak powinien zachować się Sędzia w ramach wstępnej oceny sprawy dokonując wykładni umowy i ustawy. Przedstawiam także propozycję systemowej analizy umowy kredytu. 5500 słów.

wtorek, 8 stycznia 2019

Jestem niebezpiecznym ignorantem! Ogłosił publicznie prezes mBank.

C.Stypułkowski po raz kolejny wykazał się brakiem kompetencji w kierowaniu bankiem. Trudno zrozumieć jak absolwent wydziału prawa UW może być, publikując w prasie wypowiedź opartą na rażących błędach, aż takim ignorantem. 1500 słów 

wtorek, 1 stycznia 2019

Właściwość (natura) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów

Analizując umowy kredytowe odbiegamy tak daleko od postaw prawa, że zupełnie o nich zapominamy. Pławimy się w prawach konsumenta, obowiązkach informacyjnych itp. ignorując fakt, że sektor bankowy zdeptał prawo w jego podstawach. Popełniam ten sam błąd, poszukując prawdy o naturze waloryzacji, wzorca umowy, zasady walutowości, czy też umowy kredytu, pomijam fakt podstawowy - naturę zobowiązania. Zapraszam do przeczytania bardzo ważnego artykułu z 1997 r. na temat granic swobody umów z świetle natury stosunku zobowiązaniowego. Tym razem tekst jest autorstwa Pana Marka Szczygła. Tekst został opublikowany na podstawie licencji dozwolonego użytku, a jego treść nie podlega TPK2.0. 3000 słów.

piątek, 14 grudnia 2018

Umowa kredytu jako podtyp umowy o dzieło

Umowa kredytu należy do jednych z bardziej niezrozumiałych stosunków prawnych. Nie jest prawdą, że jest to udziwniona umowa pożyczki. W wyniku jej wykonania najczęściej nie dochodzi zresztą do samej pożyczki tylko do płatności na rzecz osoby trzeciej. W tej sytuacji bardziej odpowiednim stwierdzeniem jest, że umowa kredytu jest instrumentem pieniężnym będącym podtypem... umowy o dzieło. Zapraszam do zapoznania się z bardzo prawniczym ale i syntetycznym tekstem, który pomoże rozwiać wątpliwości o naturze długu wynikającego z wykonania umowy kredytu. 1000 słów.

sobota, 8 grudnia 2018

Odpowiedź RPO na List otwarty z czerwca 2018 w sprawie utrzymania statusu instytucji zaufania publicznego przez banki w Polsce

Z uwagi na publiczną formę listu otwartego z czerwca 2018 r. oraz publiczną funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich publikuję odpowiedź urzędu z września 2018. Proszę zauważyć w jaki sposób RPO bagatelizuje rolę funduszy windykacyjnych (ostatni akapit). Niepokoi także fakt, że zajmuje się tylko konsumentami z nie obywatelem czyli także przedsiębiorcą. Zapraszam do zapoznania się z naszą korespondencją.

piątek, 7 grudnia 2018

Harmonogram jako podstawa unieważnienia umowy

Każda umowa kredytu zawiera zapis mówiący, że plan spłaty długu oraz zapłaty odsetek, czyli tzw. harmonogram, jest jej integralną częścią. Jest to o tyle interesujące, że w przypadku umów "frankowych", nikt harmonogramu nie widział ani przed ani w trakcie zawierania umowy. Cywilista zada trafne pytanie czy można zawrzeć umowę nie znając jej treści. Dodatkowo harmonogram wyraża zobowiązanie kredytobiorcy w walucie obcej. Pierwszy problem powoduje,  że harmonogram nie wiąże konsumenta, drugi powoduje nieważność umowy waloryzowanej oraz indeksowanej. Także tej umowy, która została zawarta z przedsiębiorcą. 2000 słów.

niedziela, 2 grudnia 2018

Stosowanie wzorca umowy prowadzi do wykorzystania znajdujących się w nim postanowień

Tytuł niniejszego felietonu powinien znaleźć się wypisany na ścianach i budynkach katedr i instytutów prawa w Polsce. Szczególnie tych zajmujących się prawem ochrony konsumenta. 2000 słów o naszej niewiedzy w zakresie stosowania postanowienia wzorca umowy oraz jego wykorzystania. Zróbmy z tej wiedzy dobry uczynek.

wtorek, 20 listopada 2018

Wykażmy w Sądzie, że umowy denominowane PKO BP łamią zasadę walutowości

Spory sądowe z bankiem PKO BP dotykają zasady walutowości obowiązującej przed 2009 rokiem. Bank odrzuca zarzut złamania obowiązku wyrażania zobowiązania w pieniądzu polskim, zasłaniając się generalnym zezwoleniem dewizowym. Nie robi tego jednak skutecznie. Kilka słów o tym jak poradzić sobie z pełnomocnikami PKO BP. 1000 słów.

sobota, 17 listopada 2018

Pat na wokandzie - czy mec.Orski skutecznie reprezentuje swoich klientów?

Z uwagi na szereg artykułów, w których promowałem pracę oraz postawę mecenasa Orskiego, tym razem pozwalam sobie na jego krytykę. Ponieważ moimi wczesnymi tekstami mogłem wprowadzić w błąd moich czytelników, czuję się w obowiązku to skorygować, publikując opinie przeciwstawne acz zgodne z rzeczywistością. Uczymy się wszyscy cały czas - także ja. Starając się utrzymywać poziom obiektywnego postrzegania rzeczywistości, zapraszam do przeczytania komentarza do wyroku XVI C 768/17. 1500 słów.

czwartek, 15 listopada 2018

Głupiec czy figurant, czyli o aferze KNF

O co chodzi w aferze KNF? Dlaczego Gazeta Wyborcza ogłosiła tę aferę na podstawie świadectwa jednego z większych oszustów nowoczesnej Polski? Jaka była rola M.Chrzanowskiego? Czy był tak głupi, czy jednak stał się ofiarą rozgrywek służb? Czy Getin bank może upaść? Czy ten los podzielą Millenium oraz mBank? 700 słów dotykających losu 700.000 polskich rodzin. Wersja 2 uzupełniona o biografię.

Kategorie:

sobota, 29 września 2018

Dbajmy o zaufanie - weryfikacja tożsamości

Internet jest wspaniałym narzędziem. Możemy się komunikować, wymieniać wiedzą i wspierać. Z drugiej jednak strony jest równie niebezpiecznym. Biznes wykorzystuje sieć do marketingu, a agencje Public Relations do wywierania wpływu na rynek. To jest naturalne i nieuniknione. Anonimowość jest także wielką pokusą dla nie zawsze uczciwych uczestników dyskusji publicznych. Kilka słów o budowaniu zaufania i eliminacji nieuczciwości.

piątek, 28 września 2018

Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego

Zapraszam Państwa do nowego forum - miejsca nieskrępowanej wymiany wiedzy na temat naszych umów, ustaw, procedur sądowych oraz zasad współpracy z kancelariami prawniczymi. Mile widziani wszyscy, których troską jest jakość stosunków na styku konsument - bank, konsument - Sąd, oraz konsument - prawnik. Nowe forum nie ma na celu zastąpić jakiekolwiek innego miejsca, znajdującego się w sieci Internet. Ma uzupełnić dostępną ofertę, o miejsce do spokojnego rozwoju wiedzy. Bez afery, bez emocji, bez trolli, hejtu i obelg. Ma być trochę jak uniwersytet po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bazaru. Ufam, że się uda. 

czwartek, 27 września 2018

Nowacja jako metoda legalizacji nielegalnej umowy

Krótka notka obrazująca bardzo ciekawy przypadek. Umowa GetinBank (wygląda na Noble Bank vel. Metrobank) - indeksowana z 2007. Aneks w 2009 uznający dług w CHF i zmieniający hipotekę. Notatka dotyczy natury nowacji. Ufam, że rozpocznie ciekawą dyskusję. 1000 słów.

czwartek, 20 września 2018

Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta w wersji epub

W rok po publikacji pierwszego wydania, oddaję do Państwa dyspozycji drugie wydanie książki "Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta". Tym razem w wersji przeznaczonej dla czytników e-book. Wydanie 2 zawiera korekty literówek, adresów hyperlinków, oraz zawiera poprawiony schemat umowy kredytu.W dalszym ciągu użycie obwarowane jest licencją TPK 1.0.  Zapraszam do przeczytania oraz stosowania w trakcie sporów sądowych. 200 stron. 32.000 słów.

piątek, 31 sierpnia 2018

Zrozumieć RRSO

Zrozumieć RRSO - czy jest to proste zadanie? Z jednej strony tak dobrze nam znany z reklam oraz naszych umów RRSO, jest z drugiej strony na tyle niezrozumiały, że wiele banków błędnie go oblicza. Dzieje się tak pomimo, że ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku wraz z czterema nowelizacjami wprowadzonymi przed 2011 rokiem, w sposób niezwykle precyzyjny definiuje jak należy RRSO rachować i które elementy kosztu długu mają być w tych obliczeniach uwzględnione. Tekst omawia RRSO w świetle ustawy o kredycie konsumenckim z lat 2001-2011, ze szczególnym uwzględnieniem cezury z lutego 2006. 3800 słów.