piątek, 7 lutego 2020

czwartek, 6 lutego 2020

niedziela, 19 stycznia 2020

UOKiK: Odpowiedź na petycję nr 25 20200117

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią UOKiK na szereg kluczowych dla działania ochrony konsumenta pytań. Jest to pierwszy pakiet z blisko 70 pytań z tego zakresu. Czy UOKiK potrafi odnaleźć się w przepisach, które regulują jego istnienie. Zobaczymy.  Pytania zostały zadana z mocy art.31a ustawy z ochronie konkurencji i konsumenta w połączeniu z ustawa o petycjach. . 

środa, 15 stycznia 2020

piątek, 10 stycznia 2020

Szacunek dla prawa - szacunek do Polski

Obserwując ostanie lata aktywności prawników w zakresie kryzysu kredytowego dostrzegam rzecz przerażającą. Prawnicy kierują swój wzrok w kierunku przepisów europejskich, prawdę mówiąc przeważnie ograniczając się do raptem kilku zdań dyrektywy 93/13/EWG i szeregu związanych z nią wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Dodatkowo do niedawna przedstawiciele doktryny, prawnicy banków oraz Sądy powoływały się na błędne tłumaczenie dyrektywy 93/13/EWG, co oznacza że w Polsce stosowano błędne prawo. Dlaczego tak postępujemy? Nie potrafię powiedzieć. Gorzki tekst o kondycji polskiej praktyki prawa. Quo vadis advocatus? 1500 słów.

sobota, 21 grudnia 2019

Jezu! Jakie to ma znacznie? Czyli o wyższości teorii dwóch kondykcji nad teorią salda

Jako nastolatek słuchałem "Powtórki z rozrywki", a tam nieco absurdalnego słuchowiska Jana Tadeusza Stanisławskiego "O wyższości Świąt Wielkiejnocy nad Świętami Bożego Narodzenia". To niezwykle ważne, wręcz kluczowe dla chrześcijaństwa pytanie stawiane przez satyryka, skwituję dziś parsknięciem prof. E.Łętowskiej. "Jezu! Jakie to ma znacznie?"

piątek, 6 grudnia 2019

Cztery składowe zobowiązania i piąta na dokładkę

Czym jest zobowiązanie? Co stanowi o jego naturze? Czy dług powstaje w wyniku zaistnienia wierzytelności czy jednak wierzytelność jest konsekwencją powstania długu? Kilka słów o zobowiązaniu. 

wtorek, 26 listopada 2019

Czy w przypadku nieważności umowy roszczenia kredytobiorcy nie przedawniają się?

Czy w przypadku nieważności dotyka nas przedawnienie roszczenia o zwrot tego co świadczyliśmy bankowi? Zwyczajowo uznajemy, że raty starsze niż 10 lat (6 lat od 2018 r.) są utracone. Moim zdaniem z uwagi na instytucję potrącenia nie jest to prawdą.

sobota, 23 listopada 2019

Teoria salda jako metoda na skrócenie sporu sądowego

Na swoim blogu mec.Garlacz ogłosiła bardzo ciekawy wyrok. Ciekawy i radosny z uwagi na szanowanie prawa przez Sąd. Jednak równie niepokojący. Na pewno nie jest to wyrok idealny. Z kilku powodów.

czwartek, 14 listopada 2019

sobota, 2 listopada 2019

O skutkach oddania w użytkowanie pieniądza bankowego

Teoretycy i praktycy sektora bankowego twierdzą, że w ramach wykonania umowy kredytu bank oddaje w użytkowanie kredytobiorcy pieniądz bankowy. Czasem słyszymy o "dzierżawie pieniądza". W ostatnich tygodniach często słyszymy o "wykorzystywaniu pieniądza". Czy bank ma rację i co z tego wynika? 500 słów.

czwartek, 24 października 2019

W zgodzie z prawem: zmiana długu PLN na CHF

Zaprojektowanie i wykonanie umowy walutowej przeznaczonej na zakup za złotówki i rozliczanej w złotówkach z zastosowaniem oprocentowania waluty obcej oraz własnych tabel kursowych jest jak najbardziej możliwe i było też możliwe 15 lat temu. Wymagało jednak poszanowania prawa i zastosowania odrobiny niepewności i statystyki oraz dbałości o klienta. Wcale nie trzeba przywiązywać klienta klauzulami przymuszającymi, aby ten z lojalności do kredytodawcy z nim pozostał i to nawet płacąc więcej. Wystarczy traktować go uczciwie i poważnie. Tekst o tym czego nie zrobiły banki. 1000 słów.

niedziela, 6 października 2019

Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie

Warszawa, 6 października 2019 

Ryszard Styczyński
rstyczynski@gmail.com
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

00-498, Warszawa
Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 
przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie 


Dział prasowy Banku Millenium w ramach komentarza do wyroku TS UE w sprawie C-260/18 podał do wiadomości publicznej, publikując na swojej stronie internetowej, informacje które mogą wpłynąć na błędne zachowania inwestorów, powodując ich reakcję sprzeczną z reakcją którą mogliby podjąć, gdyby bank podał informacje zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Tekst komunikatu ukazał się na stronie banku: 
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/komentarz-banku-millennium-odnosnie-wyroku-tsue-z-3-pazdziernika-2019-roku-w-indywidualnej-sprawie-dotyczacej-walutowego-kredytu-hipotecznego-udzielon?mv=1c , gdzie podano fakty niezgodne z prawdą.

Odpowiadając na ten akt dezinformacji należy podkreślić, że:


  1. Nie jest prawdą, że wyrok TS UE dotyczy sprawy indywidualnej. Wyrok TS UE jest aktem wiążącej wykładni prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz Sądów w całej Unii Europejskiej. 
  2. Nie jest prawdą, że Sąd ma prawo do uzupełnienia umowy po stwierdzeniu abuzywności jej zapisów. Jest to jedna z decyzji TS UE w sprawie C-260/18.
  3. Nie jest prawdą, że każdy przypadek wady prawnej umowy kredytowej emitowanej przez Bank Millenium jest indywidualny. Bank Millenium oferował umowy indeksowane na masowym rynku konsumenckim, na którym zasadą jest stosowanie produktu typu bierz-lub-rezygnuj.  Bank Millenium operując na rynku masowym posługuje się tzw. wzorcem umowy. 
  4. Nie jest prawdą, że w dacie zawierania umów kredytowych indeksowanych do CHF, Bank Milenium stosował standardowe wzorce umowy, umożliwiające wykonanie i obsługę umów w walucie indeksacji. Dowodem na to są wyroki SOKiK zakończone wpisem do Rejestru klauzul niedozwolonych 3178, 3179.


Rozumiem, że Giełda jest zainteresowana i że jest to jej jednym z najważniejszych celów, aby inwestorzy lokujący środki w walory rejestrowane na Warszawskiej Giełdzie nie byli poddawani dezinformacji. Ufam, że Giełda posiada skuteczne i ostateczne środki służące zatrzymaniu tego procederu.


Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński
http://styczynski.blogspot.com


PS. Załączam wydruk pdf komunikatu wraz z wyciągiem z Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.

czwartek, 3 października 2019

Próba odczytania co tak naprawdę powiedział TS UE w wyroku C‑260/18

Odczytanie wyroku TS UE w sprawie  C‑260/18 nie jest łatwe. Sędziowie Trybunału posłużyli się dosyć złożonymi zdaniami z wieloma przeczeniami, których rozbiór może wymagać niestandardowych technik. Zapraszam do wspólnego odczytania co właściwie powiedział TS UE. Wersja 2

sobota, 28 września 2019

3 października 2019 - dzień ważny dla frankowiczów, dzień ważny dla Polski

Prawnicy dwoją się i troją przed spodziewanym wyrokiem TS UE w sprawie Dzubiak. Robiony jest istny show: ma być delegacja, transmisja i przemówienia. Mnie osobiście to bardzo dziwi. Co w tym szczególnego, że TS UE powie, że trzeba stosować prawo. Pomimo tego PR'owego blichtru jest ważne, że potrafimy się jeszcze cieszyć tak zwykłymi małymi sprawami. Tekst krótki o tym jak ważne jest prawo ochrony konsumenta dla każdego uczestnika obrotu gospodarczego. Tekst o tym czego nie można przeczytać w szablonowych opracowaniach. 1800 słów. Wersja 2 uzupełniona.

sobota, 21 września 2019

O tym jak prawnik szmalcownik 58.767 zł żąda od Polaka

Ktoś niezwykle tajemniczy ukrywający się pod kontem facebook'owego trolla Zbigniew Makarewicz zarzuca mi wbijanie klina pomiędzy pełnomocnikami i kredytobiorcami. Robi to strasząc nawet procesem wytoczonym przez wielu (chyba podał liczbę 30) prawników, których rzekomo dobre imię naruszam. A to oznacza, że naruszyłem interesy jakiegoś towarzystwa. Wiadomo, że pierwszy milion trzeba ukraść i w tym nie wolno przeszkadzać, bo to jest działanie państwotwórcze. Dla młodzieży powiem, że to takie hasło z mrocznych lat 90. Tekst jest o tym jak nasz zaufany prawnik żąda 58.767 zł za swe usługi.

wtorek, 17 września 2019

Banki muszą zapłacić… o tym jak mec.Czabański publikuje opinie nie przystającej do etosu prawnika

Intelektualny lider frankowiczów - mec.Czabański opublikował swoją opinię na temat rozwiązania kryzysu kredytowego. Z bólem muszę stwierdzić że jest to opinia nie przystająca do etosu prawnika. Kilka słów które musiał ktoś powiedzieć.

poniedziałek, 16 września 2019

Nikt nie może zostać sam sobie

Jeden z mecenasów wytłumaczył mi, że 20% ludzi wyrzuconych poza margines życia tj. tych co przegrali oczywiste procesy, to normalny współczynnik przy wojnie toczonej z sektorem bankowym. Do tej pory nie wiem czy jest człowiekiem z dystansem czy też cynikiem. Boli że padało to z ust prawnika, który nie tylko nas reprezentuje, ale także na każdym z nas zarabia - także tym który upadł.

piątek, 13 września 2019

Kilka zdań o tym, jak nie dać się oszukać nieuczciwemu prawnikowi

Gnani przez strach i medialne doniesienia; gnani przez internetowych naganiaczy i swoje lęki lub też najzwyklejsze kalkulacje, podejmujemy walkę z bankiem. Robimy to jednak będąc pozbawionymi podstawowych informacji. Kolejny raz podejmujemy jedną z najważniejszych decyzji w życiu, bazując na emocjach i zaufaniu. Kilka słów o tym jak nie dać się oszukać. Dekadę temu oszukał nas chciwy bankier. Tym razem musimy być czujni, aby nie dać się oszukać chciwemu prawnikowi.