poniedziałek, 15 stycznia 2018

LIST OTWARTY do dr hab. M.Bączyka, prof.UMK

List otwarty skierowany do Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Mirosława Bączyka, prof.UMK, osoby będącej "ojcem" umowy kredytu i swoistego protektora sektora bankowego od roku 1987, a także naukowca co bez podstawy prawnej mianowany jest tytułem profesora zwyczajnego na stronie Sądu Najwyższego. 1300 słów (12 minut czytania) oraz bogata literatura tematu.

niedziela, 14 stycznia 2018

Model umowy kredytu

Umowa kredytu jest strasznym dziwadłem, które jest uznawane przez prawników za jakiś magiczny byt o niemal boskiej mocy udostępniania nieistniejącego kapitału z którego następnie kredytobiorca sobie korzysta aż do spłaty długu. Nic bardziej błędnego. Jest to całkowicie zwykły stosunek prawny bazujący na standardowych elementach księgi zobowiązań np. zapłaty na rzecz osoby trzeciej. 1 diagram. 0 słów.

niedziela, 7 stycznia 2018

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na brak możliwości kupna przez bank wykorzystanej sumy z kwoty kredytu

Umowy denominowane spędzają sen z oczu prawników reprezentujących kredytobiorców w sporach sądowych. Wiodąca argumentacja bazuje na wykazywaniu, że umowy te są umowami wyrażonymi w złotym polskim. W aktualnej formie nie sądzę jednak aby zyskała ona aprobatę Sądu. Pazerność i ślepota banków doprowadziła do przeoczenia jednak ważnego elementu w umowach denominowanych - umowa kupna wymaga przeniesienia własności. 1500 słów wykazujących nielegalność umów denominowanych.

wtorek, 2 stycznia 2018

M.Kopernik w: Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

500 lat temu Mikołaj Kopernik trafnie nazwał wiele z cech wyróżniających pieniądz, oraz zdefiniował prawa ekonomiczne z nim związane. Zapraszam do przeczytania całkiem nieznanej a niezwykle istotnej nauki M.Kopernika na temat pieniądza. Artykuł należy do cyklu: "Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu", będąc pierwszą w nim publikacją. 800 słów.

Od Kopernika do naszych czasów czyli o pieniądzu

Przedstawiam Państwu szkic do historii teorii pieniądza, nominalizmu oraz waloryzacji w systemie prawa polskiego. Tym razem w wielu odcinkach, jako że temat wychodzi daleko poza ramy pojedynczego eseju. 1000 słów.

wtorek, 26 grudnia 2017

Św.Mikołaj, papier pakowy, sacrum, oraz umowa denominowana

Co ma wspólnego św. Mikołaj, papier pakowy, sacrum, oraz umowa denominowana? Zapraszam do zapoznania się ze świąteczną refleksją na temat umów denominowanych, lenistwa intelektualnego prawników, oraz kosztów na jakie narażeni są kredytobiorcy. 1500 słów.

środa, 20 grudnia 2017

Wigilijna opowieść z karpiem, pożyczką, kredytem oraz komornikiem w tle

Miałem już nic przed świętami nie pisać, ale wrócił w polemice spór o naturę zwrotu "oddać do dyspozycji". A skoro zbliżają się święta, to wpis musi być rybny. Zapraszam do zapoznania się z wigilijną opowieścią z karpiem, pożyczką, kredytem oraz komornikiem w tle. 600 słów.

wtorek, 19 grudnia 2017

niedziela, 17 grudnia 2017

piątek, 15 grudnia 2017

Bić k...y i złodziei, mości hrabio

Właśnie przeczytałem notkę na temat podziału Deutsche Bank Polska na część "hipoteczną" oraz resztę, która to została kupiona przez BZ WBK za 1.3 mld złotych. Dla porządku pozostawiam po tym wydarzeniu gorzki komentarz. 1500 słów.

sobota, 9 grudnia 2017

Profesor UW puszcza do nas oko

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, dostrzegam w otaczającym nas świecie więcej dobra niż zła, a moje oceny są bliższe humanizmowi niż upadkowi moralności. Zapraszam do zapoznania się ze szkicem na temat opinii prawnej autorstwa dr hab. M.Kalińskiego, prof. UW, która załączana jest do dokumentów procesowych przez bank Millennium. 2500 słów.

czwartek, 30 listopada 2017

Abuzywność waloryzacji kursem waluty obcej

Stawiajmy odpór dywagacjom lobbystów uniwersyteckich. Na stosowaną przez nich manipulację mającą za nic prawdę i system prawa, poszukujmy prawdy stosując wykładnię prawa i logikę. Jest to pierwszy tekst z pragmatycznej serii szukania argumentacji dającej odpór sofistyce spotykanej w sporach sądowych z bankami. Jest to tekst nietypowy, ponieważ to nie ja jestem autorem, tylko radca prawny - Pan Marek Skrobacki. 500 słów plus argumentacja.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Bankowość na wadze Temidy

Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w felietonie na platformie dyskusja.biz "Frankowicze na wadze", wywodzi że banki doskonale wiedziały co robią udzielając toksycznego długu 700.000 polskich rodzin. Zapraszam do przeczytania polemiki. 2200 słów. 

sobota, 25 listopada 2017

Umowa złotowa może zawierać błędy prowadzące do sankcji kredytu darmowego

Zajmując się obszarem umów kredytowych, przyjmujemy zupełnie błędne założenie, że wadami prawnymi obarczone są tylko umowy odnoszone do walut obcych. Rzeczywistość jest jednak bardziej zaskakująca. Arogancja systemu bankowego jest tak wielka, że przedsiębiorstwa te naruszają nawet bardzo postawowe elementy systemu prawa. Jednym z takich elementów jest dosyć prosta ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku (aktualnie z 2011). Zapraszam do zapoznania się z analizą umowy BPH S.A. z 2007 roku. 1500 słów.

sobota, 18 listopada 2017

Frankowicze walczą o lepsze jutro

Rozgłaszana przez długie miesiące propaganda mająca na celu stygmatyzację "frankowiczów" jako grupy, która dba tylko o swój interes, okazała się nietrafiona. Dzięki aktywności konsumentów uwikłanych w kredyty odnoszone do walut obcych, zyskuje całe społeczeństwo. 1200 słów, 9000 znaków.

sobota, 11 listopada 2017

Wyniki testu ze stosunków kredytowych - wszyscy jesteśmy prawnikami!


Wiele miesięcy temu napisałem tekst w którym snułem wizję, w której wszyscy znamy zakamarki prawa. Muszę nieskromnie przyznać, że były to wizjonerskie słowa. Wynik testu składającego się z 264 pytań w 27 kategoriach wypadł 45 osobom, które odważyły się na zmierzenie z tym testem, ponadprzeciętnie dobrze. 

wtorek, 7 listopada 2017

Sąd jest od sądzenia nie od studiowania - I C 776/16

Latem tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział I Cywilny) wydał wyrok unieważniający umowę PKO BP. Wyrok cieszy, bo Sąd orzekł zgodnie z wolą kredytobiorców, którzy wnosili o unieważnienie umowy. I to jest najważniejsze. Pokazuje jednak, że z orzeczeń nie można czerpać prawdy. Do tej trzeba dotrzeć samemu. Notatka krótka. 900 słów.

czwartek, 26 października 2017

czwartek, 19 października 2017

Teatr sporu sądowego na przykładzie II CSK 803/16

Kilka tygodni temu Sąd Najwyższy po raz pierwszy wypowiedział się w tak bardzo rozbudowany sposób na temat klauzul niedozwolonych w umowie kredytu denominowanego. Tak pogłębione omówienie tego zakresu zawdzięczamy niekwestionowanemu specjaliście w tym zakresie - SSN R.Trzaskowskiemu. Zapraszam do zapoznania się z rozbudowanym komentarzem do tego wyroku, w którym obok bardzo ważnych ocen prawnych, znajdziemy także cały katalog błędów i omyłek popełnionych przez Sąd Najwyższy. 6500 słów. Wersja 2

czwartek, 12 października 2017

List do KNF w sprawie „wszystko co nie zabronione, jest dozwolone”

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat rodzajów działalności dozwolonych dla banków, opublikowanym na stronie internetowej KNF. Artykuł zawiera obiegową opinię, która moim zdaniem jest jednak błędna. Napisałem w tej sprawie do KNF list. Oto jego treść. 750 słów.