poniedziałek, 13 lipca 2020

wtorek, 7 lipca 2020

Zgłaszajmy błędy tłumaczenia C260/18 do TSUE

E.Łętowska projektując plan naprawy stosunków kredytowych w ramach kryzysu CHF, oparła swoje wywody na błędnym tłumaczeniu wyroku C260/18. Reszta wywodu z tego powodu jest błędna. Zgłaszajmy błędy tłumaczenia do TSUE. 

środa, 1 lipca 2020

Wzorzec umowy - spojrzenie dojrzałe

W styczniu 2017 zadałem pytanie - czym jest wzorzec umowy, konkludując, że wzorzec umowy to nie wzór umowy, choć wzór umowy może nić treść tożsamą z wzorcem umowy. Po trzech latach wróciłem do tematu - tym razem już w bardziej świadomy sposób. Tekst o wzorcu umowy pisany w możliwie lekki sposób - bez paragrafów i literatury. Krótki felieton. 1300 słów.

niedziela, 14 czerwca 2020

J.Pisuliński - agent PRL czy Profesor nauk prawa?

Kilka dni temu prof.J.Pisuliński - zaprezentował się jako klakier Związku Banków Polskich, wypowiadając osadzone w okresie realnego socjalizmu opinie prawne. Pomimo swojej pozornej uległości, opinie przedstawiony przez J.Pisulińskiego mają potencjał naprawić stosunki społeczne poprzez argumentację ad absurdum. Tekst jest w formie listu czy też monologu kierowanego bezpośrednio do J.Pisulińskiego. Jest to tekst pomimo wszystko przesiąknięty optymizmem. 7200 słów.

piątek, 7 lutego 2020

czwartek, 6 lutego 2020

niedziela, 19 stycznia 2020

UOKiK: Odpowiedź na petycję nr 25 20200117

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią UOKiK na szereg kluczowych dla działania ochrony konsumenta pytań. Jest to pierwszy pakiet z blisko 70 pytań z tego zakresu. Czy UOKiK potrafi odnaleźć się w przepisach, które regulują jego istnienie. Zobaczymy.  Pytania zostały zadana z mocy art.31a ustawy z ochronie konkurencji i konsumenta w połączeniu z ustawa o petycjach. . 

środa, 15 stycznia 2020

piątek, 10 stycznia 2020

Szacunek dla prawa - szacunek do Polski

Obserwując ostanie lata aktywności prawników w zakresie kryzysu kredytowego dostrzegam rzecz przerażającą. Prawnicy kierują swój wzrok w kierunku przepisów europejskich, prawdę mówiąc przeważnie ograniczając się do raptem kilku zdań dyrektywy 93/13/EWG i szeregu związanych z nią wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Dodatkowo do niedawna przedstawiciele doktryny, prawnicy banków oraz Sądy powoływały się na błędne tłumaczenie dyrektywy 93/13/EWG, co oznacza że w Polsce stosowano błędne prawo. Dlaczego tak postępujemy? Nie potrafię powiedzieć. Gorzki tekst o kondycji polskiej praktyki prawa. Quo vadis advocatus? 1500 słów.

sobota, 21 grudnia 2019

Jezu! Jakie to ma znacznie? Czyli o wyższości teorii dwóch kondykcji nad teorią salda

Jako nastolatek słuchałem "Powtórki z rozrywki", a tam nieco absurdalnego słuchowiska Jana Tadeusza Stanisławskiego "O wyższości Świąt Wielkiejnocy nad Świętami Bożego Narodzenia". To niezwykle ważne, wręcz kluczowe dla chrześcijaństwa pytanie stawiane przez satyryka, skwituję dziś parsknięciem prof. E.Łętowskiej. "Jezu! Jakie to ma znacznie?"

piątek, 6 grudnia 2019

Cztery składowe zobowiązania i piąta na dokładkę

Czym jest zobowiązanie? Co stanowi o jego naturze? Czy dług powstaje w wyniku zaistnienia wierzytelności czy jednak wierzytelność jest konsekwencją powstania długu? Kilka słów o zobowiązaniu. 

wtorek, 26 listopada 2019

Czy w przypadku nieważności umowy roszczenia kredytobiorcy nie przedawniają się?

Czy w przypadku nieważności dotyka nas przedawnienie roszczenia o zwrot tego co świadczyliśmy bankowi? Zwyczajowo uznajemy, że raty starsze niż 10 lat (6 lat od 2018 r.) są utracone. Moim zdaniem z uwagi na instytucję potrącenia nie jest to prawdą.

sobota, 23 listopada 2019

Teoria salda jako metoda na skrócenie sporu sądowego

Na swoim blogu mec.Garlacz ogłosiła bardzo ciekawy wyrok. Ciekawy i radosny z uwagi na szanowanie prawa przez Sąd. Jednak równie niepokojący. Na pewno nie jest to wyrok idealny. Z kilku powodów.

czwartek, 14 listopada 2019

sobota, 2 listopada 2019

O skutkach oddania w użytkowanie pieniądza bankowego

Teoretycy i praktycy sektora bankowego twierdzą, że w ramach wykonania umowy kredytu bank oddaje w użytkowanie kredytobiorcy pieniądz bankowy. Czasem słyszymy o "dzierżawie pieniądza". W ostatnich tygodniach często słyszymy o "wykorzystywaniu pieniądza". Czy bank ma rację i co z tego wynika? 500 słów.

czwartek, 24 października 2019

W zgodzie z prawem: zmiana długu PLN na CHF

Zaprojektowanie i wykonanie umowy walutowej przeznaczonej na zakup za złotówki i rozliczanej w złotówkach z zastosowaniem oprocentowania waluty obcej oraz własnych tabel kursowych jest jak najbardziej możliwe i było też możliwe 15 lat temu. Wymagało jednak poszanowania prawa i zastosowania odrobiny niepewności i statystyki oraz dbałości o klienta. Wcale nie trzeba przywiązywać klienta klauzulami przymuszającymi, aby ten z lojalności do kredytodawcy z nim pozostał i to nawet płacąc więcej. Wystarczy traktować go uczciwie i poważnie. Tekst o tym czego nie zrobiły banki. 1000 słów.

niedziela, 6 października 2019

Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie

Warszawa, 6 października 2019 

Ryszard Styczyński
rstyczynski@gmail.com
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

00-498, Warszawa
Zgłoszenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 
przez spółkę zarejestrowaną na giełdzie 


Dział prasowy Banku Millenium w ramach komentarza do wyroku TS UE w sprawie C-260/18 podał do wiadomości publicznej, publikując na swojej stronie internetowej, informacje które mogą wpłynąć na błędne zachowania inwestorów, powodując ich reakcję sprzeczną z reakcją którą mogliby podjąć, gdyby bank podał informacje zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Tekst komunikatu ukazał się na stronie banku: 
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/komentarz-banku-millennium-odnosnie-wyroku-tsue-z-3-pazdziernika-2019-roku-w-indywidualnej-sprawie-dotyczacej-walutowego-kredytu-hipotecznego-udzielon?mv=1c , gdzie podano fakty niezgodne z prawdą.

Odpowiadając na ten akt dezinformacji należy podkreślić, że:


  1. Nie jest prawdą, że wyrok TS UE dotyczy sprawy indywidualnej. Wyrok TS UE jest aktem wiążącej wykładni prawa dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz Sądów w całej Unii Europejskiej. 
  2. Nie jest prawdą, że Sąd ma prawo do uzupełnienia umowy po stwierdzeniu abuzywności jej zapisów. Jest to jedna z decyzji TS UE w sprawie C-260/18.
  3. Nie jest prawdą, że każdy przypadek wady prawnej umowy kredytowej emitowanej przez Bank Millenium jest indywidualny. Bank Millenium oferował umowy indeksowane na masowym rynku konsumenckim, na którym zasadą jest stosowanie produktu typu bierz-lub-rezygnuj.  Bank Millenium operując na rynku masowym posługuje się tzw. wzorcem umowy. 
  4. Nie jest prawdą, że w dacie zawierania umów kredytowych indeksowanych do CHF, Bank Milenium stosował standardowe wzorce umowy, umożliwiające wykonanie i obsługę umów w walucie indeksacji. Dowodem na to są wyroki SOKiK zakończone wpisem do Rejestru klauzul niedozwolonych 3178, 3179.


Rozumiem, że Giełda jest zainteresowana i że jest to jej jednym z najważniejszych celów, aby inwestorzy lokujący środki w walory rejestrowane na Warszawskiej Giełdzie nie byli poddawani dezinformacji. Ufam, że Giełda posiada skuteczne i ostateczne środki służące zatrzymaniu tego procederu.


Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński
http://styczynski.blogspot.com


PS. Załączam wydruk pdf komunikatu wraz z wyciągiem z Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.

czwartek, 3 października 2019

Próba odczytania co tak naprawdę powiedział TS UE w wyroku C‑260/18

Odczytanie wyroku TS UE w sprawie  C‑260/18 nie jest łatwe. Sędziowie Trybunału posłużyli się dosyć złożonymi zdaniami z wieloma przeczeniami, których rozbiór może wymagać niestandardowych technik. Zapraszam do wspólnego odczytania co właściwie powiedział TS UE. Wersja 2

sobota, 28 września 2019

3 października 2019 - dzień ważny dla frankowiczów, dzień ważny dla Polski

Prawnicy dwoją się i troją przed spodziewanym wyrokiem TS UE w sprawie Dzubiak. Robiony jest istny show: ma być delegacja, transmisja i przemówienia. Mnie osobiście to bardzo dziwi. Co w tym szczególnego, że TS UE powie, że trzeba stosować prawo. Pomimo tego PR'owego blichtru jest ważne, że potrafimy się jeszcze cieszyć tak zwykłymi małymi sprawami. Tekst krótki o tym jak ważne jest prawo ochrony konsumenta dla każdego uczestnika obrotu gospodarczego. Tekst o tym czego nie można przeczytać w szablonowych opracowaniach. 1800 słów. Wersja 2 uzupełniona.