sobota, 8 grudnia 2018

Odpowiedź RPO na List otwarty z czerwca 2018 w sprawie utrzymania statusu instytucji zaufania publicznego przez banki w Polsce

Z uwagi na publiczną formę listu otwartego z czerwca 2018 r. oraz publiczną funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich publikuję odpowiedź urzędu z września 2018. Proszę zauważyć w jaki sposób RPO bagatelizuje rolę funduszy windykacyjnych (ostatni akapit). Niepokoi także fakt, że zajmuje się tylko konsumentami z nie obywatelem czyli także przedsiębiorcą. Zapraszam do zapoznania się z naszą korespondencją.

piątek, 7 grudnia 2018

Harmonogram jako podstawa unieważnienia umowy

Każda umowa kredytu zawiera zapis mówiący, że plan spłaty długu oraz zapłaty odsetek, czyli tzw. harmonogram, jest jej integralną częścią. Jest to o tyle interesujące, że w przypadku umów "frankowych", nikt harmonogramu nie widział ani przed ani w trakcie zawierania umowy. Cywilista zada trafne pytanie czy można zawrzeć umowę nie znając jej treści. Dodatkowo harmonogram wyraża zobowiązanie kredytobiorcy w walucie obcej. Pierwszy problem powoduje,  że harmonogram nie wiąże konsumenta, drugi powoduje nieważność umowy waloryzowanej oraz indeksowanej. Także tej umowy, która została zawarta z przedsiębiorcą. 2000 słów.

niedziela, 2 grudnia 2018

Stosowanie wzorca umowy prowadzi do wykorzystania znajdujących się w nim postanowień

Tytuł niniejszego felietonu powinien znaleźć się wypisany na ścianach i budynkach katedr i instytutów prawa w Polsce. Szczególnie tych zajmujących się prawem ochrony konsumenta. 2000 słów o naszej niewiedzy w zakresie stosowania postanowienia wzorca umowy oraz jego wykorzystania. Zróbmy z tej wiedzy dobry uczynek.

wtorek, 20 listopada 2018

Wykażmy w Sądzie, że umowy denominowane PKO BP łamią zasadę walutowości

Spory sądowe z bankiem PKO BP dotykają zasady walutowości obowiązującej przed 2009 rokiem. Bank odrzuca zarzut złamania obowiązku wyrażania zobowiązania w pieniądzu polskim, zasłaniając się generalnym zezwoleniem dewizowym. Nie robi tego jednak skutecznie. Kilka słów o tym jak poradzić sobie z pełnomocnikami PKO BP. 1000 słów.

sobota, 17 listopada 2018

Pat na wokandzie - czy mec.Orski skutecznie reprezentuje swoich klientów?

Z uwagi na szereg artykułów, w których promowałem pracę oraz postawę mecenasa Orskiego, tym razem pozwalam sobie na jego krytykę. Ponieważ moimi wczesnymi tekstami mogłem wprowadzić w błąd moich czytelników, czuję się w obowiązku to skorygować, publikując opinie przeciwstawne acz zgodne z rzeczywistością. Uczymy się wszyscy cały czas - także ja. Starając się utrzymywać poziom obiektywnego postrzegania rzeczywistości, zapraszam do przeczytania komentarza do wyroku XVI C 768/17. 1500 słów.

czwartek, 15 listopada 2018

Głupiec czy figurant, czyli o aferze KNF

O co chodzi w aferze KNF? Dlaczego Gazeta Wyborcza ogłosiła tę aferę na podstawie świadectwa jednego z większych oszustów nowoczesnej Polski? Jaka była rola M.Chrzanowskiego? Czy był tak głupi, czy jednak stał się ofiarą rozgrywek służb? Czy Getin bank może upaść? Czy ten los podzielą Millenium oraz mBank? 700 słów dotykających losu 700.000 polskich rodzin. Wersja 2 uzupełniona o biografię.

Kategorie:

sobota, 29 września 2018

Dbajmy o zaufanie - weryfikacja tożsamości

Internet jest wspaniałym narzędziem. Możemy się komunikować, wymieniać wiedzą i wspierać. Z drugiej jednak strony jest równie niebezpiecznym. Biznes wykorzystuje sieć do marketingu, a agencje Public Relations do wywierania wpływu na rynek. To jest naturalne i nieuniknione. Anonimowość jest także wielką pokusą dla nie zawsze uczciwych uczestników dyskusji publicznych. Kilka słów o budowaniu zaufania i eliminacji nieuczciwości.

piątek, 28 września 2018

Forum Towarzystwa Prawa Kredytowego

Zapraszam Państwa do nowego forum - miejsca nieskrępowanej wymiany wiedzy na temat naszych umów, ustaw, procedur sądowych oraz zasad współpracy z kancelariami prawniczymi. Mile widziani wszyscy, których troską jest jakość stosunków na styku konsument - bank, konsument - Sąd, oraz konsument - prawnik. Nowe forum nie ma na celu zastąpić jakiekolwiek innego miejsca, znajdującego się w sieci Internet. Ma uzupełnić dostępną ofertę, o miejsce do spokojnego rozwoju wiedzy. Bez afery, bez emocji, bez trolli, hejtu i obelg. Ma być trochę jak uniwersytet po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bazaru. Ufam, że się uda. 

czwartek, 27 września 2018

Nowacja jako metoda legalizacji nielegalnej umowy

Krótka notka obrazująca bardzo ciekawy przypadek. Umowa GetinBank (wygląda na Noble Bank vel. Metrobank) - indeksowana z 2007. Aneks w 2009 uznający dług w CHF i zmieniający hipotekę. Notatka dotyczy natury nowacji. Ufam, że rozpocznie ciekawą dyskusję. 1000 słów.

czwartek, 20 września 2018

Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta w wersji epub

W rok po publikacji pierwszego wydania, oddaję do Państwa dyspozycji drugie wydanie książki "Oddać do dyspozycji. Rozważania konsumenta". Tym razem w wersji przeznaczonej dla czytników e-book. Wydanie 2 zawiera korekty literówek, adresów hyperlinków, oraz zawiera poprawiony schemat umowy kredytu.W dalszym ciągu użycie obwarowane jest licencją TPK 1.0.  Zapraszam do przeczytania oraz stosowania w trakcie sporów sądowych. 200 stron. 32.000 słów.

piątek, 31 sierpnia 2018

Zrozumieć RRSO

Zrozumieć RRSO - czy jest to proste zadanie? Z jednej strony tak dobrze nam znany z reklam oraz naszych umów RRSO, jest z drugiej strony na tyle niezrozumiały, że wiele banków błędnie go oblicza. Dzieje się tak pomimo, że ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku wraz z czterema nowelizacjami wprowadzonymi przed 2011 rokiem, w sposób niezwykle precyzyjny definiuje jak należy RRSO rachować i które elementy kosztu długu mają być w tych obliczeniach uwzględnione. Tekst omawia RRSO w świetle ustawy o kredycie konsumenckim z lat 2001-2011, ze szczególnym uwzględnieniem cezury z lutego 2006. 3800 słów.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

sobota, 18 sierpnia 2018

niedziela, 12 sierpnia 2018

Treści na blogu obwarowane są licencją użycia TPK 2.0

Dziękuję osobom, które przekazały na moje konto darowizny w ramach podziękowania za prowadzenie bloga, a także w ramach licencji TPK 2.0 Są to sumy skromne, ale cieszą. Z uwagi na komercyjne korzystnie z wiedzy zgromadzonej na blogu, przez prawników prowadzących działalność komercyjną, treści zawarte na blogu zostają od teraz obwarowane licencją użycia TPK 2.0.

Nielegalność umów denominowanych z uwagi na prawną naturę pieniądza

Umowy denominowane spędzają sen z oczu kredytobiorców oraz reprezentujących ich prawników. Nie wiedząc zupełnie jak te kontrakty podważyć, prawnicy bardzo często stosują tzw. "wykładnię waloryzacyjną" będącą wykładnią celowościową. Jest ona wygodna, będąc ugruntowaną w argumentacji umów indeksowanych oraz waloryzowanych, nie znajduje jednak oparcia w warsztacie wykładni umów. Zderzając wykładnię normatywną umowy z jej wykładnią celowościową, należy przyznać prymat wykładni celowościowej. Umowa kredytu ma jeden prosty cel - jest nim zapłata na rzecz osoby trzeciej, nie jest nią natomiast spekulacja. Z powodu cywilistycznej natury pieniądza, umowa denominowana musi mieć wbudowaną klauzulę przeliczeniową z waluty obcej na polską. Nie jest to dodatek do umowy, ułatwiający jej wykonanie, tylko jej element wymagany, bez którego nie będzie spełniać swojej roli, ponieważ bank nie może zapłacić za nieruchomość pieniądzem zagranicznym. Z mocy prawa, tylko waluta polska może być użyta do zapłaty tj. zwolnienia ze zobowiązania pieniężnego wyrażonego w pieniądzu polskim. 2500 słów. Wersja 2

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Bankowy tytuł egzekucyjny czyli o tym jak sektor bankowy odrywa się od systemu państwowego

Bankowy tytuł egzekucyjny stał się swoistym papierkiem lakmusowym wskazującym na pozycję systemu bankowego w systemie Państwa polskiego. W ostatnich latach, 700.000 polskich rodzin zostało poddane solidnej nauce czym jest "autonomia woli stron" oraz jak wygląda podejście Państwa do Konstytucji RP. Zupełnie przewrotnie, wprowadzając b.t.e. w 1997 roku Państwo Polskie zdało egzamin. Ustawodawca wyznaczył granicę, którą niestety zniwelowała niekompetencja przedstawicieli systemu Sądownictwa. Filar państwowości, gwarantujący przestrzeganie prawa zawiódł. Na fali braku wiedzy i generalnej ignorancji czekająca nas przyszłość nie wygląda już tak kolorowo. Aktualnie Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje ostatnich szlifów realizacji planu oderwania systemu bankowego od aparatu Państwa. Po jego zakończeniu bank będzie już tylko przedsiębiorstwem dbającym o interes inwestorów, a NBP z art.227 Konstytucji RP zostanie fasadowym dowódcą bez armii. Zapraszam do przeczytania historii bankowego tytułu egzekucyjnego. 3500 słów.  

sobota, 30 czerwca 2018

Analiza 
umowy hipotecznej indeksowanej
 GE Money Bank (2006)

Konstrukcja umowy z bankiem dotyczącej kredytu hipotecznego jest najczęściej bardzo skomplikowanym konglomeratem stosunków prawnych składających się zarówno z oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy jak i szeregu klauzul pomocniczych. Typowa umowa kredytu skonstruowana jest często ze wsparciem umowy pożyczki, ubezpieczenia, oraz szeregu innych stosunków prawnych jak np. zadośćuczynienie za utratę korzyści. Bardzo często zdarza się także, że umowy zawierają nienazwane stosunki prawne, co prowadzi do pytania czy bank ma prawo takie konstrukcje prawne tworzyć. Niniejsza analiza jest próbą dokonania wykładni umowy GE Money Bank z 2006 roku, prowadząc do weryfikacji jej zgodności z systemem prawa. 14.000 słów.

wtorek, 19 czerwca 2018

czwartek, 14 czerwca 2018

Banki, kantory, politycy, prawnicy

Naszła mnie tym razem poetycka muza z elementem rewolucyjnym. W wyniku tego spotkania napisałem słowa walecznego marsza z nutą rapu. Nucąc sobie ten tekst zrozumiałem dlaczego w miejskich slumsach wykombinowano rap - aby wykrzyczeć to co na sercu leży. 540 słów. 6 zwrotek.

czwartek, 31 maja 2018

Profesor A.Brzozowski uderza pięścią w stół i mówi STOP!

Nie ma w Polsce wielu cywilistów rozumiejących zagadnienia pieniądza, pożyczki, kredytu czy też utrzymania wartości zobowiązania. Katedry prawa nie uczą tych zagadnień, lub też robią to nieskutecznie. W bibliotekach brakuje literatury prawniczej, a w periodykach branżowych drukuje się publicystykę, której nikt porządnie nie zrecenzował. Skutkuje to kompletnym nieporządkiem, wręcz anarchią w zakresie stosunków cywilno prawnych związanych z długiem pieniężnym. Tekst jest rozbudowanym komentarzem do prelekcji A.Brzozowskiego na temat waloryzacji umownej w kontekście kontraktów kredytowych, zawiera odwołania to transkrypcji prelekcji, która z kolei prowadzi do materiału filmowego. 5500 słów.