sobota, 30 czerwca 2018

Analiza 
umowy hipotecznej indeksowanej
 GE Money Bank (2006)

Konstrukcja umowy z bankiem dotyczącej kredytu hipotecznego jest najczęściej bardzo skomplikowanym konglomeratem stosunków prawnych składających się zarówno z oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy jak i szeregu klauzul pomocniczych. Typowa umowa kredytu skonstruowana jest często ze wsparciem umowy pożyczki, ubezpieczenia, oraz szeregu innych stosunków prawnych jak np. zadośćuczynienie za utratę korzyści. Bardzo często zdarza się także, że umowy zawierają nienazwane stosunki prawne, co prowadzi do pytania czy bank ma prawo takie konstrukcje prawne tworzyć. Niniejsza analiza jest próbą dokonania wykładni umowy GE Money Bank z 2006 roku, prowadząc do weryfikacji jej zgodności z systemem prawa. 14.000 słów.

wtorek, 19 czerwca 2018

czwartek, 14 czerwca 2018

Banki, kantory, politycy, prawnicy

Naszła mnie tym razem poetycka muza z elementem rewolucyjnym. W wyniku tego spotkania napisałem słowa walecznego marsza z nutą rapu. Nucąc sobie ten tekst zrozumiałem dlaczego w miejskich slumsach wykombinowano rap - aby wykrzyczeć to co na sercu leży. 540 słów. 6 zwrotek.

czwartek, 31 maja 2018

Profesor A.Brzozowski uderza pięścią w stół i mówi STOP!

Nie ma w Polsce wielu cywilistów rozumiejących zagadnienia pieniądza, pożyczki, kredytu czy też utrzymania wartości zobowiązania. Katedry prawa nie uczą tych zagadnień, lub też robią to nieskutecznie. W bibliotekach brakuje literatury prawniczej, a w periodykach branżowych drukuje się publicystykę, której nikt porządnie nie zrecenzował. Skutkuje to kompletnym nieporządkiem, wręcz anarchią w zakresie stosunków cywilno prawnych związanych z długiem pieniężnym. Tekst jest rozbudowanym komentarzem do prelekcji A.Brzozowskiego na temat waloryzacji umownej w kontekście kontraktów kredytowych, zawiera odwołania to transkrypcji prelekcji, która z kolei prowadzi do materiału filmowego. 5500 słów.

niedziela, 13 maja 2018

Ukryty, ale skuteczny - stosujmy art.437/43 kpc, stosujmy Rejestr UOKiK

Ochrona konsumenta narzucona Polsce przez dyrektywę Rady 93/13/Ewg, została w Polsce zaimplementowana w 2000 r. w sposób tak bardzo chroniący konsumentów, że na kilka miesięcy po wybuchu kryzysu kredytowego w styczniu 2015 r. władze Polski zdemontowały jeden z największych i najważniejszych elementów tego systemu - Rejestr klauzul niedozwolonych. Wersja 3

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Licencjonowanie wywodu prawniczego

Ustawa o ochronie praw autorskich, definiuje że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Wywód prawniczy jest takim samym utworem jak każdy inny i podlega takim samym mechanizmom obrony. Niniejszy tekst przedstawia propozycję systematyzacji oraz ucywilizowania współpracy pomiędzy kancelariami prawniczymi w zakresie wspólnej pracy nad rozwojem wiedzy w ramach wzajemnego wsparcia i poszanowania. 2.900 słów. 

środa, 18 kwietnia 2018

Spór sądowy z bankiem nie musi być kakofonią informacyjną


Czy spór sądowy musi być kakofonią informacyjną? Czy też raczej musi być oparty na tej jedynej bezpiecznej linii argumentacyjnej zgodnej z wypracowanym już i względnie bezpiecznym orzecznictwem? Jak sprawdzić czy prawnik jest tym właściwym fachowcem i jak poradzić sobie z bezpardonowym atakiem lub też prymitywną obroną banku? Zapraszam do przeczytania tekstu, przybliżającego ten aspekt kryzysu kredytowego. 1800 słów.

środa, 11 kwietnia 2018

M.Skrobacki vs. mBank, czyli jak unieważniono "stary porfel"Miałem już nie pisać komentarzy do spraw sądowych, ani tym bardziej reklamować prawników, ale wieści z Sądu wprawiły mnie w radość. Przeczytałem właśnie wyrok Sądu Rejonowego, który przywraca mi wiarę w przedstawicieli systemu prawa. Czytając ten materiał oczyma wyobraźni widziałem Sędziego - człowieka, który wykonuje procesy myślowe, ma sumienie, oraz kieruje się literą prawa. Człowieka, który popełnia także błędy, ale któż ich nie popełnia? Tekst szybki o wygranej w pierwszej instancji sprawy przeciwko mBank "stary portfel" prowadzonej przez warszawskiego prawnika - mec. Marka Skrobackiego. 3500 słów.

sobota, 7 kwietnia 2018

Uwagi do umowy indeksowanej Getin bank 2007

Zostałem poproszony o przegląd umowy kredytowej indeksowanej Getin bank z 2007 roku. Umowa jest nielegalna z wielu powodów, aczkolwiek większość z nich jest aktualnie ignorowana przez prawników koncentrujących się na klauzulach abuzywnych. 3200 słów.

wtorek, 3 kwietnia 2018

O określeniu kwoty kredytu

System prawa zapisany jest stosując język stosowany w danym obszarze politycznym, w szczególności po to aby uczestnicy obrotu gospodarczego zagwarantowany mieli fundament na którym mogą oprzeć wzajemne kontakty gospodarcze. Pomimo dołożenia przez ustawodawcę wszelkich starań w celu czytelności przepisów, co wymagane jest w celu pewności stosowania prawa, pewne fragmenty ustaw są trudne do interpretacji z uwagi na zawiłość gramatyczną (tak: prawo dewizowe) lub też stosowanie wieloznacznych wyrazów bądź określeń (tak: prawo bankowe). Tym razem zmierzę się ze słowem "określić" w kontekście przepisu definiującego umowy kredytu. 3600 słów.

piątek, 2 marca 2018

czwartek, 1 marca 2018

niedziela, 25 lutego 2018

O oddaniu do dyspozycji

Oddanie kwoty środków pieniężnych jest doniosłym wyróżnikiem umowy kredytu od umowy pożyczki. Jest to także wielki dorobek myśli prawniczej. Nie trywializujmy "oddania do dyspozycji", bo kiedyś komornik zajmie dostępne środki na naszych kartach kredytowych, oraz dostępne limity w ramach debetów. Ale wtedy będzie za późno. Kilkaset słów rozważań o umowie kredytu.

środa, 21 lutego 2018

niedziela, 18 lutego 2018

Budujmy razem wiedzę!

Drugie podejście do wspólnego budowania wiedzy. Pierwsze oparte ba blogu, zupełnie nie zadziałało. Nikt nic nie wpisał. Tym razem spróbujemy z Wiki. Musi się dać. Poniższy list skierowałem do znanych mi kancelarii prawniczych. Jest on także kierowany do nas wszystkich.

sobota, 17 lutego 2018

Główne tezy prelekcji J.Pisulińskiego wygłoszonej podczas konferencji na temat 93/13/Ewg w grudniu 2016

Narracja świata nauki, starającego się ratować swoim autorytetem, zupełnie zdegenerowanych kolegów z sektora bankowego, opowiada naprawdę straszne rzeczy na temat skutków uznania postanowienia umowy za nieuczciwe. Sądy dopiero zaczynają dostrzegać przepisy ochrony konsumenta. W tej kakofonii pełzających przed wielkim biznesem prawniko-przedsiębiorco-zombie-naukowców (PPZN), czasem można usłyszeć uczciwy głos. Wsłuchajmy się w ocenę sytuacji prof. dr hab. J.Pisulińskiego z Krakowa. 400 słów.

niedziela, 4 lutego 2018

Do trzech razy sztuka - apel o podjęcie działań!

Po kilkunastu miesiącach zajmowania się problemem umów kredytowych z lat 2005-2008 mam wrażenie, że wszyscy zaczynają sobie już zdawać sprawę z ogromu tragedii w wielu płaszczyznach oraz niezmiernie trudnego wyjścia z tego impasu. Poniższy tekst prezentuje, ufam że rozsądną, propozycję zakończenia tej tragicznej sytuacji. Ufam, że spotka się ze zrozumieniem i zainteresowaniem decydentów. Jest to oczywiście szkic, wymagający obróbki. 4500 słów.

piątek, 26 stycznia 2018

Gdzie jest Cezary Stypułkowski?

Zadaję sobie pytanie co się stało z niezwykle aktywnym medialnie po 2015 roku Prezesem mBank S.A. Cezarym Stypułkowskim? Znikł z mediów. Ostatnio widziano go rok temu na platformie dyskusje.biz, gdzie niestety porzucił swoich adwersarzy. Dla porządku przedstawiam trzy ostatnie kierowane doń apele. 3300 słów.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

LIST OTWARTY do dr hab. M.Bączyka, prof.UMK

List otwarty skierowany do Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Mirosława Bączyka, prof.UMK, osoby będącej "ojcem" umowy kredytu i swoistego protektora sektora bankowego od roku 1987, a także naukowca co bez podstawy prawnej mianowany jest tytułem profesora zwyczajnego na stronie Sądu Najwyższego. 1300 słów (12 minut czytania) oraz bogata literatura tematu.

niedziela, 14 stycznia 2018

Model umowy kredytu

Umowa kredytu jest strasznym dziwadłem, które jest uznawane przez prawników za jakiś magiczny byt o niemal boskiej mocy udostępniania nieistniejącego kapitału z którego następnie kredytobiorca sobie korzysta aż do spłaty długu. Nic bardziej błędnego. Jest to całkowicie zwykły stosunek prawny bazujący na standardowych elementach księgi zobowiązań np. zapłaty na rzecz osoby trzeciej. 1 diagram. 0 słów.