środa, 21 grudnia 2016

Kompromitacja prelegentów WPiA UW 9 XII 2016

Wygrana praw ochrony konsumenta przed TSUE, i kompromitacja polskich profesorów prawa. Dzisiaj dotarła do nas informacja o wyroku Trybunału. Wyrok wydano na korzyść kredytobiorców, którym banki muszą zwrócić kilka miliardów euro.Uwaga: TSUE wydał kolejny wyrok. Uzupełnienie komentarza znajduje się w osobnym wpisie.

Motywem przewodnim konferencji na temat praw konsumentów w świetle przepisów Wspólnoty Europejskiej, która odbyła się z Warszawie 9 XII 2016 roku po auspicjami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, było ograniczenie ochrony konsumenta w starciu z potrzebami sektora bankowego. Dwóch z czterech prelegentów - świeżo mianowani profesorowie nauk prawa - w dosyć nachalny sposób kładli nacisk na konieczność ograniczenia ochrony praw konsumenta, która według ich oceny została posunięta zbyt daleko. 

Jako koronny dowód na swe wywody podawali oni opinię Rzecznika Generalnego z 13 lipca 2016 roku, podpierając jej trafność informacją statystyczną, że w 95% przypadków TSUE orzeka zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego. Była to oczywista manipulacja, tym bardziej, że zaglądając do przytaczanej opinii widać, że Rzecznik miał wiele wątpliwości wynikających z niezrozumienia prawa Hiszpańskiego, co lojalnie w swojej opinii zaznaczał. 

Dzisiaj dotarła do nas informacja o wyroku Trybunału. Wyrok wydano na korzyść kredytobiorców, którym banki musza zwrócić kilka miliardów euro.

Nie mogę się nadziwić. TSUE powiedział coś kompletenie odmiennego od objawień polskich profesorów nauk prawa:


Spanish case-law placing a temporal limitation on the effects of the invalidity of ‘floor clauses’ included in mortgage loan contracts in Spain is incompatible with EU law

, co tłumaczę na:


Hiszpańskie orzecznictwo - umieszczanie ograniczeń czasowych skutków nieważności klauzul nieuczciwych znajdujących się w umowach o kredyt hipoteczny jest niezgodne z prawem UE.

Wielki nieba! 9 XII 2016 na własne uszy słyszałem coś kompletnie odwrotnego z ust prof.Romanowskiego oraz prof.Bagińskiej, którzy twierdzili, że polskie prawo ochrony konsumenta jest zbyt restrykcyjne i musi zostać rozluźnione aby dopasować się do wspólnotowego prawa publicznego. A mówili to do ok. 150 osób - elity polskiego prawa, kilku bankowców i kilkoro amatorów, zgromadzonych na konferencji WPiA.


Wyrok jest tutaj w wersji: (1) polskiej, oraz (2) angielskiej. Trybunał opublikował także informację prasową
###

PS.  Oto tłumaczenie z języka niemieckiego, notki informacyjnej, która jako pierwsza przyniosła tę wiadomość:
https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2Fwirtschaft%2FBanken-muessen-Milliarden-an-Kunden-zahlen-article19387336.html&edit-text=&act=url

Referencje

1. Wyrok w polskiej wersji językowej: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=659430

2. Wyrok w angielskiej wersji językowej: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=659430

3. Notka prasowa CURIA 144/16: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160144en.pdf

4. Opinia Rzecznika Generalnego z 13 lipca 2016 roku, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181583&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=640197

5. Notka z mediów niemieckich, http://www.n-tv.de/wirtschaft/Banken-muessen-Milliarden-an-Kunden-zahlen-article19387336.html

6. Notka o opinii z 13 lipca 2016, https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/przedstawicielstwo-zbp-w-brukseli/dzialalnosc-przedstawicielstwa/monitoring-orzecznictwa-tsue

7. Komentarz do konferencji WPiA UW 9 XII 2016, http://styczynski.blogspot.com/2016/12/komentarz-do-konferencji-wpia-uw-9-xii.html

8. prof. M.Romanowski i 95% pewności  https://www.youtube.com/watch?v=ORbn0ejkTVU&t=45m
0 komentarze:

Prześlij komentarz