piątek, 24 marca 2017

Notatka ze spotkania SBB, UOKiK z dnia 9 III 2017

Notatka na temat spotkania SBB, UOKiK z dnia 9 marca 2017. 850 słów.

Szanowni Państwo,

nasza wspólna praca przynosi efekty. Są one czasem trudne do zauważenia, nie będąc tak spektakularnymi, jak sukcesy sądowe. Nasza wspólna praca zmienia jednak sytuację. Kropla drąży skałę. Ważne jest jednak abyśmy nie dawali się ponosić emocjom, które nie są najlepszym doradcą.Jak część z Państwa pamięta przedstawiciele SBB oraz sympatycy stowarzyszenia prowadzą rozmowy z reprezentantami UOKiK. W trakcie ostatniego spotkania, które odbyło się 9 marca 2017, byliśmy w składzie: mec. Paweł Nogal, mec. Krzysztof Orski, dr Stanisław Adamczyk oraz moja skromna osoba,  mgr inż., prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Departamentu ochrony konsumenta. 

Nie są to rozmowy łatwe, ponieważ postrzegamy świat z różnych perspektyw. My patrzymy na świat idealistycznie i bez zbędnej szarości pragniemy ostatecznego i szybkiego rozwiązania naszej trudnej sytuacji. Oczekujemy także bezwarunkowego przestrzegania prawa w całej jego mocy. Przedstawiciele UOKiK widzą całe spektrum złożoności tej sytuacji, co powoduje niestety ograniczanie pola ich efektywnego działania. W trakcie ostatnich rozmów poruszyliśmy wiele kluczowych dla nas zagadnień, których podsumowanie znajduje się w poniższych akapitach ustalonego komunikatu publicznego:

>>> Spotkanie przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w dniu 9 marca 2017r. dotyczyło omówienia działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu wobec sektora finansowego oraz możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem. W toku przeprowadzonej dyskusji, strony przedstawiły swoje strategie działania wobec banków realizujących umowy kredytów zawierających klauzule niedozwolone oraz mogących stosować praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Pomimo częściowo odmiennej oceny wyrażanej przez strony co do możliwości i celowości stosowania przez Prezesa Urzędu pewnych ustawowych narzędzi administracyjnych wobec banków, ustalono wspólnie konieczność współpracy celem koordynowania i optymalizowania wszelkich działań zmierzających do usunięcia z umów kredytów klauzul abuzywnych oraz zaprzestania stosowania przez banki działań mogących stanowić praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Współpraca w tym trybie będzie kontynuowana, następny termin spotkania strony ustaliły w połowie kwietnia br. <<<

Deszyfrując powyższe podkreślę, że udało nam się rozszerzyć podejmowane działania z klauzul niedozwolonych na obszar działań mogących stanowić praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Ci z Państwa, którzy znają ustawę o urzędzie ochrony konkurencji i konsumenta widzą, że dział IV przepisu dotyka szerokiego spektrum zagadnień dotyczących zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Moim zdaniem spotkanie było owocne pomimo nieuniknionych trudności. 

Jako sympatyk stowarzyszenia, wielki zwolennik przywrócenia równowagi na styku konsument - system bankowy, oraz osoba nieustannie starająca się opracowywać dotyczące nas zagadnienia, przygotowałem szereg materiałów, które przekazałem w formie kolejnych "niebieskich teczek" stronie UOKiK. Materiał jest obszerny, pomimo to został wstępnie zatwierdzony przez SBB. Zapraszam do zapoznania się z tymi dokumentami; jest to około 100 stron, zawierających prezentację naszego stanowiska, analizę odpowiedzi UOKiK na lipcowe zgłoszenie SBB, a także próba analizy aktualnego stanowiska UOKiK, które niewątpliwie stosuje zawężającą wykładnię swoich ustawowych umocowań, co niestety powoduje osłabienie ochrony konsumenta. 

Oto materiały przekazane UOKiK:
 1. Zagadnienia do omówienia 9.03.2017 UOKiK
 2. Wykładnia określenia "stosowanie postanowień wzorca umowy"
 3. Stosowanie wzorca umowy - mapa przedstawiająca degradację stanowiska UOKiK w ostatnich latach
 4. Błędy tłumaczenia art. 6 93/13/Ewg
 5. Pismo SBB do UOKiK
 6. Odpowiedź UOKiK do SBB
 7. Analiza odpowiedzi UOKiK piórem R.Styczyńskiego
 8. Wniosek do UOKiK w sprawie mBank S.A. piórem R.Styczyńskiego
Materiały znajdują się tutaj: https://goo.gl/qOrCeq

Bardzo mile widziana jest pomoc prawników, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w uporządkowaniu wiedzy zgromadzonej w powyższych materiałach. Wykonałem wydaję się, że wielką pracę wyszukując materiały oraz odtwarzając historyczne zmiany stanowiska UOKiK. Będę wdzięczny za włączenie się do tej pracy profesjonalnie zajmujących się tematem prawników. Dla osób zainteresowanych oraz mogących pomóc w opracowaniu tego trudnego obszaru załączam dodatkowo:
 1. materiały tematu: https://goo.gl/tx7Seb
 2. literatura o wzorcu umowy: https://goo.gl/l6g7Rz
 3. literatura tematu: https://goo.gl/pZ9hhF

Stawką jest nie tylko rozwój i odbudowa stanu wiedzy ale także przywrócenie mocy urzędowi, który utracił pazur w wyniku wieloletniego kąsania przez pseudo prawników degradujących polski system prawny w ramach spraw typu tzw. Partner Sp. z o. o. Zapraszam także tych z przedstawicieli świata nauki, który zagalopowali się w ochronie interesów tych, którzy za nic mają uczciwość i sprawiedliwość. Każdy może popełniać błędy, nie każdy jednak potrafi się do tego przyznać. A Ci, którzy są do tego zdolni, pokazują swoją wielkość i przejdą do historii. Marzy mi się prawdziwie naukowa konferencja przeprowadzona w murach Uniwersytetu Warszawskiego, która przywróci tym murom należny szacunek i zmaże hańbę pozostawioną po konferencji z grudnia 2016

Będę także prosił wszystkich Państwa o pomoc w zbieraniu materiałów, które będą pomocne w walce o przywrócenie przestrzegania prawa w Polsce. Bardzo proszę o poruszenie nieba i ziemi, oraz wszystkich znanych wam kredytobiorców, o przekazywanie nam aneksów, wzorców umów oraz odpowiedzi na reklamacje, które otrzymujecie z banków. Dokumenty te są dowodem na łamanie prawa przez banki i będą wielce pomocne w naszej wyboistej drodze ku sprawiedliwości. Będę w tej sprawie jeszcze apelował. 

Bardzo proszę również o pokorę i okazywanie szacunku przedstawicielom państwa polskiego w szczególności urzędnikom. Wykonują oni nieprawdopodobnie ciężką pracę i są narażeni na stres równy naszemu. Nas są setki tysięcy - ich, tych którzy rzeczywiście mogą pomóc, jest raptem może setka. Walczymy jednak z tą samą często zdegenerowaną moralnie grupą przedsiębiorców.  Okazując im szacunek jednocześnie wymagajmy z cąłą stanowczością przestrzegania należnych nam praw wynikających z ustaw definiujących styk konsumenta z administracją. W naszym przypadku jest to Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wygrywamy kolejne bitwy! Te ostanie mile wymagają mądrego i skoordynowanego działania abyśmy wygrali wojnę. Jestem pewien, że wygramy.

-Ryszard Styczyński0 komentarze:

Prześlij komentarz