wtorek, 12 kwietnia 2016

10 postulatów naprawy systemu bankowego w Polsce przedstawione ZBP 11'2015

Po listopadowym spotkaniu z zarządem ZBP, przedstawiłem władzom związku dziesięć punktów naprawczych systemu bankowego w Polsce. O sprawie zapomniałem, ponieważ pozostała bez odpowiedzi. Natknąłem się na ten stary list i postanowiłem go opublikować. Propozycje są przedstawione poniżej w formie oryginalnej z listopada. Mogą być naiwne a nawet błędne. Zdecydowałem się je jednak opublikować, aby nie zostały w szufladzie.  

§1.

Przewalutowanie po kursie z dnia zawarcia umowy

 • w/g wartości nominalnej pomniejszonej o spłacony kapitał w walucie kredytu (PLN)
 • może być dopuszczona opłata karna za wcześniejszą spłatę, jednak opłata rozsądna
 • umowa z klientem musi zostać wymieniona na nazwaną umowę PLN spełniająca standardy art.69 p.b. tak aby kontrakt nie posiadał wad prawnych.
 • klienci wyrażający chęć pozostania przy kontrakcie CHF, podpisują nową umowę.
 • Stara umowa zawarta w okresie niezgodności z prawem zostaje zakończona. 
 • W to miejsce pojawia się nowa umowa denominowana czy indeksowana w/g warunków wyznaczonych przez prawo w 2011 roku. 
 • Ryzykiem jest ułomność art.69 4a). W tej sytuacji bank może podpisać pełnoprawna umowę denominowaną z hipoteką wyrażoną w walucie kontraktu.

Zysk dla sektora: 

 • odbudowa zaufania, 
 • utrzymania klientów, 
 • unormowanie stosunków społecznych

Strata dla sektora: 

 • znikoma - większość ludzi nie ma pieniędzy na spłatę nawet wartości nominalnej 

Argumenty mitygacyjne: 

 • Klienci będą kontynuować spłacanie kredytów.
 • Może pojawić się "strata księgowa" planowanych zysków. Pozorna utrata wartości kapitału (indeksowanego) zostanie w przeciągu lat realizacji umowy skompensowana przez odsetki.
 • Z drugiej strony znikomy procent klientów spłaca aktualnie całość zindeksowanego kapitału, co powoduje że zindeksowany kapitał jest tak czy inaczej (i zgodnie z prawdą) pozycją czysto księgową.

§2.

Możliwość wcześniejszej spłaty kwoty wykorzystanego kredytu z poszanowaniem zasady nominalizmu

 • w/g wartości nominalnej pomniejszonej o spłacony kapitał w walucie kredytu (PLN)
 • może być dopuszczona opłata karna za wcześniejszą spłatę, jednak opłata rozsądna
 • jest to odpowiednik przewalutowania po kursie z dnia podpisania umowy, jednak odroczony w czasie

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania

Strata dla sektora:

 • znikoma - większość ludzi nie ma pieniędzy na spłatę nawet wartości nominalnej

§3.

W przypadku zerwania umowy windykacja do kwoty wykorzystanego kredytu plus należne odsetki

 • a nie kwoty indeksowanej
 • unormowanie wierzytelności regresowej
 • windykacja do wartości mieszkania
 • jest to odpowiednik przewalutowania po kursie z dnia podpisania umowy, jednak odroczony w czasie

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania

Strata dla sektora:

 • znikoma w przypadku normalnego działania gospodarki. 

§4. 

Wdrożenie standardowej procedury zmiany mieszkania

 • bez haczyków, podwyższania marży, etc.
 • możliwa ew. opłata symboliczna za przeprowadzenie procedury

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania

Strata dla sektora:

 • zerowa. 

§5.

Arbitraż pomiędzy klientami a bankami

 • automatyzacja rozwiązywania spraw z prejudykatem
 • automatyczne załatwianie sprawy na korzyść klienta w przypadku znanych rozpraw tego typu
 • ZBP powinien stać po stronie prawdy w dbałości o dobre imię sektora

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania

Strata dla sektora:

 • zauważalna

§6.

Przegląd umów istniejących na rynku. Rezygnacja z umów nienazwanych na korzyść nazwanych

 • ja rozpoznałem cztery, dr Tomasz Nowak - pięć, włączając Nordea co wylicza kwotę zobowiązania
 • rekomendowanych i udokumentowanych przez ZBP
 • docelowo w prawie bankowym.

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania, 
 • eliminacja problemów prawych w przyszłości

Strata dla sektora:

 • zerowa

§7.

Dbałość aby prawo było rzetelnie zmieniane

 • ustawa antyspreadowa to bardzo brzydkie prawo
 • organizacja rolników - dbająca o sprawy bankowe nie wróży dobrze na przyszłość

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania, 
 • eliminacja problemów prawych w przyszłości

Strata dla sektora:

 • zerowa

§8.

Wyciągnięcie wniosków z zaistniałej sytuacji

 • świat akademicki niech pisze magisteria, doktoraty oraz profesury
 • zakres: ekonomia, finanse, bankowość, zobowiązania, socjologia, etc.
 • młodzi ludzie nauczeni zasad dadzą owoce (także sektorowi bankowemu) w przyszłości
 • niech doświadczenie lat 2005-2008 uczyni nas mądrzejszymi a nie bardziej zbrukanymi

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania,
 • eliminacja problemów prawych w przyszłości,
 • eliminacja niedomówień,
 • rozwój wiedzy

Strata dla sektora:

 • zerowa

§9.

Prezentacja wiedzy o bankowości

 • dbałość o rzetelne dziennikarstwo 
 • poinformowanie klientów o regresach ubezpieczeniowych np. surogat NWW

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania,
 • eliminacja problemów prawych w przyszłości,
 • eliminacja niedomówień

Strata dla sektora:

 • zerowa

§10.

Powrót bankowości do swoich korzeni - stabilność i bezpieczeństwo

 • naprawa prawa bankowego w zakresie kredytów
 • zaprzestanie wykorzystywania słabości klienta 
 • regulacja i certyfikacja zawodu doradcy finansowego

Zysk dla sektora:

 • odbudowa zaufania, eliminacja problemów prawych w przyszłości, eliminacja niedomówień, eliminacja oszustw

Strata dla sektora:

 • zerowa

###


0 komentarze:

Prześlij komentarz