czwartek, 26 października 2017

Test wiedzy prawniczej w zakresie stosunków kredytowych

Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy w test wiedzy na temat umów kredytowych. Przygotowałem całkiem poważny zestaw pytań. Aby wypełnić test potrzeba 15-30 minut.Test składa się z 264 pytań podzielonych na 29 sekcji: umowa pożyczki, umowa kredytu, waluta umowy, odsetki, zasada walutowości, prawo dewizowe, zasada nominalizmu, pieniądz, waloryzacja umowna, indeksacja, umowa waloryzowana, umowa indeksowana, umowa denominowana, przewalutowanie, spread walutowy, wzorzec umowy, klauzule niedozwolone, ustawa o kredycie konsumenckim, strategia procesowa, przedawnianie, reklamacje, ubezpieczenie NWW, wolność gospodarcza, prawoznawstwo, wykładnia umowy, literatura, argumentacja, procedura sądowa, budowanie wiedzy. W każdej z sekcji znajdują się pytania i od 3 do 5 odpowiedzi. W większości jest to test pojedynczego wyboru, czasem jest to wybór wielokrotny. Za każdą odpowiedź przydzielam punkt w jednaj z kategorii: dyletant, student prawa, magister prawa, adwokat, doktor prawa, prawnik kreatywny, sędzia. 

Na wypełnienie testu potrzeba 15-30 minut. Wszystkie pytania są obowiązkowe. W większości wybór opcji "nie wiem" przypisany jest dyletantowi, ale czasem jest to doktor nauk prawa.  Test jest w wersji "roboczej", może zawierać błędy i oczywiście jest naszpikowany moimi subiektywnymi ocenami amatora. Wybór odpowiedxi odbiegającej od mojej opinii nie dyskwalifukuje, beądąc zwykle zmianą oceny pomiędzy adwokatem a doktorem nauk prawa. 


Aktualnie test jest formą zabawy, którą w kolejnym etapie chciałbym jednak przekuć w środek do weryfikacji wiedzy prawników reprezentujących nas w Sądach. Ale to jest kolejny krok. Jeżeli uda nam się wspólnie ten test doprowadzić do czegoś więcej niż tylko zabawy to wspaniale. W tym miejscu zapraszam prawników do pomocy. Docelowo test może stać się narzędziem do certyfikacji zarówno wiedzy prawniczej jak i argumentacji w pozwach. Myślę, że warto taki test wspólnie wypracować.Zapraszam do wspólnej zabawy wszystkich: konsumentów, dyletantów, studentów prawa, magistrów prawa, adwokatów, doktorów nauk prawa (określenie pozytywne), kreatywnych prawników (pejoratywne), a także sędziów. 

Zabawa będzie trwała 14 dni, po których opublikuję wyniki, podając przy każdym z podanych identyfikatorów ocenę. Dowiecie się Państwo czy jesteście dyletantami, studentami prawa, magistrami prawa, adwokatami, doktorami nauk prawa (pozytywne), kreatywnymi prawnikami (pejoratywne), a może sędziami (czasem salomonowe) w każdej z kategorii. Podam także ocenę ogólną. 

Test zostanie zamknięty 10 listopada o 20:00, a wyniki podam najpóźniej 12 listopada wieczorem.

Do odważnych świat należy! Kto się odważy? Ufam, że wielu z nas, ale zobaczymy.

Test znajduje się tutaj: https://goo.gl/iD926Q


Powodzenia!
Ryszard Styczyński

PS. 
Na tym etapie nie ma żadnej formy logowania - tak więc nie mam pojęcia kto jest autorem odpowiedzi. Formularz bazuje a technologi Google Forms, ale mimo to proszę mi wierzyć, że nie mam pojęcia kto wpisuje dane. Google pewnie wie, ale ja nie. Na pierwszej stronie proszę podać jakikolwiek unikalny identyfikator, który pomoże Państwu zidentyfikować się w momencie ogłoszenia wyników. Proszę także podać swoją profesję, abyśmy mieli informację statystyczną o poziomie wiedzy w/g naszych zawodów.0 komentarze:

Prześlij komentarz