piątek, 10 czerwca 2016

Wezwanie do pomocy w obróbce stenogramów

Przedstawiam Państwu dokumenty z lat 1986-1990, uwidaczniające proces powstawania prawa w zakresie klauzul waloryzacyjnych. Niecierpliwość jest grzechem naszych czasów, więc zdradzam, że materiał dostępny jest pod podanym poniżej adresem. Proszę jednak doczytać niniejszy list do końca, ponieważ potrzebuję Państwa pomocy. List ma ok. 5 stron. 


Oto adres 853 fotokopii ukazujących zaszczepienie m.in. klauzuli walutowej w polskim prawodawstwiehttps://goo.gl/w193h8 Oto próbka tego co znajduje się w materiałach:


Jest to materiał unikalny, prezentowany po raz pierwszy w sferze publicznej. Nikt do tej pory nie miał wglądu w prezentowane karty. Żaden historyk, żaden prawnik, żaden dziennikarz, nikt. Państwo jesteście pierwszymi, którzy mają dostęp do prezentowanych kart. Stenogramy uzyskałem dzięki uprzejmości wspaniałych archiwistów, którzy nie tylko je wyszukali w czeluściach magazynów, ale także umożliwili mojej skromnej osobie ich przegląd oraz wykonanie fotokopii. Stenogramy mają status materiałów publicznych z zastrzeżeniem ochrony danych osobowych. 

Prezentując ten niewątpliwie unikalny materiał, proszę jednocześnie o pomoc w jego obróbce. Celem jest wyodrębnienie informacji o nominalizmie i waloryzacji umownej, czyli obszarze, będącym podstawą większości umów kredytowych które przysporzyły nam tyle kłopotów. Zaznaczam, że celem jest odnalezienie prawdy, jakakolwiek ona jest. Zbyt wiele złego stało się przez ludzką chciwość, głupotę i kłamstwa. Mamy unikalną szansę dotrzeć do prawdy. Nie zmarnujmy tego daru. 

Kto może pomóc?

Pomóc może każdy z Państwa. Zapraszam do współpracy każdą parę rąk. Oczywiście mile wiedziana jest współpraca historyków zajmujących się okresem 1980-1990, teoretyków oraz praktyków prawa zajmujących się zobowiązaniami z akcentem na klauzulę "rebus sic stantibus". Pracy jest dużo. Dokumentację wstępnie ułożyłem chronologicznie, nadałem plikom stosowne nazwy, a także przeprowadziłem rozpoznanie tekstu oraz wstępnie skatalogowałem. Jest to jednak dopiero początek. Dokumentację należy oczyścić, oznaczyć ważne fragmenty, zaznaczyć nazwiska prawników. Mając te informacje aby, będziemy w stanie  poddać te niezwykłe karty analizie. 

Czy warto to robić? 

Warto. Z przeglądu dokumentów wynika, że znana nam klauzula walutowa wchodziła w pakiet prac nad waloryzacją świadczeń pieniężnych w okresie wysokiej inflacji. Grupa robocza pod przewodnictwem prof.Łętowskiej pracowała nad całościowym umieszczeniem w Kodeksie cywilnym (1964) znanej z Kodeksu zobowiązań (1933) klauzuli "rebus sic stantibus", czyli waloryzacji świadczeń w celu przywrócenia ekwiwalentności świadczenia stron. W ramach pakietu elita polskiego prawa prowadziła rozważania nad zasadą waloryzacji z poszanowaniem zasady nominalizmu, omawiała także zasadę walutowości, a także zaproponowała zwiększenie wysokości odsetek ustawowych w celu uwzględnienia utraty wartości przez pieniądz. Należy podkreślić, że rozmowy plejady profesorów dotykają lub wręcz bazują na problemie inflacji. Są to prawdziwe stenogramy - zapisy prowadzonych rozmów. Poza całkiem ciekawymi dysputami, oraz niezwykle ważnymi wypowiedziami, zauważalne są także komentarza dosyć naiwne. Jest to prawdziwy zapis dyskusji.

Fachowcy zajmujący się tematem, znajdą w stenogramach znane im fragmenty z książek dające do zrozumienia, że już w 1986 stosowano kopiuj/wklej. Eksperci dostrzegą pojawiającą się słabość argumentacji, pominięcie znaczących głosów prawniczych, a także brak głosu ekonomistów. Osoby o najwyższym poziomie wiedzy dostrzegą rozważania na temat świadczeń pieniężnych oraz tych ze świadczeniem pieniężnym. Materiał na pewno skrywa w sobie nie jedno. Ufam, że niejedno w nim znajdziemy.

Dla prawników oraz historyków prawa, materiał jest nie lada gratką. Przeczytawszy kilka książek z zakresu zobowiązań, byłem chwilami wzruszony widząc wypowiedzi najznakomitszych umysłów polskiego prawa. Niektórzy z nich niewątpliwie niestety, skalani byli marksizmem, jednak w tamtym okresie była to prawdziwa plejada gwiazd. Oto oni: prof.Czachórski, prof.Radwański, prof.Łętowska, prof.Dybowski, prof.Klein, prof.Szpunar, dr Bączyk, doc Gawlik a także dr Brzozowski protokołujący część spotkań. Spotkanie z tymi osobami będzie nie lata przeżyciem dla osób zaznajomionych z tematem. 

Jest to niewątpliwie materiał, który może stać się podstawą pracy magisterskiej z zakresu historii prawa, ale także zobowiązań pieniężnych czy rozwoju bankowości w Polsce. Mile jest widziana pomoc studentów prawa. Mam wrażenie, że materiał może także stać się podstawą do niejednego doktoratu.

Wracając do meritum. Pozwolę sobie zaznaczyć, że ustalono co i jak należy zrobić z "rebus sic stantibus" w trakcie kilku spotkań. Ale nie chcę wyprzedzać naszych analiz. Obiecuję, że najbardziej interesująca jest puenta, wyglądająca na coś w rodzaju znanego nam przypadku "lub czasopisma". Płętę tę musicie Państwo odkryć sami. Aby poczuć dreszczyk emocji, musicie jednak włączyć się do tej niewątpliwie ciężkiej pracy. 

Co należy zrobić?

Oto będące do wykonania zadania: 
  1. oznaczenie kart uszkodzonych,
  2. korekta automatycznego rozpoznania tekstu. W sytuacji skrajnej, ręczne przepisanie tekstu do formy elektronicznej,
  3. oznaczenie kart etykietami mówiącymi o znajdującej się nań treści. Przykłady etykietek, aktualnie znajdujących się w użycie, podaję w Załączniku A,
  4. oznaczenie kart etykietami mówiącymi o znajdującej się nań nazwiskach prawników.

Katalog zadań nie jest zamknięty. Z przyjemnością przyjmę Państwa propozycje co do innych operacji, które można wykonać na tym materiale. Nie jestem historykiem, ani archiwistą - nie mam pojęcia jak pracować z taką materią.

Co należy zrobić by móc pracować?

Stenogramy zdecydowałem się umieścić na systemie Flickr. Oferuje on 1TB darmowej przestrzeni oraz możliwości niezbędne do efektywnej pracy. Pliki opublikowane są w formie zdjęć. Każde z nich posiada (a) nazwę, (b) opis, (c) etykietki, oraz (d) możliwość dodawania komentarzy. System Flickr umożliwia wyszukiwanie kart zarówno po treści opisu jak i etykietkach, co jest funkcjonalnością niezastąpioną podczas analizy danych.

Dostęp do systemu Flickr jest publiczny. Możliwe są dwa poziomy dostępu do zdjęć:

poziom zewnętrzny - jest dla osób ceniących sobie prywatność. Wystarczy dostęp do internetu. Brak możliwości dodawania komentarzy pod fotokopiami.

poziom Flickr - wymaga założenie konta Flickr. Mając konto Flickr można dodawać komentarze do zdjęć, aczkolwiek nie można dodawać etykietek. Niestety, yahoo, będący właścicielem systemu żąda, podczas zakładania konta, podania numeru telefonu na który wysyła kod potwierdzający tożsamość. Może być to uciążliwe.

Jak pracować?

Przygotowałem arkusz na google Calc ze spisem plików. Jest tutaj: https://goo.gl/DFkUmp Bardzo proszę aby każdy z Państwa chcąc włączyć się do pracy zaznaczył w kolumnie "status" że obróbka jest "w toku". Po skończeniu danego pakietu proszę zmienić "status" na "gotowe". To chyba będzie najlepszy sposób na koordynację prac. 

Aby odnaleźć właściwe karty w systemie Flickr, proszę kliknąć na linku w kolumnie link obok identyfikatora karty. Potem już tylko proszę kliknąć na danej karcie aby wejść w podgląd detali. 

W trakcie pracy proszę uwzględnić poniższe wskazówki:

  • Uwagi do jakości transkrypcji - najważniejsza jest treść merytoryczna, nazwiska, daty. Nie są istotne adresy, informacje organizacyjne takie jak np. rezerwacja sali. W miejscach nie istotnych można napisać >>adres<< lub >>zaproszenie<< aby zaoszczędzić czas. Nie jest także konieczne przepisywanie numery archiwistycznego - ołówek w prawym górnym rogu.
  • Etykietki - w przypadku podania szeregu etykietek (ang.tags) proszę je rozdzielić przecinkiem np. nominalizm, waloryzacja
  • Jakość stron - jeżeli strona jest obcięta bardzo proszę oznaczyć to jako jakość 1. Strony poprawne mogą być pozostawione bez oznaczenia.
  • Nazewnictwo plików - nazwy plików służą do identyfikacji karty w fotokopiach źródłowych. Nazwa umieszczona jest w pierwszej linii pola opisu. Numery stron na ostatniej pozycji, oznaczają numer strony oraz ilość stron źródłowego pliku pdf. Numery te nie są nijak związane z treścią dokumentu; w szczególności nie mają związku z numeracją stron maszynopisu, ani też numery strony nadane przez archiwistę - ołówek w prawym górnym rogu. W referencjach proszę używać identyfikatora z opisu. Jest on prawidłowy i daje możliwość odnalezienia danej karty w zasobach Flickr.
  • Flickr search - w przypadku używaniu "Flickr search" proszę zwrócić uwagę na pole "Show all NN" w prawym rogu nad wyszukanymi obrazkami. Bez tego Flickr pokaże podzbiór stron dla większych plików.


Wyniki Państwa korekty proszę zgłaszać używając formularza znajdującego się pod adresem: https://goo.gl/zu79qE


Kto wprowadza korekty do repozytorium? 
Niestety na razie będę to robił ja. Po odebraniu danych z formularza oraz ich weryfikacji, skoryguję opisy pod fotokopią, dodam etykietki oraz oznaczę kartę etykietką GOTOWE.

Nagroda?

Nagrodą za pracę jest satysfakcja. Satysfakcja, że pomagają Państwo dotrzeć do prawdy. Raz w tygodniu będę ogłaszał listę korygujących osób wraz w rezultatami. Będę podawał także ilość pracy, która została zrobiona oraz tej, która jest do wykonania. 


Będę wdzięczny za każdą parę rąk. Ufam, że razem damy radę uporządkować materiały w kilka tygodnim może dni. Zajmę się także dodaniem kolejnych ~200 stronic. Uwagi i komentarze zgłaszać można mailem na adres: kodyfikacja1986@gmail.com.

Dziękuję za Państwa pomoc,
Ryszard Styczyński

Warszawa, 
10 czerwca 2016Załącznik A. Przykłady etykietek 

Etykietki mogą zostać użyte do wyszukiwania kart. Jest to narzędzie niezastąpione podczas analizy materiału. Aby szukać po etykietkach należy podać jej nazwę w adresie np. https://www.flickr.com/photos/tags/nominalizm

a) z osobami

Bieniek, Brzozowski, Calus, Chromicki, Czachorski, Czachorski_1957, Ignatowicz, Jaslan, Klein, Lapierre, Letowska, Pazdan, Radwanski, Rajski, Skapski, Szpunar, Wasikowski, Zulawska

b) o naturze historycznej

20_lat_reformy, II_etap_reformy, dekret_1949, inflacja_galopujaca_1920_23, inflacja_gwaltowna_1939_49, inflacja_gwaltowna_1981_82, historia,

c) z materii ekonomicznej

ekonomia, ekonomisci, inflacja, inflacja_galopujaca, inflacja_gwaltowna, inflacja_pelzajaca

c) z materii prawniczej

BGB, SN_1945, akredytywa, art.269_k.z., art.355, art.358(1), art.358(1)_1, art.358(1)_2, art.358(1)_5, art.358_1, art.358_2, art.358_3, art.538_k.c., aspekty_ekonomiczne, blokada_klauzuli_walutowej, blokada_waluty_obcej, brak_kryzysow, distantia_temporis, dowolna_waluta, inny_niz_pieniadz_miernik_wartosci, klauzula_indeksowa, klauzula_szczegolowa, klauzula_towarowa, klauzula_umowna, klauzula_waloryzacyjna, klauzula_walutowa, kluczowe, komparystyczna_RFN, kredyt_bankowy, miernik_wartosci, miernik_wartosci_inny_niz_pieniadz, miernik_wartosci_inny_niz_pieniadz_polski, miernik_wartosci_zgodny_z_umowa, miernik_z_celem_zobowiazania, nie_uchybia, niebezpieczenstwo_slabszych, niwelacja_inflacji, nominalizm, obrot_profesjonalny, ochrona_konsumenta, odsetki, odsetki_rowne_inflacji, odsetki_ustawowe, plagiat, posiedzenie, projekt_k.c., projekt_nominalizm, projektowany_art.358_3, przeciwdzialanie_inflacji, przekaz, przepisy_szczegolowe, przepisy_wprowadzajace, przyszlosc, rachunek_bankowy, rebus_sic_stantibus, rozliczenie_koncowe, rozwiazanie_umowy, spadek_wartosci_30pp, spadek_wartosci_pieniadza, sprzeciw, stabilnosc_stosunkow_gospodarczych, starannosc, swiadczenia_pieniezne_sensu_stricto, swiadczenie, swiadczenie_ciagle, swiadczenie_pieniezne, swoboda_umow, umowy_ciagle, umowy_dlugoterminowe, umowy_dlugotrwale, uprzywilejowanie_dluznika, usunac_kryterium_celu, utrata_wartosci_30pp, waloryzacja, waloryzacja_sadowa, waloryzacja_swiadczen_pieniznych, waloryzacja_umowna, waloryzacjaumowna, walutowosc, wierzycie_zyskuje, wierzyciel_traci, wzorce_umow, zakonczenie_swiadczenia, zasada_walutowosci, zmiana_zobowiazania, zobowiazanie, zobowiazanie_pieniezne, zobowiazanie_pieniezne_sensu_stricto, zobowiazanie_ze_swiadczeniem_pienieznym, zwiazek_miernika_wartosci_z_umowa, zwiazek_miernika_z_umowa, zwloka_dluznika, zwrot_poniesionych_nakladow

###

0 komentarze:

Prześlij komentarz