poniedziałek, 20 czerwca 2016

Index do stenogramów

Poniżej znajduje się indeks rzeczowy do stenogramów z prac Komisji Kodyfikacyjnej pracującej nad zagadnieniem pieniądza z lat 1986-1990. Fotokopie znajdują się tutaj: https://goo.gl/w193h8 

Stenogramy są cały czas analizowane. Poniższy indeks dotyczy ok.30% treści. Znajdujemy się na etapie przepisywania tekstu oraz oznaczania etykiet. Pracy jest bardzo dużo. Każda para rąk może pomóc. W jaki sposób pomóc opisuję tutaj: http://styczynski.blogspot.com/2016/06/wezwanie-do-pomocy-w-obrobce-stenogramow.html


14.08.1985
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

15.02.1971
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

19.12.1972
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

BGB
------------------------
B161_D_str.217-228 15/16

Grupa robocza nr VI
------------------------
B105_D_str.22-27 1/5

Grupy robocze
------------------------
A69_A_str.71-75 4/5

II Wojna Światowa
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

Inflacja
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16


KLUCZOWE
------------------------
B161_D_str.217-228 1/16


Komisja Reformy Prawa Cywilnego
------------------------
F1217_H_str.392-395 1/4

Komisja do spraw reformy prawa
------------------------
E1206_B_str.418-425 1/8, E1210_G_str.129-130 1/2, E1210_G_str.129-130 2/2, E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2, E1218_G_str.155-158 1/4, E1218_G_str.155-158 2/4, E1218_G_str.155-158 3/4, E1218_G_str.155-158 4/4

Komisja do spraw reformy prawa cywilnego
------------------------
E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2, E1218_G_str.155-158 1/4, E1218_G_str.155-158 2/4, E1218_G_str.155-158 3/4, E1218_G_str.155-158 4/4

Komisja materialna
------------------------
F1217_H_str.392-395 1/4

Konstytucja
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19, B105_D_str.22-27 5/5

Lista obecności
------------------------
B120_K_str.13-27 1/14

NBP
------------------------
C290_E_str.130-134 2/5

Nasciturusa
------------------------
A65_H_str.88-106 5/19

Nowe formy zabezpieczenia kredytu
------------------------
E1205_B_str.401-412 4/16

OSNCP
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

Obrót profesjonalny
------------------------
B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14

Obrót uspołeczniony
------------------------
B120_K_str.13-27 8/14

PRZYCZYNA
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A05_H_str.208-244 1/48, A05_H_str.208-244 10/48, A05_H_str.208-244 11/48, A05_H_str.208-244 12/48, A05_H_str.208-244 13/48, A05_H_str.208-244 14/48, A05_H_str.208-244 15/48, A05_H_str.208-244 16/48, A05_H_str.208-244 17/48, A05_H_str.208-244 19/48, A05_H_str.208-244 2/48, A05_H_str.208-244 20/48, A05_H_str.208-244 21/48, A05_H_str.208-244 22/48, A05_H_str.208-244 23/48, A05_H_str.208-244 24/48, A05_H_str.208-244 25/48, A05_H_str.208-244 26/48, A05_H_str.208-244 27/48, A05_H_str.208-244 28/48, A05_H_str.208-244 29/48, A05_H_str.208-244 3/48, A05_H_str.208-244 30/48, A05_H_str.208-244 31/48, A05_H_str.208-244 32/48, A05_H_str.208-244 33/48, A05_H_str.208-244 34/48, A05_H_str.208-244 35/48, A05_H_str.208-244 36/48, A05_H_str.208-244 37/48, A05_H_str.208-244 38/48, A05_H_str.208-244 39/48, A05_H_str.208-244 4/48, A05_H_str.208-244 40/48, A05_H_str.208-244 41/48, A05_H_str.208-244 43/48, A05_H_str.208-244 44/48, A05_H_str.208-244 5/48, A05_H_str.208-244 6/48, A05_H_str.208-244 7/48, A05_H_str.208-244 8/48, A05_H_str.208-244 9/48, A10_H_str.157-185 1/31, A10_H_str.157-185 10/31, A10_H_str.157-185 11/31, A10_H_str.157-185 12/31, A10_H_str.157-185 13/31, A10_H_str.157-185 2/31, A10_H_str.157-185 3/31, A10_H_str.157-185 4/31, A10_H_str.157-185 5/31, A10_H_str.157-185 6/31, A10_H_str.157-185 7/31, A10_H_str.157-185 8/31, A10_H_str.157-185 9/31, A15_H_str.329-332 1/5, A15_H_str.329-332 2/5, A15_H_str.329-332 3/5, A15_H_str.329-332 4/5, A16_H_str.333-364 1/24, A16_H_str.333-364 2/24

Państwowy Arbitraż Gospodarczy
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

Popowo
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16

Posiedzenie komisji d.s. reformy prawa cywilnego
------------------------
C228_D_str.293-303 2/9, C228_D_str.294-303 1/9, C228_D_str.294-303 3/9, C228_D_str.294-303 4/9, C228_D_str.294-303 5/10

Posiedzenie prezydium
------------------------
A67_C_str.52-57 1/7, A67_C_str.52-57 6/7

Prokuratoria Generalna
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

Propozycja zmian k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

Protokół z komisji d.s. reformy prawa cywilnego
------------------------
C228_D_str.294-303 1/10, C228_D_str.294-303 10/10, C228_D_str.294-303 2/10, C228_D_str.294-303 3/10, C228_D_str.294-303 4/10, C228_D_str.294-303 6/10, C228_D_str.294-303 8/10, C228_D_str.294-303 9/10

Rada Legislacyjna
------------------------
C227_D_str.252-256 5/5

Rękojmia
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19, A65_H_str.88-106 9/19

SN
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19, A65_H_str.88-106 10/19, A65_H_str.88-106 11/19, A65_H_str.88-106 4/19, A65_H_str.88-106 7/19, A65_H_str.88-106 9/19

SPOTKANIE
------------------------
B100_K_str.3-9 8/9

Skarb Państwa
------------------------
A65_H_str.88-106 5/19, B105_D_str.22-27 5/5

Terminy zawite
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

Uchwała SN
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

Umowa kontraktacyjna
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

Użyczenie nieruchomości
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19

Zakres k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

Zespół Prawa Cywilnego Materialnego
------------------------
B105_D_str.22-27 1/5

Zespół Prawa Materialnego
------------------------
C227_D_str.252-256 5/5

Zobowiązanie
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

abuzywna
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

abuzywna klauzula
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

ad probationem
------------------------
F1217_H_str.392-395 1/4

arbitraż
------------------------
B120_K_str.13-27 8/14, C220_K_str.73-81 6/13

art.1075
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

art.1076
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

art.1077
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

art.1078
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

art.118
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

art.127 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

art.128
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

art.131 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

art.135-137
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

art.15 ust. 3 Konstytucji
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

art.163 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

art.166 § 1 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

art.171. k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

art.177 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

art.182
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

art.206 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

art.210 k.z.
------------------------
B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16

art.231 §2 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

art.242 k.z.
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

art.255
------------------------
B161_D_str.217-228 15/16

art.269 k.z.
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 12/19, B110_K_str.165-181 3/19, B110_K_str.165-181 4/19, B110_K_str.165-181 5/19, B110_K_str.165-181 7/19, B110_K_str.165-181 8/19, B120_K_str.13-27 4/14, B120_K_str.13-27 5/14, B121_D_str.40-53 3/14, B121_D_str.40-53 4/14

art.306 k.c.
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

art.307 §1 k.c.
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

art.308 §1 k.c.
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

art.354
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 8/19, B121_D_str.40-53 5/14, B161_D_str.217-228 16/16

art.354 §1 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 8/19

art.354(1)
------------------------
B161_D_str.217-228 16/16

art.3541 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

art.355
------------------------
B160_K_str.35-47 12/13, B161_D_str.217-228 14/16, B161_D_str.217-228 15/16

art.358
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 13/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 3/16, B161_D_str.217-228 7/16, B161_D_str.217-228 8/16, B161_D_str.217-228 9/16, E1206_B_str.418-425 7/8

art.358 §2
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 7/16, B161_D_str.217-228 8/16, B161_D_str.217-228 9/16

art.358 §2 protoplasta
------------------------
B161_D_str.217-228 7/16

art.358 §3
------------------------
B160_K_str.35-47 4/13, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 13/16

art.358(1) §1
------------------------
B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16

art.358(1) §2
------------------------
B161_D_str.217-228 3/16, E1206_B_str.418-425 7/8

art.358(1) §3
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

art.384
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B120_K_str.13-27 13/14, B121_D_str.40-53 13/14, E1206_B_str.418-425 7/8

art.384 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, E1206_B_str.418-425 7/8

art.384(1)
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

art.385 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

art.386 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

art.397-404 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

art.412 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

art.417-419 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

art.44
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

art.450 k.c. i nast.
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

art.471 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

art.475 §1 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

art.484 §1 zd. 2 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

art.5 k.c
------------------------
B110_K_str.165-181 8/19, B120_K_str.13-27 13/14

art.5 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 8/19

art.538 k.c.
------------------------
B121_D_str.40-53 3/14

art.542 §2 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.605-612 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19, A65_H_str.88-106 13/19

art.613-626 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19

art.629 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.630 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.631 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.697
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

art.700 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.75
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

art.827 k.c.
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19

art.896 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.9 u.c.c
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

art.907 §2 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.913 k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19

art.VII §2 pkt 3 przep. wpr. k.c.
------------------------
B110_K_str.165-181 12/19

blokada waloryzacji umownej
------------------------
B161_D_str.217-228 3/16, B161_D_str.217-228 4/16

charakter nadzwyczajny
------------------------
B121_D_str.40-53 4/14

cywilnego
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A50_H_str.1-4 1/4, A50_H_str.1-4 4/4, A60_H_str.24-25 2/2, A65_H_str.88-106 1/19, A67_C_str.52-57 2/7, A68_A_str.1-17 1/17, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5, A72_H_str.46-46 1/1, B121_D_str.40-53 1/14, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, C227_D_str.252-256 1/5, C228_D_str.293-303 2/9, C228_D_str.294-303 1/10, C228_D_str.294-303 1/9, C228_D_str.294-303 10/10, C228_D_str.294-303 2/10, C228_D_str.294-303 3/10, C228_D_str.294-303 3/9, C228_D_str.294-303 4/10, C228_D_str.294-303 4/9, C228_D_str.294-303 5/10, C228_D_str.294-303 6/10, C228_D_str.294-303 8/10, C228_D_str.294-303 9/10, C290_E_str.130-134 1/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 1/8, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8, E1210_G_str.129-130 1/2, E1210_G_str.129-130 2/2, E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2, E1218_G_str.155-158 1/4, E1218_G_str.155-158 2/4, E1218_G_str.155-158 3/4, E1218_G_str.155-158 4/4, F1217_H_str.392-395 1/4, F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

cywilnoprawny
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19, B105_D_str.22-27 5/5

cywilnoprawny obrót
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

czek
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

czyn niedozwolony
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

czynność prawna
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

czynność prawna jednostronna
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

członkowie zespołu
------------------------
A50_H_str.1-4 2/4, A50_H_str.1-4 3/4

członkowie zespołu prawa materialnego
------------------------
A50_H_str.1-4 2/4

dawne prawo
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 3/19

deflacja
------------------------
B110_K_str.165-181 4/19, B120_K_str.13-27 12/14

dekret 1949
------------------------
B110_K_str.165-181 11/19, B110_K_str.165-181 6/19, B120_K_str.13-27 14/14, B120_K_str.13-27 3/14, B121_D_str.40-53 14/14, B140_K_str.31-34 1/4, B140_K_str.31-34 2/4, B140_K_str.31-34 3/4, B140_K_str.31-34 4/4, B160_K_str.35-47 11/13, B161_D_str.217-228 14/16, B161_D_str.217-228 3/16, C221_B_str.170-182 5/15

deprecjacja
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

deprecjacja waluty
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

dewaluacja
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 5/19

dewaluacja złotego
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

dobra osobiste
------------------------
F1217_H_str.392-395 2/4

dobra wiara
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

działalność gospodarcza
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16

dziedziczenie
------------------------
A65_H_str.88-106 19/19, E1206_B_str.418-425 7/8

dziedziczenie gospodarstw
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

dłużnik
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 4/19, C220_K_str.73-81 2/13, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16

egzekucji
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16, E1206_B_str.418-425 8/8

egzekucji uproszczony tryb
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

egzekucji zakres
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

egzekucyjne
------------------------
A67_C_str.52-57 6/7, E1205_B_str.401-412 7/16

egzekucyjne postępowanie
------------------------
A67_C_str.52-57 6/7

egzekucyjne sądowe postępowanie
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

egzekwujące
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

egzekwujące podmioty
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

ekonomiczna wartość świadczenia
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19

ekspert
------------------------
C227_D_str.252-256 4/5

elastyczność polskiego prawa
------------------------
C220_K_str.73-81 4/13

elementy uznaniowo - oceniające sądu
------------------------
C220_K_str.73-81 9/13

erga omnes
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

formy sprzedaży
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19

glosatorzy
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19

gospodarcza niemożliwość świadczenia
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19

gospodarka rynkowa
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

gospodarka uspołeczniona
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19, A65_H_str.88-106 14/19, A65_H_str.88-106 15/19

gospodarstwo
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19, A65_H_str.88-106 8/19, A65_H_str.88-106 9/19, C290_E_str.130-134 2/5

gospodarstwo rolne
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19, A65_H_str.88-106 8/19, A65_H_str.88-106 9/19

gospodarstwo towarowe
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

grupa robocza
------------------------
B120_K_str.13-27 1/14, B120_K_str.13-27 14/14

grupy robocze
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 7/7, B100_K_str.3-9 2/9

gwarancja
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19

gwałtowna i nieprzewidziana zmiana stosunków
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19

handel zagraniczny
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

handlowe prawo zatrzymania
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

hipoteka
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19, A65_H_str.88-106 3/19, E1205_B_str.401-412 7/16

historia
------------------------
B140_K_str.31-34 2/4, B140_K_str.31-34 3/4, B140_K_str.31-34 4/4

inauguracja
------------------------
A68_A_str.1-17 1/17

indeksowe
------------------------
B160_K_str.35-47 7/13, B161_D_str.217-228 8/16

indeksowe klauzule
------------------------
B160_K_str.35-47 7/13, B161_D_str.217-228 8/16

indywidualne gospodarstwo rolne
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

inflacja
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 3/19, B120_K_str.13-27 10/14, B120_K_str.13-27 11/14, B120_K_str.13-27 4/14, B120_K_str.13-27 5/14, B120_K_str.13-27 7/14, B121_D_str.40-53 12/14, B121_D_str.40-53 3/14, B121_D_str.40-53 4/14, B121_D_str.40-53 6/14, C220_K_str.73-81 2/13, C220_K_str.73-81 4/13

inflacja galopująca
------------------------
B120_K_str.13-27 5/14, B120_K_str.13-27 7/14

inflacja gwałtowna
------------------------
B120_K_str.13-27 4/14

inflacja pełzająca
------------------------
B120_K_str.13-27 4/14, B120_K_str.13-27 5/14

inflacja procesy
------------------------
B121_D_str.40-53 3/14

inflacja stopa
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19

inny niż pieniądz
------------------------
B110_K_str.165-181 6/19, B140_K_str.31-34 1/4, B140_K_str.31-34 2/4, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 4/13, B161_D_str.217-228 13/16, B161_D_str.217-228 3/16, C221_B_str.170-182 5/15

inny niż pieniądz miernik wartosci
------------------------
B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 4/13

inny niż pieniądz miernik wartości
------------------------
B110_K_str.165-181 6/19, C221_B_str.170-182 5/15

inny niż pieniądz polski
------------------------
B140_K_str.31-34 2/4

interesy wierzyciela
------------------------
C220_K_str.73-81 7/13

jednostka gospodarki uspołecznionej
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

jednostki budżetowe
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

jednostki gospodarki uspołecznionej
------------------------
A65_H_str.88-106 16/19

judykatura
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, B161_D_str.217-228 9/16

judykatura SN
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19

k.z.
------------------------
A60_H_str.24-25 1/2, A60_H_str.24-25 2/2, A65_H_str.88-106 10/19, A65_H_str.88-106 11/19, B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 12/19, B110_K_str.165-181 3/19, B110_K_str.165-181 4/19, B110_K_str.165-181 5/19, B110_K_str.165-181 7/19, B110_K_str.165-181 8/19, B120_K_str.13-27 4/14, B120_K_str.13-27 5/14, B121_D_str.40-53 3/14, B121_D_str.40-53 4/14, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16

kara umowna
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

kataklizm
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19

kataklizmy wojenne
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19

katalog zabezpieczeń
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

katastrofa
------------------------
C220_K_str.73-81 5/13

klauzul
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19, B110_K_str.165-181 5/19, B120_K_str.13-27 10/14, B120_K_str.13-27 12/14, B120_K_str.13-27 13/14, B121_D_str.40-53 11/14, B121_D_str.40-53 9/14, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 7/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 8/16, C220_K_str.73-81 3/13, C220_K_str.73-81 4/13, F1217_H_str.392-395 2/4, F1217_H_str.392-395 4/4

klauzul zakres
------------------------
B121_D_str.40-53 9/14

klauzula
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19, B110_K_str.165-181 5/19, B121_D_str.40-53 11/14

klauzula abstrakcyjna
------------------------
B121_D_str.40-53 11/14

klauzula umowna
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19, B121_D_str.40-53 11/14

klauzula walutowa
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

klauzula złota
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

klauzule generalne
------------------------
F1217_H_str.392-395 2/4, F1217_H_str.392-395 4/4

klauzule szczegółowe
------------------------
B161_D_str.217-228 1/16

klauzule umowne
------------------------
B160_K_str.35-47 5/13

kluczowe
------------------------
A20_H_str.255-258 1/4, A20_H_str.255-258 2/4, A20_H_str.255-258 4/4

kodeks handlowy
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19, E1205_B_str.401-412 7/16, F1217_H_str.392-395 2/4, F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

kodeks postępowania cywilnego
------------------------
A60_H_str.24-25 2/2, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

kodeks zobowiązań
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

komisja
------------------------
A01_G_str.4-7 4/4, A67_C_str.52-57 1/7, A67_C_str.52-57 6/7, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 5/5, A70_C_str.54-55 8/10, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, C220_K_str.73-81 6/13, C227_D_str.252-256 1/5, C227_D_str.252-256 4/5, C227_D_str.252-256 5/5, C290_E_str.130-134 1/5, F1216_G_str.154-154 1/1, F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

komisja arbitrażowa
------------------------
C220_K_str.73-81 6/13

komisja kodyfikacyjna
------------------------
A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 5/5

komisja materialna
------------------------
F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

komisja prawa cywilnego
------------------------
A01_G_str.4-7 4/4

koncepcja
------------------------
B120_K_str.13-27 10/14

koncepcja szeroka
------------------------
B120_K_str.13-27 10/14

koncepcja wąska
------------------------
B120_K_str.13-27 10/14

konsument
------------------------
B121_D_str.40-53 6/14

kontraktacja
------------------------
A65_H_str.88-106 17/19

kontraktujący
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

kooperacja
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19, A65_H_str.88-106 15/19, A65_H_str.88-106 17/19

kooperacja w rolnictwie
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

kredyt
------------------------
B161_D_str.217-228 8/16, C290_E_str.130-134 2/5, E1205_B_str.401-412 1/16, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16

kredyt gospodarczy
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

kredyt handlowy
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16

kredyt inwestycyjny
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16

kredyt konsumpcyjny
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

kredyt międzynarodowy
------------------------
E1205_B_str.401-412 4/16

kredyt rola
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

kredyt zagraniczny
------------------------
E1205_B_str.401-412 4/16

kredytodawca prywatny
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

kryzysy gospodarcze
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19

księga wieczysta
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

lista obecności
------------------------
E1206_B_str.418-425 1/8

mianowanie członków komisji
------------------------
E1206_B_str.418-425 4/8

mienie komunalne
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

mienie komunalne wprowadzenie pojęcia
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

mienie narodowe
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

miernik staranności
------------------------
C220_K_str.73-81 5/13, C221_B_str.170-182 5/15

miernik staranności dla profesjonalnych uczestników obrotu
------------------------
C220_K_str.73-81 5/13

miernik waloryzacji
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

miernik wartosci
------------------------
B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 4/13

miernik wartości
------------------------
B110_K_str.165-181 6/19, B140_K_str.31-34 1/4, B140_K_str.31-34 2/4, B161_D_str.217-228 13/16, B161_D_str.217-228 3/16, C220_K_str.73-81 8/13, C221_B_str.170-182 5/15, E1206_B_str.418-425 7/8

miernik wartości a istota zobowiązania
------------------------
C220_K_str.73-81 8/13

modernizacja
------------------------
B121_D_str.40-53 2/14

nabycie własności
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

nadmierne trudności
------------------------
B120_K_str.13-27 5/14

nadzwyczajna interwencja
------------------------
B120_K_str.13-27 5/14, B121_D_str.40-53 4/14

nadzwyczajna zmiana
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19, B120_K_str.13-27 10/14, B120_K_str.13-27 12/14, B121_D_str.40-53 5/14, C220_K_str.73-81 6/13, C220_K_str.73-81 9/13

nadzwyczajna zmiana stosunków
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19, C220_K_str.73-81 6/13

nadzwyczajna zmiana warunków
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14, B121_D_str.40-53 5/14

nadzwyczajne warunki
------------------------
B120_K_str.13-27 5/14

nadzwyczajny charakter
------------------------
B121_D_str.40-53 12/14, C220_K_str.73-81 5/13

należyta staranność
------------------------
B160_K_str.35-47 12/13

następstwa umowy wadliwej
------------------------
C220_K_str.73-81 1/13

negotiorum gestio
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

niebezpieczeństwo
------------------------
C220_K_str.73-81 3/13

niemożliwość
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 2/19

niemożliwość niezawiniona
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

niemożność jej przewidzenia
------------------------
C220_K_str.73-81 9/13

nienormatywne wzorce umowne
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

nieprofesjonalny
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, B121_D_str.40-53 6/14

nieprofesjonalny obrót
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, B121_D_str.40-53 6/14

nieprofesjonalny obrót
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

nieruchomość rolna
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

nieskrępowana waloryzacja
------------------------
C220_K_str.73-81 3/13

nominalizm
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, A67_C_str.52-57 4/7, A70_C_str.54-55 8/10, B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 5/19, B110_K_str.165-181 6/19, B110_K_str.165-181 8/19, B120_K_str.13-27 10/14, B120_K_str.13-27 11/14, B120_K_str.13-27 14/14, B120_K_str.13-27 2/14, B120_K_str.13-27 4/14, B121_D_str.40-53 11/14, B121_D_str.40-53 12/14, B121_D_str.40-53 14/14, B121_D_str.40-53 3/14, B140_K_str.31-34 1/4, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 4/16, B161_D_str.217-228 8/16, B161_D_str.217-228 9/16, C220_K_str.73-81 1/13, C220_K_str.73-81 2/13, C220_K_str.73-81 3/13, C220_K_str.73-81 7/13, C221_B_str.170-182 5/15

norma obszarowa
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

nowe formy zabezpieczenia kredytu
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

nowe prawo
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

nowelizacja
------------------------
C220_K_str.73-81 1/13

numerus claususu
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

obce systemy prawne
------------------------
C220_K_str.73-81 4/13

obrót gospodarczy
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

obrót gospodarczy międzynarodowy
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

obrót nieuspołeczniony
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, B121_D_str.40-53 6/14

obrót powszechny
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19, B121_D_str.40-53 6/14

obrót profesjonalny
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, B121_D_str.40-53 6/14, B121_D_str.40-53 8/14, B161_D_str.217-228 14/16

obrót uspołeczniony
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, B110_K_str.165-181 3/19, B110_K_str.165-181 8/19, B120_K_str.13-27 7/14, B121_D_str.40-53 7/14, B121_D_str.40-53 9/14, C220_K_str.73-81 5/13, C221_B_str.170-182 5/15

obrót ziemią
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

ochrona negatoryjna
------------------------
A65_H_str.88-106 6/19

ochrona windykacyjna
------------------------
A65_H_str.88-106 6/19

ochrona własności
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19, A67_C_str.52-57 6/7

odpowiedzialność kontraktowa
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

odpowiedzialność kontraktującego
------------------------
A65_H_str.88-106 14/19

odrębna własność lokalu
------------------------
A65_H_str.88-106 9/19

odszkodowanie
------------------------
B110_K_str.165-181 10/19

ograniczenia
------------------------
B120_K_str.13-27 6/14

organizacja
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4

organizacja komisji
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4

orzecznictwo
------------------------
B110_K_str.165-181 4/19, B110_K_str.165-181 5/19, B110_K_str.165-181 7/19

osoba prawna
------------------------
A65_H_str.88-106 5/19

osoby prawne
------------------------
B105_D_str.22-27 1/5

oznaczenie gatunku
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19, A65_H_str.88-106 14/19

pacta sunt servanda
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 3/19, B110_K_str.165-181 8/19, C220_K_str.73-81 9/13

papiery wartościowe
------------------------
C227_D_str.252-256 4/5, E1205_B_str.401-412 7/16, E1206_B_str.418-425 7/8

państwowe jednostki organizacyjne
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19

pieniądz
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19, B110_K_str.165-181 6/19, B140_K_str.31-34 1/4, B140_K_str.31-34 2/4, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 4/13, B161_D_str.217-228 13/16, B161_D_str.217-228 3/16, C221_B_str.170-182 5/15

plan gospodarczy
------------------------
B120_K_str.13-27 8/14, B121_D_str.40-53 7/14

plan posiedzenia
------------------------
A72_H_str.46-46 1/1

polityka klasowa
------------------------
B110_K_str.165-181 6/19

posiedzenie
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 7/7, A68_A_str.1-17 1/17, F1217_H_str.392-395 1/4

posiedzenie komisji
------------------------
A68_A_str.1-17 1/17

posiedzenie prezydium komisji
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 7/7

postępowanie cywilne
------------------------
A67_C_str.52-57 6/7

postępowanie zabezpieczające
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

potrącenie
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

powołanie Komisji
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 3/4

powołanie dr Brzozowskiego na kierownika 1.9.1990
------------------------
E1218_G_str.155-158 1/4, E1218_G_str.155-158 2/4, E1218_G_str.155-158 3/4, E1218_G_str.155-158 4/4

prawa na dobrach niematerialnych
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

prawa rzeczowe
------------------------
A65_H_str.88-106 6/19, E1206_B_str.418-425 6/8

prawo bankowe
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19

prawo cywilne
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A50_H_str.1-4 1/4, A50_H_str.1-4 4/4, C290_E_str.130-134 1/5, C290_E_str.130-134 2/5, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 7/8

prawo cywilne materialne
------------------------
E1206_B_str.418-425 2/8

prawo cywilne procesowe
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

prawo handlowe
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16, F1217_H_str.392-395 1/4, F1217_H_str.392-395 2/4, F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

prawo materialne
------------------------
A50_H_str.1-4 1/4, A50_H_str.1-4 2/4, A50_H_str.1-4 3/4, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 8/8

prawo morskie
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

prawo polskie
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19

prawo porównawcze
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19

prawo postępowania cywilnego
------------------------
E1206_B_str.418-425 2/8

prawo procesowe
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

prawo skuteczne
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

prawo spadkowe
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

prawo spółek
------------------------
C227_D_str.252-256 2/5

prawo ubezpieczeniowe
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19

prawo własności przedsiębiorstw państwowych
------------------------
E1206_B_str.418-425 4/8

prawo zabezpieczające
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

prawo zastawu
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

prawo zatrzymania
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16

prawo zobowiązań
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

prezydium
------------------------
A67_C_str.52-57 1/7, A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 6/7, A67_C_str.52-57 7/7, A69_A_str.71-75 2/5, C227_D_str.252-256 4/5, C227_D_str.252-256 5/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

prezydium komisji
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 7/7, A69_A_str.71-75 2/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

prezydium komisji do spraw reformy prawa cywilnego
------------------------
E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

problematyka
------------------------
B121_D_str.40-53 14/14

producent rolny
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19

produkcja rolna
------------------------
A65_H_str.88-106 16/19

profesjonalny uczestnik obrotu
------------------------
C221_B_str.170-182 5/15

projekt
------------------------
A20_H_str.255-258 1/4, B110_K_str.165-181 7/19, E1205_B_str.401-412 6/16

projekt k.c. 1947/48
------------------------
B110_K_str.165-181 7/19

protokół
------------------------
A67_C_str.52-57 1/7, A70_C_str.54-55 8/10, B120_K_str.13-27 2/14, C290_E_str.130-134 1/5, F1217_H_str.392-395 1/4

protoplasta
------------------------
B110_K_str.165-181 12/19, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 3/16, B161_D_str.217-228 7/16

przedawnienie
------------------------
A65_H_str.88-106 6/19

przedmiot zabezpieczenia
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

przedmiot zastawu
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16

przedsiębiorca
------------------------
B161_D_str.217-228 15/16, B161_D_str.217-228 16/16

przedsiębiorstwa państwowe
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19, A65_H_str.88-106 7/19, E1205_B_str.401-412 4/16

przedsiębiorstwo
------------------------
B121_D_str.40-53 7/14, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16

przedsiębiorstwo państwowe
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

przedsiębiorstwo składowe
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16

przepisy przejściowe
------------------------
C220_K_str.73-81 10/13

przepisy szczególne
------------------------
B105_D_str.22-27 1/5

przepisy szczegółowe
------------------------
B161_D_str.217-228 8/16, B161_D_str.217-228 9/16

przewidywalność
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14, B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14

przyrzeczenie publiczne
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

publikacja
------------------------
C227_D_str.252-256 5/5

rażąca strata
------------------------
B110_K_str.165-181 4/19, B120_K_str.13-27 5/14, B121_D_str.40-53 4/14, B121_D_str.40-53 5/14, C220_K_str.73-81 6/13

rebus sic stantibus
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, A67_C_str.52-57 4/7, A70_C_str.54-55 8/10, A72_H_str.46-46 1/1, B100_K_str.3-9 2/6, B100_K_str.3-9 2/9, B100_K_str.3-9 3/6, B100_K_str.3-9 6/6, B100_K_str.3-9 8/9, B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 10/19, B110_K_str.165-181 12/19, B110_K_str.165-181 2/19, B120_K_str.13-27 1/14, B120_K_str.13-27 10/14, B120_K_str.13-27 11/14, B120_K_str.13-27 12/14, B120_K_str.13-27 13/14, B120_K_str.13-27 14/14, B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 2/14, B120_K_str.13-27 3/14, B120_K_str.13-27 4/14, B120_K_str.13-27 5/14, B120_K_str.13-27 6/14, B120_K_str.13-27 7/14, B120_K_str.13-27 8/14, B120_K_str.13-27 9/14, B121_D_str.40-53 1/14, B121_D_str.40-53 12/14, B121_D_str.40-53 13/14, B121_D_str.40-53 2/14, B121_D_str.40-53 4/14, B121_D_str.40-53 7/14, B121_D_str.40-53 9/14, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 14/16, C220_K_str.73-81 1/13, C220_K_str.73-81 4/13, C221_B_str.170-182 5/15, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 8/8

rebus sic stantibus istota
------------------------
B120_K_str.13-27 11/14

rebus sic stantibus miejsce
------------------------
B120_K_str.13-27 6/14

rebus sic stantibus przywrócenie klauzuli
------------------------
C220_K_str.73-81 4/13

rebus sic stantibus stosowanie klauzuli
------------------------
B120_K_str.13-27 10/14

referat
------------------------
E1205_B_str.401-412 1/16, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 8/16, F1217_H_str.392-395 1/4

reforma
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A20_H_str.255-258 1/4, A60_H_str.24-25 1/2, A60_H_str.24-25 2/2, A68_A_str.1-17 1/17, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5, B120_K_str.13-27 8/14, B121_D_str.40-53 1/14, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, C227_D_str.252-256 1/5, C290_E_str.130-134 1/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 1/8, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

reforma gospodarcza
------------------------
B120_K_str.13-27 8/14, C290_E_str.130-134 1/5, E1206_B_str.418-425 2/8

reforma prawa
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A68_A_str.1-17 1/17, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5, B121_D_str.40-53 1/14, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, C227_D_str.252-256 1/5, C290_E_str.130-134 1/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 1/8, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

reforma prawa cywilnego
------------------------
A01_G_str.4-7 1/4, A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A68_A_str.1-17 1/17, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5, B121_D_str.40-53 1/14, B160_K_str.35-47 1/13, B160_K_str.35-47 10/13, B160_K_str.35-47 11/13, B160_K_str.35-47 12/13, B160_K_str.35-47 13/13, B160_K_str.35-47 2/13, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 8/13, B160_K_str.35-47 9/13, C227_D_str.252-256 1/5, C290_E_str.130-134 1/5, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 1/8, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

reformy
------------------------
A60_H_str.24-25 1/2, A60_H_str.24-25 2/2, B121_D_str.40-53 14/14, C228_D_str.293-303 2/9, C228_D_str.294-303 1/10, C228_D_str.294-303 1/9, C228_D_str.294-303 10/10, C228_D_str.294-303 2/10, C228_D_str.294-303 3/10, C228_D_str.294-303 3/9, C228_D_str.294-303 4/10, C228_D_str.294-303 4/9, C228_D_str.294-303 5/10, C228_D_str.294-303 6/10, C228_D_str.294-303 8/10, C228_D_str.294-303 9/10, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 1/8, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 5/8, E1206_B_str.418-425 6/8, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8, E1210_G_str.129-130 1/2, E1210_G_str.129-130 2/2, E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2, E1218_G_str.155-158 1/4, E1218_G_str.155-158 2/4, E1218_G_str.155-158 3/4, E1218_G_str.155-158 4/4

regres ubezpieczeniowy
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19

regulacja papierów wartościowych
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

regulamin prac komisji
------------------------
A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5

reklamacja
------------------------
A65_H_str.88-106 12/19

resort rolnictwa
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

rola klauzuli
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14

rolnictwo
------------------------
A65_H_str.88-106 17/19

rolnik indywidualny
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19, A65_H_str.88-106 14/19, A65_H_str.88-106 16/19

rozkład ryzyka
------------------------
A65_H_str.88-106 14/19

rozmiar strat
------------------------
B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14

rozporządzenie
------------------------
A01_G_str.4-7 3/4

rozszerzenie klauzuli
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

rozważania
------------------------
B161_D_str.217-228 3/16, B161_D_str.217-228 4/16, B161_D_str.217-228 7/16

rozwiązanie stosunku ciągłego
------------------------
F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

rygoryzm
------------------------
B121_D_str.40-53 14/14

ryzyko straty
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

równość podmiotów
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

rękojmia za wady
------------------------
A65_H_str.88-106 14/19

sekretariat
------------------------
A69_A_str.71-75 4/5

sekretariat komisji
------------------------
A69_A_str.71-75 4/5

sektory obrotu
------------------------
B120_K_str.13-27 7/14

siła nabywcza
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

siła nabywcza pieniądza
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

skarb państwa
------------------------
C227_D_str.252-256 4/5

skład grupy roboczej
------------------------
B100_K_str.3-9 2/9

skład komisji
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7, A67_C_str.52-57 3/7, A67_C_str.52-57 4/7, A67_C_str.52-57 5/7, A67_C_str.52-57 6/7, A67_C_str.52-57 7/7

spadki
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19, A65_H_str.88-106 19/19

specjalna zdolność prawna
------------------------
E1206_B_str.418-425 5/8

specjalna zdolność sądowa
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

spółka
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19, C227_D_str.252-256 2/5, C227_D_str.252-256 3/5, C290_E_str.130-134 1/5, C290_E_str.130-134 2/5, E1206_B_str.418-425 2/8

spółka cywilna
------------------------
C227_D_str.252-256 3/5

spółka jawna
------------------------
C227_D_str.252-256 3/5

spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością
------------------------
C227_D_str.252-256 3/5

stabilność stosunków gospodarczych
------------------------
C220_K_str.73-81 2/13

staranność
------------------------
B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14, B121_D_str.40-53 8/14, B160_K_str.35-47 12/13, B161_D_str.217-228 15/16, B161_D_str.217-228 16/16

staranność należyta
------------------------
B121_D_str.40-53 8/14

stosunek cywilnoprawny
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

straty
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19, B120_K_str.13-27 8/14

strony umowy
------------------------
B120_K_str.13-27 4/14

studia doktrynalne
------------------------
B110_K_str.165-181 3/19

system walutowy
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

system źródeł prawa cywilnego
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19

szkoda
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

sąd
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5, C220_K_str.73-81 6/13, C220_K_str.73-81 9/13, E1205_B_str.401-412 7/16, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 7/8

sąd polubowny
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

sądownictwo gospodarcze
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

teza
------------------------
C290_E_str.130-134 1/5

trudność świadczenia
------------------------
B110_K_str.165-181 4/19

trzyletni termin  przedawnienia
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

ubezwłasnowolnienie
------------------------
A65_H_str.88-106 5/19

uchwała 27.06.1984
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

uchwała RM Nr 107 z dnia 04.08.1978
------------------------
A65_H_str.88-106 16/19

uchwała RM nr 107 z dnia 04.08.1978
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

umowa kontraktacji
------------------------
A65_H_str.88-106 13/19, A65_H_str.88-106 16/19

umowa kontraktacyjna
------------------------
A65_H_str.88-106 14/19, A65_H_str.88-106 4/19

umowa kooperacji
------------------------
A65_H_str.88-106 16/19

umowa ubezpieczenia
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19

umowa wydawnicza
------------------------
F1217_H_str.392-395 2/4

umowne klauzule zabezpieczające
------------------------
C220_K_str.73-81 3/13

umowy długoterminowe
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14, B121_D_str.40-53 12/14, C220_K_str.73-81 7/13

umowy masowe
------------------------
B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14, B121_D_str.40-53 8/14

unowocześnienie
------------------------
C220_K_str.73-81 1/13

uprzywilejowanie dłużnika względem wierzyciela
------------------------
C220_K_str.73-81 2/13

ustawa
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19, A65_H_str.88-106 2/19, C227_D_str.252-256 2/5, C227_D_str.252-256 3/5, C290_E_str.130-134 2/5, E1206_B_str.418-425 2/8, E1206_B_str.418-425 4/8

ustawa o KW z dnia 6.07.1982
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

ustawa o gospodarce gruntami z 29.04.1985
------------------------
A65_H_str.88-106 2/19

ustawa o gruntach
------------------------
E1206_B_str.418-425 4/8

ustawa o przedsiębiorstwie
------------------------
C290_E_str.130-134 2/5

ustawa o spółkach handlowych
------------------------
E1206_B_str.418-425 2/8

ustawa o sądownictwie gospodarczym
------------------------
E1206_B_str.418-425 2/8

ustawa o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z dnia 20.09.1984
------------------------
A65_H_str.88-106 18/19

waloryzacja
------------------------
A67_C_str.52-57 4/7, A70_C_str.54-55 8/10, B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 12/19, B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 5/19, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B160_K_str.35-47 5/13, B160_K_str.35-47 6/13, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 13/16, B161_D_str.217-228 3/16, C220_K_str.73-81 1/13, C220_K_str.73-81 3/13, E1206_B_str.418-425 7/8, E1206_B_str.418-425 8/8

waluta złotowa czasów powojennych
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

waluta złotowa okresu przedwojennego
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

waluta złotowa okupacji
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19

weksel
------------------------
B120_K_str.13-27 13/14

wierzyciel
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19, B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 4/19, C220_K_str.73-81 2/13, C220_K_str.73-81 7/13

windykacja
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

wprowadzenie przepisu art.128(1)
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

współpraca w produkcji rolnej
------------------------
A65_H_str.88-106 16/19

wybór obcej waluty
------------------------
C220_K_str.73-81 8/13

wygaśnięcie zobowiązania decyzją sądu
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

wyjątki
------------------------
C220_K_str.73-81 7/13

wykaz problemów reformy
------------------------
A60_H_str.24-25 1/2, A60_H_str.24-25 2/2

wykreślenie waluty jako mieniaka waloryzacji
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

wynagrodzenie
------------------------
A01_G_str.4-7 4/4

wynagrodzenie komisji
------------------------
A01_G_str.4-7 4/4

wyrok SN 10.11.1978
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19

wytyczne SN
------------------------
A65_H_str.88-106 10/19, A65_H_str.88-106 11/19

wywłaszczenie
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19, B110_K_str.165-181 6/19

własność
------------------------
A65_H_str.88-106 3/19, A65_H_str.88-106 6/19, A65_H_str.88-106 7/19, A65_H_str.88-106 8/19, A65_H_str.88-106 9/19, B105_D_str.22-27 1/5, B105_D_str.22-27 5/5, C290_E_str.130-134 2/5, E1206_B_str.418-425 4/8, E1206_B_str.418-425 6/8, F1217_H_str.392-395 2/4

własność gruntów
------------------------
E1206_B_str.418-425 4/8

własność intelektualna
------------------------
F1217_H_str.392-395 2/4

własność państwowa
------------------------
A65_H_str.88-106 7/19, A65_H_str.88-106 8/19, B105_D_str.22-27 1/5, B105_D_str.22-27 5/5, E1206_B_str.418-425 6/8

własność społeczna
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19

włączenie prawa handlowego do Kodeksu cywilnego
------------------------
F1217_H_str.392-395 1/4

włączenie prawa handlowego do kodeksu cywilnego
------------------------
F1217_H_str.392-395 3/4, F1217_H_str.392-395 4/4

zabezpieczenia
------------------------
E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 8/16, E1206_B_str.418-425 8/8

zabezpieczenie
------------------------
E1205_B_str.401-412 1/16, E1205_B_str.401-412 2/16, E1205_B_str.401-412 4/16, E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16

zabezpieczenie kredytu
------------------------
E1205_B_str.401-412 1/16, E1205_B_str.401-412 4/16

zabezpieczenie rzeczowe
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16

zadania
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4

zadania komisji
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4

zadośćuczynienie
------------------------
A65_H_str.88-106 11/19

zakres przepisu
------------------------
B121_D_str.40-53 2/14

zarząd
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A65_H_str.88-106 7/19, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5

zarządzenie
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4, A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5

zarządzenie 15 PRM
------------------------
A01_G_str.4-7 2/4, A01_G_str.4-7 3/4, A01_G_str.4-7 4/4

zarządzenie MS
------------------------
A69_A_str.71-75 1/5, A69_A_str.71-75 2/5, A69_A_str.71-75 3/5, A69_A_str.71-75 4/5, A69_A_str.71-75 5/5

zasada jedności własności państwowej
------------------------
B105_D_str.22-27 5/5

zasada nominalizmu
------------------------
C220_K_str.73-81 7/13

zasada współżycia społecznego
------------------------
A65_H_str.88-106 4/19

zasady równości podmiotów
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

zasady współżycia społecznego
------------------------
B120_K_str.13-27 6/14, B121_D_str.40-53 5/14, C220_K_str.73-81 9/13, F1217_H_str.392-395 4/4

zasady współżycia społecznego zgodność z
------------------------
C220_K_str.73-81 9/13

zasiedzenie
------------------------
A65_H_str.88-106 8/19, A65_H_str.88-106 9/19

zastaw
------------------------
E1205_B_str.401-412 6/16, E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16

zastaw handlowy
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16

zastaw rejestrowy
------------------------
E1205_B_str.401-412 7/16, E1205_B_str.401-412 8/16

zastawca
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

zawieszenie art.384 k.c.
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

założenia
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19, C227_D_str.252-256 1/5

założenia kodeksu
------------------------
A65_H_str.88-106 1/19

ze świadczeniem pieniężnym
------------------------
B160_K_str.35-47 6/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 7/16

ze świadczeniem pieniężnym zobowiązanie
------------------------
B160_K_str.35-47 6/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 7/16

zespoły komisji
------------------------
A69_A_str.71-75 3/5

zespół
------------------------
A50_H_str.1-4 1/4, A50_H_str.1-4 4/4, A65_H_str.88-106 15/19, A67_C_str.52-57 2/7, A70_C_str.54-55 8/10, A72_H_str.46-46 1/1, E1206_B_str.418-425 8/8

zespół prawa cywilnego materialnego
------------------------
A50_H_str.1-4 1/4, A50_H_str.1-4 4/4, A67_C_str.52-57 2/7, A72_H_str.46-46 1/1

zespół prawa postępowania cywilnego
------------------------
A67_C_str.52-57 2/7

zespół prawa procesowego
------------------------
E1206_B_str.418-425 8/8

zespół rolników
------------------------
A65_H_str.88-106 15/19

zestaw posesoryjny
------------------------
E1205_B_str.401-412 8/16

zmiana art.126
------------------------
E1206_B_str.418-425 6/8

zmiana stosunków
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 3/19, B110_K_str.165-181 4/19, C220_K_str.73-81 6/13

zmiana umowy
------------------------
B121_D_str.40-53 6/14

zmiana warunków
------------------------
B120_K_str.13-27 12/14, B120_K_str.13-27 15/14, B120_K_str.13-27 9/14, B121_D_str.40-53 5/14, B121_D_str.40-53 8/14, B121_D_str.40-53 9/14

zmiany
------------------------
C220_K_str.73-81 1/13, E1210_G_str.129-130 1/2, E1210_G_str.129-130 2/2, E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2, F1216_G_str.154-154 1/1

zmiany osobowe
------------------------
F1216_G_str.154-154 1/1

zmiany personalne
------------------------
E1210_G_str.129-130 1/2, E1210_G_str.129-130 2/2, E1215_G_str.133-134 1/2, E1215_G_str.133-134 2/2

zmienne warunki gospodarcze
------------------------
C220_K_str.73-81 4/13

zobowiazanie pieniezne
------------------------
B140_K_str.31-34 1/4, B160_K_str.35-47 7/13, B160_K_str.35-47 9/13

zobowiązania
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19, B121_D_str.40-53 11/14, B121_D_str.40-53 13/14, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16, C220_K_str.73-81 3/13, C220_K_str.73-81 7/13, C220_K_str.73-81 8/13, E1206_B_str.418-425 7/8

zobowiązania pieniężne
------------------------
B110_K_str.165-181 5/19, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 2/16, C220_K_str.73-81 3/13, C220_K_str.73-81 7/13

zobowiązania przedawnione
------------------------
E1206_B_str.418-425 7/8

zobowiązania umowne
------------------------
B121_D_str.40-53 13/14

zobowiązania zmiana
------------------------
B121_D_str.40-53 11/14

zobowiązanie
------------------------
B110_K_str.165-181 1/19, B110_K_str.165-181 3/19, B160_K_str.35-47 6/13, B161_D_str.217-228 1/16, B161_D_str.217-228 11/16, B161_D_str.217-228 2/16, B161_D_str.217-228 3/16, B161_D_str.217-228 7/16, C220_K_str.73-81 6/13, C220_K_str.73-81 8/13

zobowiązanie pieniężne
------------------------
B160_K_str.35-47 6/13, B161_D_str.217-228 3/16, C220_K_str.73-81 6/13, C220_K_str.73-81 8/13

zobowiązanie pieniężne sensu stricto
------------------------
B161_D_str.217-228 3/16

zwrot nakładów
------------------------
B161_D_str.217-228 11/16

świadczenie pieniężne
------------------------
B110_K_str.165-181 2/19, B110_K_str.165-181 6/19, B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13, B161_D_str.217-228 11/16

świadczenie pieniężne sensu stricto
------------------------
B160_K_str.35-47 3/13, B160_K_str.35-47 4/13

świadczenie pieniężne zobowiązanie
------------------------
B161_D_str.217-228 11/16

0 komentarze:

Prześlij komentarz