Debata KPRP. Dyskusja. 3.6 Kalicki

00:00 kolejną osobą w dyskusji będzie pan Prezes Krzysztof Kalicki 00:04 Deutsche Bank Polska S.A. 10. Banki przestrzegają prawa

00:09 Chciałem powiedzieć, że nie jest absolutnie prawdą, że banki łupią, oszukują, wprowadzają w błąd 00:15 uprawiają lichwę. Te rzeczy są nielegalne i karalne. Gdyby tak było, to już wszyscy pracownicy banków 00:22 siedzieliby prawdopodobnie za kratami.


00:24 Więc czegoś takiego nie ma, nie było 00:26 i uważam, że to jest świadome wprowadzanie w błąd tych wszystkich, którzy się tej dyskusji przysłuchują. 


20. Kredyty walutowe to nie instrumenty pochodne

00:32 Teraz druga kwestia, o której przed chwilą pan powiedział Bielewicz, 00:38 że Unia Europejska w sprawie kredytów walutowych ma takie stanowisko jakie Pan przedstawił. 00:48 Ja mam nadzieję, że pan zna informację na temat opinii Rzecznika Generalnego Trybunału, 00:54 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi: kredyty walutowe są dopuszczalne, 00:59 nie wyczerpują znamion instrumentów finansowych 01:04 i nie podlegają MIFiD'owi w tym kontekście jako instrumenty pochodne. 01:10 Jeżeli pan nie ma tej informacji, to ja panu bardzo proszę zostawić. 

30. Ochrona własności

01:15 Ale chciałem poruszyć trochę inny temat, temat dotyczący tego 01:22 jaki my mamy stosunek do ochrony własności. 01:26 Chcę powiedzieć, że nasza konstytucja mówi dwie rzeczy, 01:30 a nawiążę do Konstytucji tylko bardzo generalnie. 

01:32 Rzeczpospolita chroni własność, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, 01:36 gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

01:42 Chcę powiedzieć również, że projekt, który tu pani mecenas przedstawiła. 01:46 Ja rozumiem, że jako prawnik może nie rozumieć, że ten projekt generuje wywłaszczenie kapitału banków, 01:54 ale efekt ekonomiczny jest na pewno jednoznaczny i niewątpliwy 01:59 i nie chroni w żadnym razie stabilności sektora bankowego, i nie chroni własności. 02:05 I w tej sprawie chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. 

40. Redukcja długu PRL

02:09 Polska tylko raz tak naprawdę w ciągu stu lat redukowała kredyty 02:14 w klubie paryskim, w klubie londyńskim. 02:17 Miałem tę przyjemność, czy nieprzyjemność brać udział w tym procesie. 02:21 Chcę powiedzieć, że przesłankami do redukcji długu, o której tutaj mówimy, 02:26 bo my nie mówimy o żadnej restrukturyzacji, wydłużenia czasu, my mówimy o redukcji długu. 02:32 Dlaczego Polska mogła zredukować dług. 02:34 Bo po pierwsze upadła ekonomicznie w tym czasie, 02:37 była zmiana systemu, brak zdolności do obsługi długu, polskie rezerwy wynosiły, jak dzisiaj wynoszą 90 mld, 02:43 wtedy wynosiły 1.5 mld dolarów. 02:48 Rating wogóle nie istniał Polski. 02:51 W tym okresie dopiero po 95-tym roku jako wielolet... 

50. Dłużnicy spłacają dług

03:01 inaczej mówiąc, dzisiaj dłużnicy nie, nie spełniają tych kryteriów, 03:06 czyli mają zdolność do obsługi długu, obsługują dług 03:10 mają..., że.. mają... zdolność to tego, żeby ten dług obsługiwać... 03:18 U mnie w moim banku tylko 1%... dłużników w CHOF, w CHW.. w CHFach nie nadąża z obsługiwaniem długów. 03:29 I chcę powiedzieć... 03:30 Panie Prezesie ostanie zdanie. 03:31 Ostatnie zdanie. 03:32 Ja myślę, że państwo, politycy siedzą tutaj, ale jest również minister finansów. 

60. Traktaty o ochronie inwestycji

02:57 Dobrze, to powiem rzecz następującą. Polska podpisała 70, 03:36 Polska podpisała 70 umów w sprawie ochrony inwestycji bezpośrednich 03:41 i nie chcę pokazywać jakie konsekwencje, jaka jest droga. Chcę powiedzieć, że... to co zrobiła Chorwacja...  Już spowodowała roszczenia. 1 komentarz: