Debata KPRP. Dyskusja. 3.14 Kalicki


10. Jeżeli banki łamały prawo...

00:30 Ja rozumiem, że tryb warunkowy jest bardzo właściwy. Inaczej mówiąc jeżeli banki działały bezprawne, jeżeli umowy były bezprawne, 00:40 jeżeli bez żadnych wątpliwości takie rozstrzygnięcia zostaną podjęte. 00:44 jeżeli to potwierdzi Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, czy Sejm, bo również ma prawo interpretowania aktów prawnych. 

20. Jeżeli jednak banki działały zgodnie z prawem

00:55 Natomiat to co budzi mój niepokój, to jeżeli jednak działanie było zgodne z prawem, według przepisów prawa, zgodne z prawem dewizowym, prawem bankowym, konstytucją. 01:12 I tutaj chcę zwrócić uwagę, że to może wywołać (w mojej opinii) bardzo istotne skutki prawne, które nei będą dotyczyły tylko problemów sektora, tylko będzie dotyczyło cąłości naszego kraju. 


30. Akcjonariusze pójdą do sądu

01:37 I teraz pozytywnie. Mnie się wydaje osobiście. 01:47 Rozwiązanie ustawowe, które będzie naruszało istotnie interesy akcjonariuszy, iwestorów, które są chronione, zgodnie z umowami które zawarła Rzeczpospolita. 02:11 to będzie rozwiązanie złe. Nie wiem jak się zachowają banki. Słsznie Panowie powiedzieli, my jesteśmy tylko menedżerami - są akcjonariusze. Oni będą podejmowali decyzje. 02:24 W ramach tych umów, proszę się dokładnie wczytać - każdy akcjonariusz może zwrócić się o ochronę swoich praw do trybunału w Sztokcholmie. 


40. Musimy dojść do porozumienia

02:34 Dlatego uważam, że jedymym rozwiązaniem z którego możemy wyjść wyszycy poobijani, ale które daje jakąkolwiek szansę Polsce, polskiej gpospodarce, jest rozwiązanie polubowne. 02:54 Bo to nie będzie kwestionowane w sensie prawnym. 03:00 Oczywiście problem tej polubowności jest bardzo trudny i miejsce w którym możemy się spotkać (...) to przestrzeń ogromna (...)

50. Nie niszczmy Polski

03:16 Ale to jest jedyny sposób aby nie narobić problemów Polsce.

0 komentarze:

Prześlij komentarz