środa, 9 marca 2016

Zmiany kodeksu cywilnego w zakresie zobowiązań pieniężnych

Kodeks cywilny w ostatnich dekadach ulegał wielokrotnym zmianom. Przedstawiam diagram pokazujący zmiany poczynione w zakresie regulacji zobowiązań pieniężnych w latach 1964, 1990, 203, oraz 2008.

Rok 1964 (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) porządkuje powojenne stosunki prawne. Ustawa zaznacza bezwzględne obowiązywanie pieniądza polskiego w nominalnej wartości - zasady walutowości i nominalizmu.

Rok 1990 (Dz.U. 1990 Nr 55 poz. 321) wniósł największa zmianę dodając waloryzację sądową i ustawową, umożliwiając odejście od zasady nominalizmu. Zasada walutowości nadal obowiązuje.

Rok 2003 (Dz.U. 2003.49.408) Wprowadza zmianę Państwa. Czyżbyśmy do 2003 roku żyli w PRL?

Rok 2009 (Dz.U. 2008.228.1506) . W ramach pakietu tak zwanych ustaw antyspreadowych, będących efektem pierwszego kryzysu kredytów hipotecznych, rząd RP odrzuca zasadę walutowości

Oto stosowny diagram:

0 komentarze:

Prześlij komentarz